AUKTIONSKATALOG
  Auktion: Sön 31/3 kl 16:00, Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Detta är en preliminär lista, med reservation för ändringar. Ytterligare utrop tillkommer var vardag. VÄNLIGEN NOTERA ATT DET TILLKOMMER EN KLUBBSLAGSAVGIFT OM 50 KR/OBJEKT (INKL MOMS) This is a preliminary list, with reservation for Changes. Additional items are added each weekday. PLEASE NOTE THAT THERE IS AN ADDITIONAL FEE OF SEK 50 (VAT INCL) PER ITEM
  Visning: Fredag 29/3 12-19
Lördag 30/3 10-17
Söndag 31/3 12-16
 
  NrBeskrivningUtropspris
 
 1Kopparmynt, 1 Skilling Gustav IV Adolf 1802, överpräglad på 1 skilling Adolf Fredrik 1761
 2Kopparmynt, 1/6 Öre Silvermynt Karl XI 1676
 3Kopparmynt, 1 Öre Säter, Gustav II Adolf 1630
 4Kopparmynt, 1/4 Öre Kristina 1634
 5Ordenstecken, förgylld brons, Stora Amaranter Orden
 6Frederik II av Danmark (1534-88), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Sönderborgs Slott otydl årstal (1576?), cirka 20 x 37 cm
 7Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 25 maj 1608, cirka 20 x 34 cm
 8Frederik III av Danmark (1609-70), pergament, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamns Slott 8 maj 1648, cirka 20 x 37 cm, sigill sakn
 9Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui med skruvlock, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 30 november 1648, cirka 21 x 37 cm
 10Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 18 juni 1650, cirka 24 x 35 cm, lock sakn
 11Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill i svarvat etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 15 september 1596, cirka 27 x 41 cm, lock sakn
 12Bok, Caesar, Gaius Julius, Commentarii de Bello Gallico et Civili..., Weidmann Leipzig 1746, vellumbd
 13Bok; Stiernman, Anders Anton, Alla Riksdagars och Mötens Besluth...., tom II, Johan Henrich Werner Stockholm 1729, vellumbd
 14Bok; Cicero, Marcus Tullius, Epsitolarum ad Diversos, Johann Friedrich Gleditsch d y Leipzig 1735, vellumbd
 15Bok; Rufus, Quintus Curtius, Historiae Alexandri Magni, översatt av Johan Sylvius, Henrich Keyser Stockholm 1695, vellumbd, prov: Thomas Fust, adlad Nordenstierna, därefter i arv
 16Bok; Des pepliers, Jean RobertLa Parfaite Grammaire Royale Francoise & Allemande, M S Weidmann Leipzig 1722, vellumbd
 17Bok, Pufendorff, Friherre Samuel von, Herrn Samuel Freyherrns von Pufendorf Sieben Bücher Von denen Thaten Carl Gustavs König in Schweden, Berlin 1697, folio, hfr bd, kopparst smutstitel o frontespis, 734 s + register
 18Bok, Grotius, Hugo, De Jure Belli et Pacis Libri Tres, Johann David Zunner Frankfurt am Main 1696, folio, vellumbd
 19Bok; Stiernman, Anders Anton,... Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie uti gemen.. tom I-V, Kungl Tryckeriet Stockholm 1747-66, skinn/hfr bd
 20Bok; Dapper, Olfert (& Montanus, Arnoldus), Die unbekannte Neue Welt : oder Beschreibung des Welt-teils Amerika und des Süd-Landes, Jacob von Meurs Amsterdam 1673, folio, präglat vellumbd m mässingsbeslag
 21Bok; Ordens Karta med förklarande textdel, Generalstabens Litografiska Anstalt 1900, 86 x x59 cm, skador
 22Snusdosa, masurbjörk med pärlemorintarsia, skuren gåvodedikation till Johan Holmbergsson från bl a Arvid Henrik Florman och Henric Schartau, l 8 cm, smärre def
 23Bok; Napoleon III, Julius Caesars Historia tom I-II, Adolf Bonnier Stockholm 1865-67, hfr bd
 24Bok; Sevin, Marquis de Quincy, Charles, ...Kriegs-Kunst, tom I, övers Georg Christoph Jägern, Johann Georg Lochner Nürnberg 1745, kopparst planscher, band sakn
 25Bok; Fant, Erik Michael, Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Författare i Sveriges historia under medeltiden) Uppsala 1818/1828, kopparst planscher, folio, klbd
 26Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Westgöta-Lagen, Zachris Haeggström, Stockholm 1827, skinnbd
 27Bok: Groeben, Georg Dietrich von der, Kriegsbibliothek, oder gesammelte Beyträge zur Kriegswissenschaft tom I-X, 3 skinnbd, Wilhelm Gottlieb Korn Breslau 1770-72, utvikbara planscher
 28Bok; Schrewelius, Cornelius, Lexicon Manuale Graeco-Latinum & Latino-Graecum, Friedrich Arnsty Leipzig 1696, kopparstuckna frontespiser, vellumbd, smärre def
 29Bok, de Smet, Hendrik, Prosodia Henrici Smetii, Jonae Rosae Frankfurt 1672, vellumbd
 30Bok, Flintberg, Jacob Albrecht, Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö-Lag, Anders Zetterberg Stockholm 1802, hfr bd, smärre def
 31Edelinck, Gerard, kopparstick, porträtt av Fältmarskalken Antoine Armand De Fradet De Saint Aoust, Comte de Chasteaumeillan, 1600-talets 2 hälft, synl pappersstorl 33 x 42 cm, smärre skador
 32Schenck, Pieter, mezzotint, porträtt av Anatomiprofessorn Mauritz van Reverhorst med anatomiska modeller mm, ed Johannes Jensius Amsterdam 1695, synl pappersstorl 31 x 20 cm
 33Bok, Anrep, Gabrie, Svenska Slgtboken tom I-III, Iwar Haeggström Stockholm 1871-75, hfr bd
 34Bok, handskrift, 16-1700-tal, Konung Güstaf Wasas Kiärleks Hendelser, klbd, skador
 35Bok, Klinckowström, Rudolf Mauritz, Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter, tom I-VII, Stockholm 1867-71, hfr bd
 36Bok, Brocman, Nils Reinhold, Sagan om Ingwar Widfarne och hans son Swen, Lars Salvius Stockholm 1762, hfr bd
 37Bok, Cocceius, Johannes & Maius, Johann Heinrich, Lexicon et Commentarius Sermonis Hebraici et Chaldaici, tom I-II, Weygand Leipzig 1777, skinnbd
 38Bok, Peringskiöld, En book af menniskiones slächt och Jesu Christi börd, Olof Enaeus Stockholm 1713, kopparstucken frontespis, skinnbd, skador
 39Bok, Arnell, Israel, Swerikes Stadz-Lagh, Anders Böckmans Enkia Stockholm 1730, skinnbd
 40Bok, Sylvius, Johannes, övers, The Swenskes och Göthers Historia..., Niclas Wankijff Stockholm 1678, skinnbd
 41Bok, Hübner, Johann, Curieuses und Reales Natur- Kunst- Berg- Gewerck- und Handlungs-Lexicon, Johann Friedrich Gleidichen 1746, skinnbd
 42Bok; Nehrman, David, Inledning til Thn Swensska Processum Civile, Ludwig Decreaux Lund 1732, hfr bd
 43Bok, Ehrenstråhle (Nehrman), David, Inledning til Then Swenska Processum Criminalem, Carl Gustav Berling Lund 1759, hfr bd
 44Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Östgöta-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1830, skinnbd
 45Bok; Schlyter, D C J, Uplands-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1834, skinnbd
 46Bok, Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon Mtho-Historicum, Gabriel Björckegren Stockholm 1748, hfr bd
 47Bok, Arvedsson, A A, Mythologiskt, Historiskt och Geographiskt Lexicon, Axel Petre Linköping 1834, hfr bd, detta m reva
 48Bok, Olivecrona, Knut, Om Dödsstraffet, W Schultz Upsala 1866, hfr bd
 49Bok, Botin, Lars, Beskrifning om Swenska Hemman och Jordag-Gods, tom I-II, Lars Salvius Stockholm 1755-56, hfr bd
 50Bok, Nyström, Barthold, Beskrifninig om Swenska Hemman och Lägenheter, Per Hesselberg Stockholm 1784, hfr bd
 51Bok, Blavatsky, Helena, Den Hemliga Läran (The secret doctrine), tom I-II, Teosofiska Bokförlaget 1893, klbd
 52Bok, Blavatsky, Helena, Isis Unveiled, J W Bouton New Yprk 1897, klbd
 53Bok, Aesopiska Fabler, ill av Ernest Griset, C E Gernandt 1875, klbd
 54Bok, Loccenius, Johannes, Synopsis juris privati, ad leges svecanas accomodata, Göteborg 1673, skinnbd, skador
 55Bok, Sweriges Rikes Lagh, gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734, Per Hesselberg Stockholm 1780, hfr bd
 56Bok, Tengwall, Lars, Twistemåls Lagfarenheten, Johan Lundblad Lund 1794, hfr bd
 57Bok, Drangel, Emanuel, Anmärkningar til Sweriges Rikes Lag, Peter Hesselberg Stockholm 1766, hfr bd
 58Bok, Nehrman, David, Inledning til Then Swenska Jurisprudentiam Civilem, Ludwid Decraux Lund 1723, hfr bd
 59Bok, Stiernhöök, Johan Olofson, De Jure Sveonum et Gothorum Vetusto, Niclas Wankijff Stockholm 1672, skinnbd
 60Bok, Danckwardt, G M, Sammandrag afgällande författningar rörande handtwerkerier och manufacturer samt in- och utrikes handel och sjöfart, Kungl Tryckeriet Stockholm 1823, hfr bd
 61Bok, Rénard, Léon, La Marine Francaise et les Marines Étrangères, utv planscher grraerade av L Morel-Fatiò, Blaisot Paris 1865, ngt fläckig
 62Bok, ...Författningar och Stadgar..., Johan Pehr Lindh Stockholm 1807, hfr bd, slitage
 63Böcker; Nylander, Margaretha, Handbok vid den nu brukliga Finare Matlagningen... 1831 resp 1859, medf okänd förf Kokbok, 1800-talets mitt Scharlau, GW, Den allmänna kokkonstens theori och Praxis 1858, skador
 64Bok, Benzelius, Erik, Breviarum Historiae Ecclesiastice, Johan Henrik Werner Uppsala 1718, vellumbd, skador
 65Bok, Kyrkio-Lag och Ordning..., Nathanael Goldenau Stockholm 1697, skinnbd, skador
 66Bok, Pritius, Johannes Georgius, nya testamentet på grekiska, Johann Friedrich Gleiditsch d y Leipzig 1735, vellumbd, skador
 67Bok, Rabenius, Lars Georg, Lärobok i Svenska Kameral-Lagfarenheten, N M LIndh Örebro 1832, hfr bd
 68Bok, Humbla, Philibert, Inledning till Läran om stöld och snatteri, Berlingska Lund 1862, hfr bd
 69Bok, Nehrman (Ehrenstråhle), David, Inledning til Then Swenska Jurisprudentiam Criminalem, Carl Gustav Berling Lund 1756, hfr bd
 70Bok; Nehrman, David, Then Swenska Jurisprudentia Civilis, Gottfried Kiesewetter 1746, hfr bd, slitage
 71Bok; Stålhammar, Olof Fredrik, Swenska Justitiae- och Politiae-Wärket, Lorenz Ludwig Grefing Stockholm 1749, hfr bd
 72Böcker, 2 st, ...Kyrko-Lagen, Stockholm 1813, hfr bd
 73Böcker, 6 bd, bl a Thukydides, Polybius och Titus Livius, slitage
 74Bok; kartbok innehållande 16 kopparstuckna ooch handkolorerade stadskartor; Malmö, Lund, Landskrona, Kalma mm, 1800-talets mitt, pappersstorl 48 x 59 cm, fläckar
 75Fat, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), dekor av flodlandskap i famille-rose-färger, dia 29 cm
 76Fat, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), dekor av pioner mm i famille-rose-färger, dia 29 cm
 77Tallrik, porslin, Qianlong-Jiaqing, sekelskiftet 1800, polykrom emaljdekor av oid (borgerligt?) vapen, dia 23 cm
 78Tallrik, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), profilerat brätte, dekor av pioner och persika i famille-rose-färger, dia 23 cm, smärre nagg
 79Tallrikar 3 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av pioner mm, dia 23 cm
 80Tallrikar 4 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av pioner, tårpil mm, dia 22 cm
 81Tallrikar 3 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), oktogonala med blå underglasyrdekor av pioner, tårpil heliga föremål mm, dia 23 cm
 82Tallrikar 3 st, djupa, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av heliga föremål mm, dia 23 cm, ngn nagg el hårspricka
 83Tallrikar 3 st, djupa, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av flodlandskap, dia 23 cm
 84Tallrikar, 3 st, fajans, ant Delft, 1700-tal, kinesicerande dekor av hjortar i landskap mm i manganblått, dia 24 cm, ngn nagg
 85Spargris, glaserat flintgods, 1800-talets mitt el 2 hälft, l 16 cm, 1 öra m nagg
 86Kandelbarar till 5 ljus, 1 par, förgylld metall och alabaster med prismor, oscarianska, 1800-talets 2 hälft, h 46 cm
 87Takkrona till 6 ljus, mässing, ant Tyskland, 1700-tal, krönande duva, h 41 cm
 88Martin, Johan Fredrik, akvatinter, 3 st, Stockholmsmotiv, ant 1800-talsavdrag, synl pappersstorl 37 x 53 cm
 89Kaleidoskop/kromotrop, 1 par, trä, mässing och glas, 1800-tal, l 18 cm
 90Burk för skjort-/manschettknappar, tenn, Widerholm & Dahlberg Eskilstuna, 1930-tal, dekor av letande man, dia 6,5 cm, medf diverse knappar
 91Kaffeservis, 3 del, sterlingsilver med benhandtag, George III-stil, sekelskiftet 1900, dekor av lotus, festoner mm, stpl Charles Stuart Harris London 1900, kaffekanna h 29 cm, tot vikt 1780 gr
 92Dessertskedar, 11+1, silver, nyrokokomodell, stpl Carl Neuendorff & Co Karlskrona 1862 resp -65, l 19 resp 18 cm, tot vikt 595 gr, 11 m initialer HN
 93Matskedar, 12 st, silver, nyrokokomodell, stpl Carl Neuendorff & Co Karlskrona 1862, l 23 cm, tot vikt 900 gr, initialer HN
 94Theskedar, 10 st, silver, nyrokokomodell, stpl Carl Neuendorff & Co Karlskrona 1862, l 15 cm, tot vikt 275 gr, initialer HN
 95Fruktknivar, 6 st, silver med silverblad, fyllda skaft, nyrokokomodell, stpl Adrian Lilja Karlskrona 1862, l 19 cm
 96Soppslev, silver med svärtat träskaft, avslutande benknopp, stpl N P Lilja Karlskrona 1829, l 44 cm
 97Thespindel, silver med svärtat träskaft och avslutande benknopp, stpl Petter Fredrik Sundberg Karlskrona 1830, l 15 cm
 98Strösked, silver med svarvat och svärtat träskaft, stpl Ingemar Lilja Karlskrona 1818, l 21 cm, avslutande knopp sakn, smärre def
 99Fiskspade, silver, Norge, senempire, genombruten, oid mästare PS Bergen 1840, l 30 cm, vikt 100 gr
 100Skål med hänklar, tenn, Danmark 1800-talets mitt, livet med gravyr av Fredriks VII namnchiffer och årstal 1856, oid stpl Köpenhamn 1844(?), l 26 cm
 101Olson, Axel, gouache, Hägring II, sign, 10 x 34 cm, Prov: Sven Jonson, därefter i arv
 102Olson, Erik, gouache och olja, Bröd och vin, sign o dat 1962, 27 x 35 cm. prov: Gåva till Sven Jonson på dennes 60-årsdag, därefter i arv
 103Jonson, Sven, olja, Gotisk kontur, sign o dat 1949, 22 x 27 cm, prov: i arv inom konstnärens familj
 104Okänd konstnär, 1900-talets början, olja, maring, otydl sign Jac Hull (?), 13 x 40 cm
 105Zetterström, Erik, 'Kar De Mumma', teckning, sign o dat 1987, a tergo dedikation, synl pappersstorl 20 x 14 cm
 106Norrman, Lars, färglito, fiskeläge, sign o numr 226/310, synl pappersstorl 31 x 46 cm
 107Lundquist, Fabian, olja, interiör med dansöser, sign, 38 x 46 cm
 108Olson, Axel, färglito, 'Hanna och tvättkorgen', sign o numr 146/260, 33 x 45 cm, ngt gulnad
 109Erixson, 'Sven X:et', färglito, Det gamla stenbrottet 1964, sign o numr 181/310, litt: Nyström & Nyström nr 123
 110Langemar, Ann Mari, olja, landskap, sign o dat 1963, 55 x 77 cm
 111Landelius, Bertil, olja, landskap, sign, 46 x 89 cm
 112Langemar, Ann Mari, olja, kvinnnor i skymning, sign o dat 1968, 78 x 52 cm
 113Tegelman, Arne Johan, olja, sydländsk stadsbild, sign, 61 x 50 cm
 114Aspelin, Arne, olja, personer på strand, sign, 36 x 50 cm
 115Okänd konstnär, olja, skånskt landskap, otydl sign, 46 x 55 cm
 116Vantore, Mogens, olja, stilleben, sign, 50 x 66 cm
 117Vantore, Mogens, olja, motiv från Klintholm på Mön, sign, 65 x 78 cm
 118Engelbrecht, Christian efter Sandrart, Joachim, kopparstick, 1 par, Pyramus et Thisbe resp Phaeton, ur Ovidius Metamorfoser, Johann Andreas Endter Nürnberg 1772, synl pappersstorl 15 x 18 cm
 119Gemzöe, Peter efter Marstrand, Wilhelm, litografi, Retsscene fra Holbergs Det Lykkelige Skibsbrud, pappersstorl 51 x 66 cm
 120Gram-Hanssen, Erik, collage, 2 st, Amsterdam I resp Holland I, sign o dat 4 resp 5 dec 1975, pappersstorl 32 x 22 cm
 121Tveit, Samuel Egelson, pastell, hamnbild från Reine, Lofoten, sign o dat 1906, synl pappersstorl 28 x 41 cm
 122Okänd engelsk konstnär, sekelskiftet 1900, litografier, 1 par, handkolorerade, Com up, Mare resp Off Again, synl pappersstorl 20 x 26 cm
 123Gross, Einar, olja, damporträtt, sign o dat 1934, 65 x 53 cm
 124Okänd designer, 1910-20-tal, spegel, förgyllt och försilvrat trä och stuck, dekor av amorin, sign VA, h 55 cm, krön m nagg
 125Bowen, Emanuel efter Ogilvy, John, karta, kopparstucken och handkolorerad, The Road from London to Pool, dubbelsidig, ur Britannia Depicta or Ogilby Improved 1720, synl pappersstorl 19 x 12,5 cm
 126Thomsen, Christian, teckningar, 4 st, porträttskisser, sign, varierande storl, prov; konstnärens sondotter, konstnärinnan Elise Thomsen
 127Parti modelljärnvägsdelar, litograferad plåt, Bing, 1900-talets 1 hälft, bl a lokomotiv nr 2576
 128Parti modelljärnvägsdelar bl a Märklin och Tycho
 129Schmitz, Babbe, färglito, handkolorerad, Livets träd, sign o numr 41/200, pappersstorl 75 x 56 cm
 130Taipaleenmäki, Jussi, färglito, En spelmans jordafärd 1, ur Dan Anderssonmappen, sign o numr 137/190, 44 x 61 cm
 131Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Odysseus, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 45 cm
 132Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Orgeln på vinden, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 46 cm
 133Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Gröna Greven, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 53/290 33 x 46 cm
 134Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Visa i Molom, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 45 cm
 135Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Då fåglarna spelade, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 53/290 33 x 46 cm
 136Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Doktorspromenaden, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 46 cm
 137Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Kajsas udde, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290 33 x 46 cm
 138Lindberg, Stig, 'Skotte' sparbössa till Handelsbanken, blå plast, l 16 cm
 139Schlyter, Ulf, 'Ulven', olja på plåt, dekor av djur, sign o dat 01, 72 x 47 cm
 140Orup, Bengt, färglito, komposition, sign, synl pappersstorl 57 x 55 cm
 141Börjesson, Rolf, litografi, surrealistisk komposition, sign o numr 36/50, 56 x 71 cm
 142Berck-Vitz, Alain, färgetsning med carborundum, komposition, sign o numr EA 2/4, 37 x 28 cm
 143Friberg, Roj, färglito, komposition med personer runt bord, sign, dat -93 o numr 176/250, 13 x 17 cm
 144Almström, Emmy för Rörstrand, terrin med lock, flintgods, Ostindia, design 1932, l 30 cm
 145Ricklund, Folke, olja, fjällbäck, sign o dat 1936, 32 x 41 cm, färgsläpp
 146Rodhe, Johan för Georg Jensen, kapsylöppnare, sterlingsilver och krom, modell Konge (Acorn) design 1915, stpl Köpenhamn, l 16 cm
 147Sandell, Thomas för Skultuna, kapsylöppnare, mässing, Barbara, sign, l 11 cm
 148Malmsten, Carl för Liljeholmens, ljusstakar, 1 par, bonat trä, etikettsign, h 13 cm, slitage, sprickor
 149Holm, Åke, egen verkstad, Höganäs, vas, sang-de-boeuf-glaserat stengods, sign, h 11 cm
 150Okänd designer för Royal Copenhagen, skålfat, celadonglaserat stengods, reliefdekor av räv, oid sign, dia 20 cm
 151Reklamaskkopp, patinerat gjutjärn, ASEA, i form av turbin, dia 14 cm
 152Kaméskurna snäckor, 2 st, Italien, 1800-talets 1 hälft el mitt, ant sk Grand Toursouvenirer, dekor av klassicerande kvinnohuvuden, h 15 mm, skador
 153Moccakoppar, 9 st samt underfat, 11 st, porslin, Rosenthal, förgylld dekor, fat dia 11 cm
 154Parti silver, 8 del, 6 punschkoppar, cigarettetui samt bägare, tot vikt 315 gr
 155Landberg, Nils för Orrefors, vas, facettslipat, röktonat glas, slipad dekor av kvinna, sign o numr 1708 (1937), h 12 cm
 156Remmare, 12 + 4 st, glas, klar cuppa på grön fot, etsad dekor, h 18 resp 19 cm
 157Hopea, Saara för Nuutajärvi-Notsjö, ytterfoder, 3 st, glas, Krokus, h 9 cm
 158Okänd designer för Orrefors, glasservis, 51 del, slipad kristall, 16 röd- resp dessertvinsglas, 12 champagnekupor, 2 vitvins- samt 5 likörglas
 159Okänd designer, seltersglas, 23 st, röktonat glas, h 7 cm
 160Holm, Åke, egen verkstad Höganäs, väggrelief, polykrom dekor av abstrakta gestalter, sign, 33 x 21 cm
 161Hallampa, metall och frostat glas, 1900-talets 1 hälft, h inkl kedja 50 cm
 162Takkronor till 6 ljus, 3 st, svärtat smide, 1900-tal, dia 36 cm
 163Brickor, 5 + 1, nysilver resp mässing, sistn Holmström, Lars, egen verkstad, Arvika, l 37 - 56 cm
 164Tallrikar, 7 st, flintgods, 1900-talets 1 hälft, Rörstrand Skåne, dekor av Dybäck resp Krapperup i blå underglasyrdekor, dia 20 cm, 1 missfärgad
 165Thorvaldsen, Bertel, efter honom, reliefer, 3 st, bisquit, sekelskiftet 1900, bl a Natten, tot mått 11 x 9 cm
 166Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 167Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 168Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 169Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 170Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 171Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm, kopp m hårspricka
 172Procopé, Ulla för Arabia, skärbräda/ostbricka, porslin, Valencia, sign, l 22 cm
 173Persson-Melin, Signe för Boda Nova, kaffekoppar med underfat och assietter, 7 +7 +7 st, porslin, Chess, design 1971, 1 fat m nagg
 174Janstig, A, olja, Afton, sign, 46 x 55 cm
 175Geringius, Eric efter Arenius, Olof, kopparstick, porträtt av Friherre (sedermera Greve) Herman Cedercreutz med de Ryska St Andreas- och St Alexander Nevskijordnarna, synl pappersstorl 40 x 27 cm, smärre def
 176Holm, Åke, linoleumsnitt, 3 st, Heliga Tre Konungar, Josef kastas i brunnen resp fiskare, samt sign, varierande storl
 177Lindekrantz, Lars, skulptur, patinerad brons på träsockel, kvinna med badlakan, sign, h inkl sockel 21 cm
 178Okänd konstnär, skulptur, smide på förkolnad träsockel, trädgestalt, h 40 cm
 179Okänd fransk konstnär, 1800-talets 2 hälft, flodlandskap med hus och ryssjor, sign Lebas o dat 1876, 27 x 41 cm, dukskada
 180Nilsson, Anita, färglito, komposition med träd och tiger, sign, dat 1973 o numr 21/60, synl pappersstorl 56 x 44 cm
 181Fönsterdekorationer, 1 par, polykromt glas och mässing, jugend, sekelskiftet 1900, 36 x 28 cm, sprickor
 182Takampel, tenn, ant Tyskland, 1800-talets 1 hälft, dekor av akantus mm, h exkl kedjor 34 cm, smärre def
 183Mekaniskt galoppspel, litograferad plåt, Gee-Wiz, Wolwerine Supply & Manufacturing Co, Pittsburg, 1900-talets 1 hälft, l 39 cm
 184Bordssurtout, nysilver, 1800-talets mitt, dekor av växtlighet mm, h 45 cm, flaskor sakn
 185Taklampa, förgylld metall, ant Italien, 1900-talets mitt, i form av vassknippe, 5 ljusarmar, h 50 cm
 186Tallrikar, 13 st, porslin, Royal Copenhagen, musselmalet helblond, dia 25 cm, 1 m nagg
 187Percy, Arthur för Gefle, matservisdelar, flintgods, 'Vinranka Blå', design 1938
 188Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm
 189Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm
 190Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm
 191Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm
 192Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm, 3 m nagg
 193Tallrikar, 18 st samt assietter, 12 st, flintgods, Rörstrand Lotus, dia 24 resp 20 cm
 194Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 195Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm
 196Adelborg, Louise för Rörstrand, kaffe- resp moccakoppar med fat, sockerkål, gräddkanna, porslin, Nationalservisen
 197Thekoppar med fat, 7 + 7 st, porslin, Rosenthal, 1900-talets början, polykrom och förgylld dekor, fat dia 16 cm
 198Thomson, Anna Lisa för Uppsala Ekeby, bonbonnière, grönglaserat lergods, dekor av djur och växter, modellnr 3060, design 1934, l 16 cm
 199Palmqvist, Sven, Orrefors, vas glas, 'Kraka' dekor av nätmönster av luftbubblor och blått underfång, sign Kraka Gallery 33 -84, h 33 cm
 200Palmqvist, Sven, Orrefors, vas glas, 'Kraka' dekor av nätmönster av luftbubblor och blått underfång, sign Kraka Gallery 10 - 86, h 33 cm
 201Bägare, 12 st, silver, slät modell, stpl Tore Eldh för Cesons, Göteborg, h 5 cm, tot vikt 295 gr, 7 m ägargravyr
 202Höglund, Erik för Boda, vas, rubinröd glasmassa med luftbubblor, sign, h 17 cm
 203Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre, seltersglas, 11 st, rubinröd glasmassa, h 8 cm
 204Okänd designer för Åhléns, öl- resp snapsglas, rubinröd glasmassa, etikettsign, h 20 resp 10 cm
 205Vas med hänklar, glaserat lergods, 1900-tlets början, dekor av hus i landskap, stpl Laholm, sannolikt för Julius 'Pottelerius' Nilsson, h 27 cm, smärre skador
 206Snapsglas, 5 st, silver, slät modell, stpl Markströms Uppsala 1948, h 7,5 cm, tot vikt 175 gr, spegelmonogram S, h
 207Skål, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, dekor av personer mm i Kantonemalj, dia 46 cm
 208Ebeling, Allan, egen verkstad, Torshälla, fat, glaserat lergods, dekor av stiliserade delfiner, sign, dia 36 cm
 209Akupunkturdocka på ställning, plast och metall, Kina, 1900-talets 2 hälft, h 52 cm
 210Affärsvitrin för trådrullar, J & P Coats, Super Sheen, 1900-talets mitt, b 43 cm
 211Okänd designer för Markströms, skål på underfat, silver, funkis, 1930-tal, utsvängda hänklar, stpl Uppsala 1938, l 20 cm, tot vikt 355 gr
 212Matskedar, 6 st, silver, snäckmodell, stpl Ludvig Edvard liljeblad Alingsås 1860-61, l 22 cm, tot vikt 400 gr, initialer
 213Saltkar, 1 par, sterlingsilver, England, viktorianska, hänklar i form av svanar, stpl John & William Deakin London 1892, l 9 cm, medf saltskedar, tot vikt 80 gr
 214Matskedar, 1 par, silver, svensk spetsig, stpl Magnus Stenberg Ystad 1814, l 23 cm, tot vikt 125 gr
 215Nilsson, Wiwen, egen verkstad, Lund, tårtspade, silver, slät modell, stpl Lund 1964, l 18 cm, vikt 45 gr
 216Theskedar 10 st, silver, Rosenholm, design Jakob Ängman 1933, stpl GAB Stockholm, tot vikt 170 gr
 217Skål, silver, profilerat brätte med pressad dekor av blommor och frukter, sv importstpl, dia 26 cm, vikt 260 gr, ägargravyr under botten
 218Salt/pepparströare, 4 st, silver, 2 st Danmark, 1 Österrike-Ungern sekelskiftet 1900 samt 1 sterlingsilver Birmingham, h 7,5 - 12 cm, tot vikt 215 gr
 219Kaffe- resp theskedar, 6 + 6 st, silver, modell Haga, stpl GAB Stockholm, tot vikt 170 gr, initial W
 220Kaffeskedar 6 st samt matskedar, 1 par, silver, svensk trubbig resp -spetsig, tot vikt 170 gr
 221Matskedar, 6 st samt såsslev, silver, gammalfransk modell, 18-1900-tal, tot vikt 365 gr
 222Stort parti bestick, bägare mm, silver, 18-1900-tal, tot vikt 790 gr
 223Morgenthaler, Sasha för Trendon Ltd, 1960-70- tal, dockor 2 st, Sasha Dolls, i orginalförp
 224Urnor, 1 par, porslin, empiretyp, 1800-talets mitt el 2 hälft, polykrom och förgylld dekor av blommor resp musiktroféer, h 17 cm, 1 m nagg samt m lagad hänkel
 225Champagneglas, 2 st, sengustavianska, 1800-talets början, spetsig cuppa på kvadratisk fot, slipad dekor, h 18 resp 20 cm, nagg
 226Boethius, Lars, olja, kustparti, sign, 32 x 41 cm
 227Aalto, Alvar för Iittala, vas, blå glasmassa, Savoy, designad 1936, etsad signatur,h 16 cm
 228Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda Artist Collection, vas, bemålat glas, sign, h 29 cm
 229Ring, 18 k rödguld med 1 facettslipad safir samt 6 + 6 facettslipade diamanter om tot cirka 0,75 ct, stpl Ivan Omelius Malmö 1966, vikt 11 gr
 230Armband, 18 k rödguld med slipade kulor av lapis lazuli, stpl Mona Haraldsen Helsingborg 1978, tot vikt 39 gr
 231Châtelaine, 14 k rödguld, 1900-talets början, bestående av 9 st fotogömmor med fotografier, av och en med initialer, stpl F Hansen Köpenhamn, verks 1893-1937, l 27 cm, vikt inkl glas, fotografier mm 59,5 gr
 232Weckström, Björn för Lapponia, ring, 14 k rödguld, stpl Helsingfors 1975, vikt 2,7 gr
 233Damarmbandsur med länk, 18 k rödguld, Tissot, vikt med glas men utan urverk 20,2 gr
 234Hänge samt keja, 18 k rödguld, lövformat hänge stpl AB Juvelfabriken Stockholm 1958, l 6 cmtot vikt 13 gr
 235Brosch 18 k rödguld och emalj, empire 1800-talets början, filigranarbete, dekor av blommor, stpl Bengt Tellander Jönköping (1805-44), l 3,5 cm, vikt 3 gr, minimal emaljavflagn
 236Brosch med hårgömma, 18 k rödguld, sengustaviansk, sekelskiftet 1800, dekor av filigran, stjärnor samt blå emalj, stpl Lorens Georg Weis Norrköping verks 1791-1829, dia 2 cm, vikt 3,3 gr
 237Halskrage, förgyllt sterlingsilver, stpl Andreas Mikkelsen Köpenhamn 1970-78
 238Brosch, förgyllt silver med turkos och blå emaljdekor,dekr av hängen och filigran, otydl stpl möjl Marius Hammer, Bergen, 1900-talets början, sv importstpl, h 14 cm
 239Just Andersen, Ib, egen verkstad, armring, sterlingsilver, modellnr 906, sign, vikt 30 gr
 240Hansen, Hans, egen verkstad, brosch, sterlingsilver, modellnr 111, sign, l 5,5 cm, vikt 17 gr
 241Brosch, silver och glas, Danmark, 1910-20-tal, sk skönvirke, dekor av blommor och blad, stpl Knud Georg Jensen verks 1908-48, h 9 cm
 242Brosch, silver och kalcedon (?), jugend, 1900-talets början, dekor av blommor och blad, möjl Tyskland, h 9 cm
 243Just Andersen, Ib, egen verkstad, armband samt halsband, sterlingsilver, dekor av stavar, modellnr 785 resp 786, l 19 resp 43 cm, tot vikt 65 gr
 244Engel, Gertrude för Anton Michelsen, halskedja, sterlingsilver, stpl Stockholm 1961, l 46 cm, vikt 32 gr
 245From, N E, egen verkstad Nakskov, collier samt öronclips 1 par, sterlingsilver, l 40 cm, stpl, tot vikt 65 gr
 246Brosch, emaljerat och guillocherat silver, Norge, jugend, 1900-talets början, dekor i grön och vit emalj och filigran, stpl Aksel Holmsen Sandefjord, h 10,5 cm, smärre def
 247Weckström, Björn för Lapponia/Fyrklövern, tillskr, halskedja, sterlingsilver, l 45 cm
 248Collier, 18 k rödguld med pärlor, otydl sv stpl, l 41 cm, vikt 4,3 gr
 249Hänge, 18 k rödguld, dekor av blommor, stpl Guldvaruhuset Stockholm 1958, h 5 cm, vikt 4,9 gr
 250Diadem, sk kokoshnik, silver, Ryssland, 1800-tal, driven dekor av blommor mm, vikt 75 gr, prov; adliga ätten Nordenskiöld
 251Collier, odlade pärlor och jade, l 75 cm
 252Collier, odlade pärlor med silverlås, l 78 cm
 253Örhängen 1 par, 18 k vitguld med pärlor, stpl Johan Petterssons eftr Stockholm, tot vikt 4,2 gr
 254Cohen, Isaac för Gallerie 22, ring, silver med facettslipad bergkristall (?), stpl Stockholm 1964
 255Collier, delvis barocka pärlor och rund lapis lazuli, ant Frankrike 1950-60-tal, l 100 cm
 256Hallberg, Ulla, egen verkstad, ring, silver med månsten, stpl Halmstad 1972
 257Armlänk, 18 k rödguld, sv importstpl, l 16 cm, vikt 3,7 gr
 258Smyckeset, 3 del, 1900-talets 1 hälft; collier resp armband, förgyllt silver med granater och pärlor samt brosch, förgylld mässing med granater, collier l 45 cm
 259Ring, 18 k rödguld med cabochonslipad ametist, stpl Gustav Dahlgren & Co Malmö 1960, vikt 2,1 gr
 260Ring, 18 k rödguld med rubiner, Egypten, 1900-talets 2 hälft, vikt 3 gr
 261Collier samt brosch, mässing med granater, 1900-talets 1 hälft, collier l 43 cm
 262Hårgömma, 18 k rödguld och glas, 18-1900-tal, sv importstpl, h 2 cm, vikt 1,3 gr
 263Okänd italiensk designer, 1900-talets 2 hälft, collier, tredelad, barocka pärlor med förgyllt sterlingsilverlås, l 43 cm
 264Fotogömma, delvis förgyllt 900/1000 silver, möjl Belgien, jugend, sekelskiftet 1900, dekor av näckros, dia 2,5 cm
 265Brosch, förgylld mässing med emalj- och delvis plique-à-jourdekor i form av skarabé, 1910-20-tal, l 6,5 cm
 266Collier, sk choker, 4-radigt, odlade, delvis rosatonade pärlor med silverlås, l 35 cm, medf dito armband, l 18 cm
 267Ikonen, Hannu för Valu-Koru, Rusko, Finland, hänge med kedja samt ring, patinerad brons, dekor av renlav, hänge h 7 cm
 268Collier, odlade barocka pärlor (dia cirka 2 cm) och almandin (?) md silverlås, l 50 cm
 269Brosch, förgylld mässing med kaméskuren snäcka, 1800-talets 2 hälft, dekor av kvinnoprofil, h 5,5 cm
 270Brosch, förgylld mässing med monterad reliefplatta med dekor av kvinnoprofil, jugend, sekelskiftet 1900, oval 5 x 3,5 cm
 271Ring, 18 k vitguld med briljantslipad vit sten om 4,65 ct enl gravyr, stpl Börje Johansson Malmö 1973, vikt 5,9 gr
 272Okänd designer, brosch, försilvrad metall och blå emalj, jugend, sekelskiftet 1900, dekor av blad, l 4 cm
 2733 del porslin, Kina, Guangxu/republik, 1900-talets 1 hälft, skål, assiett samt kanna för risvin, polykrom emaljdekor av persikor, blommor mm, skål dia 19 cm
 274Parti porslin, Kina och Japan, 1900-tal, ngn hårspricka
 275Parti smycken och bijouterier
 276Okänd designer för Ceson, ljusstakar, 1 par, silver, stpl Göteborg 1961, h 20 cm
 277Ljusstakar, 1 par, silver, Norge 1900-talets mitt, stpl Thorvald Marthinsen Tönsberg, sv importstpl, h 8 cm, fyllda
 278Ljusstakar, 1 par, silver, Norge 1900-talets mitt, stpl Thorvald Marthinsen Tönsberg, sv importstpl, h 8 cm, fyllda, ägargravyr
 279Okänd designer för Ceson, ljusstakar, 1 par, silver, stpl Göteborg 1967, h 14 cm
 280Skål, silver, driven dekor av hjärtan mm, inv förgylld, stpl J L Nordin Sollefteå 1916, dia 18 cm, vikt 250 gr, ägargravyr
 281Glasunderlägg, 6 st, silver, stpl GAB Stockholm 1966, medf prisbägare, silver, tot vikt 150 gr
 282Okänd designer för Ceson, ljusstakar, 4 st, silver, stpl Göteborg 1952, 1953 resp 1961, h 8 cm, 2 med graverat datum, 2 fyllda
 283Okänd designer för Ceson, ljusstake, silver, stpl Göteborg 1987, h 16 cm, fylld, ägargravyr
 284Fotografiram, sterlingsilver, USA; 1900-talets 1 hälft, dekor av akantus, oid stpl, h 17,5 cm, initial L
 285Koppar med underfat, 4 + 4 st, porslin, Kina Qianlong (1736-95), dekor i capuccinerbrunt med polykroma blommor i utsparade reserver, underfat dia 12 cm
 286Skålar med lock, 1 par, porslin, Kina, ant Tongzhi (1862-75), blå underglasyrdekor av person med skrivtavla, h 22
 287Parti porslin, Kina, 18-1900-tal, ngn def
 288Lockaskar, 6 st, buxbom, Japan, 1900-tal, skuren dekor av tempel, broar mm, dia 2,5 - 6 cm, skador o lagn
 289Offerskål, porslin, Kina, Guangxu (1875-1908), dekor av persikor, fladdermöss mm, l 29 cm
 290Vas, porslin, Kina, ant Guangxu (1875-1908), dekor av palatsinteriör mm i famille-rose-färger, senare montage till lampa, h inkl skärmhållare 62 cm, 1 hänkel sakn
 291Ollers, Edvin för Kosta, vas/karaff, grön glasmassa, dekor av påklipp, h 24 cm
 292Bordsur, patinerad och förgylld brons på svart marorsockel, ant Frankrike, 1800-talets 2 hälft, dekor av dromedar, h 16,5 cm
 293Brauer, Otto för Holmegaard, golvvas, brunt glas, design 1959, h 31 cm
 294Palmqvist, Sven, Orrefors, vas glas, 'Kraka' dekor av nätmönster av luftbubblor och blått underfång, sign Kraka Gallery 13-84, h 20 cm
 295Oertel, Johann & Co/Glasfachschule Haida tillskr, lockskål, glas, slipad dekor, delvis mot blå fond, h 22 cm
 296Höglund, Erik för Novy Bor, skål, grön glasmassa, sign o dat 1992, h 11 cm
 297Ollers, Edvin för Kosta, skål på fot, blåtonad glasmassa, sign o numr O 227, dia 37 cm
 298Snäckskalshalva, cloissonné, Kina, Kangxi-stil ant Guangxu (1875-1908), polykrom dekor av blommor, träd mm, l 14 cm
 299Prischl, Adolf för Goldscheider, tillskr, byst, glaserad terrakotta, madonnan med Barnet, numr 417, h 27 cm, smärre nagg, 2 fingrar sakn
 300Tobaksskrin, masurbjörk, biedermeier, 1800-talets 1 hälft, h 15 cm
 301Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, taklampa, mässing, 'Bumling', design 1968, dia 40 cm
 302Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, taklampa, brunlackerad metall, 'Bumling', design 1968, dia 40 cm
 303Gate, Simon för Orrefors, tillskr, taklampa, bronserad metall med gultonad glaskupa, art-déco, 1920-tal, slipad dekor av stiliserad växtlighet, h 105 cm
 304Olson, Axel, färglito, strandbild, sign PT, 20 x 60 cm
 305Olson, Axel, färglito, Hamnen i Grötvik, sign o numr 215/260, 33 x 53 cm
 306Leon, May K, färglitografi, Badande i Tylösand, sign o numr 152/290, 30 x 40 cm
 307Forseth, Einar, akvarell, Solig dag, Tjörn, sign o dat 1943, synl pappersstorl 46 x 58 cm
 308Lindström, Bengt, färglito, poliser, sign EA, synl pappersstorl 54 x 79 cm
 309Pauli, Georg, akvarell med täckvitt, botaniker, sign o dat 1924, synl pappersstorl 29 x 21 cm, gulnad
 310Löfgren, Elis, blandteknik, stadsbild, sign o dat 1925, synl pappersstorl 21 x 22 cm
 311Pauli, Georg, olja, sittade modeller, sign, 32 x 42 cm
 312Matta, Roberto, färgakvatint, komposition, sign o numr 43/100, 23 x 16 cm
 313Zwick, Lis, pastell, figurkomposition, sign, synl pappersstorl 19 x 28 cm
 314Strid, Hardy, akryl, St Marcus, sign o dat 1986, 41 x 31 cm
 315Lind, Folke, färglito, Flocken, sign, dat -95 o numr 22/190, synl pappersstorl 38 x 50 cm
 316Lind, Folke, färglito, Fåglar vid fyr, sign, dat -74 o numr 90/300, synl pappersstorl 29 x 44 cm
 317Liljefors, Bruno, efter honom, olja, duvhök med byte, otydl sign o dat 1916, 37 x 67 cm
 318Nilsson, Bert Johnny, färglito med collage, komposition med fåtölj, sign o numr 47/50, synl storl 72 x 52 cm
 319Olson, Erik, färglito, 'I fiskens tecken, sign, dat -62, o numr 47/260, 54 x 42 cm, uppklistrad
 320De La Cour, Britta för Art Protis, textil, Lilium, vävd av Jarmila Petrová, utf 1970, sign av bägge, 130 x 90 cm
 321Böckman, Bengt, färglito, Main Street 96, sign, dat 74 o numr 45/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm
 322Böckman, Bengt, färglito, Main Street 100, sign, dat 74 o numr 144/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm
 323Böckman, Bengt, färglito, Main Street 106A, sign, dat 74 o numr 46/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm
 324Le Lorrain, Claude, resp Waterloo, Atoine, efter dem, kopparstick, landskap, mått inkl ramar 55 x 64 resp 69 cm
 325Beauvarlet, Jean efter Detroy, Francois, kopparstick, Triomphe de Mardochee, pappersstorlek, 52 x 82 cm, skador
 326Böckman, Bengt, färglito, 2nd Avenue 82, sign, dat 74 o numr 46/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm
 327Krus med tappkran, saltglaserat stengods, Höganäs, 15 liter, h 52 cm
 328Krus med tappkran, saltglaserat stengods, Höganäs, 3 liter, h 29 cm
 329Reseskrivschatull, valnöt med mässingsbeslag, 1800-talets mitt, inv skrivskiva, lönnfack mm, l 50 cm, slitage
 330Parti modernt glas och keramik; Brozén, Pukeberg, Lindstrand, Georg Jensen mm
 331Parti äldre diverse, skål, fajans, sk fyllehund mm
 332Nilsson, Anne för Orrefors, champagneglas, Clown, design 1992, dekor i rött och grönt, h 27 cm
 333Jönsson, Barbro, egen verkstad, skål, glas, dekor i rött och grönt, sign Unik o dat 1988, h 15 cm
 334Okänd designer för Bobergs Fajansfabrik (Bo Fajans), skål, grönglaserat lergods, otydl sign, dia 29 cm
 335Bälgkamera, trä med mässingsbeslag, sekelskiftet 1900, ej komplett
 336Duncan, Joseph, olja, One Way a Pigate, sign o dat 1954, 24 x 33 cm
 337Holm, Ludvig, olja, vinterlandskap, sign o dat 1921, 40 x 43 cm
 338Moe, Louis, färglito, 'Hønelilles Død', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm
 339Moe, Louis, färglito, 'Den tapre Skrædder', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm
 340Moe, Louis, färglito, 'Harens Væddeløb', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm
 341Nilsson, Vera, olja, stilleben, sign, 46 x 55 cm
 342Tryggelin, Erik, olja, Klara sjö, Stockholm, sign o dat 15/11 1923, nålmärken
 343Church, Katherine, akvarell, landskap, sign o da 44 (?), synl pappersstorl 38 x 52 cm
 344Nylund, Gunnar för Rörstrand, skål, stengods, dekor i brun harpälsglasyr, sign, l 26 cm
 345Parti kopparmynt, 17-1800-tal, slitage
 346Minnesmynt, 4 st, sterlingsilver, tot vikt 91 gr
 347Johansson, Karl Ingemar för Silversmederna Högberg & Co, vas, silver, slät balusterformad, graverad samt med plakett för Par Bricoles i Borås 100-årsjubileum 1960, stpl Göteborg 1960, h 20 cm, vikt 365 gr
 348Kandelabrar till 4 ljus, 1 par, nysilver, gustaviansk stil, sekelskiftet 1900, h 56 (!) cm, 2 ljusmanschetter sakn, cassolettknopp medf
 349Skulpturfragment, bemålad terrakotta, Tyskland, 1800-talets 2 hälft, tomtehuvud, h 37 cm, skador, senare bemålning
 350Okänd designer för Johansfors, ölsejdlar, 6 + 3 st, klar resp grön glasmassa med luftbubblor, Oxygene
 351Vaser, 1 par, delvis försilvrad brons, Japan, Meiji, 1800-talets slut, reliefdekor av vaktlar, drakar mm, hänklar i form av drakar, oid sign, h 40 cm
 352Vaser, 1 par, patinerad brons, Japan, Meiji, 1800-talets slut, inkrusterad dekor i silver, guld, rött och blått av personer, byggnader, Shou-tecken mm, oid sign, h 403 cm
 353Tallrikar, 1 par, fajans, ant Delft, 17-1800-tal, dekor av figurscener i manganblått, profilerat brätte, dia 32 cm, smärre nagg
 354Applicquer till 3 ljus, 1 par, förgylld brons, Louis XIV-stil, 1800-talets 2 hälft, dekor av kvinnomaskaron, akantus mm, h 37 cm
 355Blomsterampel, glaserat stengods, Danmark, 1910-20-tal, dekor i brunt och svart, dia 26 cm
 356Smörpanna, silver med svärtat träskaft, dekor av vridna knäckar, stpl Köpenhamn 1945, l 18 cm, tot vikt 85 gr
 357Lindhart Hansen, Gunnar, skulptur, patinerad metall, stående akt, sign, h 49 cm, sockel med ägargravyr
 358Coasters, 1 par, nysilver och trä, 1900-talets 1 hälft, dia 18 cm
 359Weber, Ernst för Michael Andersen & Sön, Bornholm, figurin, glaserat lergods, Bornholmerpige i Nationaldragt, modellnr 4418, h 32 cm
 360Krause, Emil, teckning, fiskarhustrur på Gammel Strand, sign o dat 1912, synl pappersstorl 38 x 47 cm
 361Handskrift, 17-1800-tal, indo-persisk, inneh talrika gouacher, läderbd, smärre def
 362Kulspets-, blyerts resp markeringspennor, 3 st, Mont Blanc Meisterstück
 363Okänd fransk konstnär, 1910-20-tal, skulptur, bemålad gips, Madonnan med Barnet, dekor av spridda Fleur-de-lys i manganblått, h 48 cm, lagn, nagg
 364Moe, Louis, färglito, 'Ræven og Ulven', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm, glas sakn
 365Skulptur, skuret trä, 18-1900-tal, Kristus, h 53 cm, smärre def
 366Montmarin, Marguerite de, gouache, porträtt av okänd man, sign o dat 1867, oktogonal, 9,5 x 8 cm
 367Okänd fransk konstnär, 1800-talets mitt, gouache, porträtt av okänd dam, otydl sign o dat 1850, oval 7,5 x 6 cm
 368Okänd haitiansk konstnär, skulptur, hardwood, stående man, bet Haiti, h inkl sockel 36 cm
 369Toiletteset, 8 del, silver och glas, Louis XV-stil, Frankrike, 1800-talets 2 hälft; spegel, 3 borstar, lockask, locktång samt 2 flaconer, heltäckande dekor av rocailler, mm, ngn def
 370Slipsfodral, vinrött läder, Spanien, 1900-talets 1 hälft, präglad text Corbatas, l 30 cm, medf diverse handskar
 371Okänd sydamerikansk (?) konstnär, skulptur, trä, höna med kycklingar, oid sign, h 41 cm
 372Okänd fransk konstnär, 1800-talets mitt, olja, barn i skog, 42 x 31 cm, smärre skador och retuscher, fransk exportstpl
 373Chagall, Marc, litograferad poster, Louvre, Le Message Biblique de Marc Chagall 1967, ed Mourlot, pappersstorl 73 x 50 cm, ngt hål el reva
 374Olson, Erik, färgträsnitt, 'Julbudskap', sign (PT) 2/60 o dat 1962, 50 x 34,5 cm (detta är Erik O:s enda färgträsnitt)
 375Jönsson, Barbro, färglito, 'Ljus spel', sign, dat 89 o numr 122/125, pappersstorl 48 x 62 cm
 376Miró, Juan, litograferad plansch, Louisiana 1974-75, ed Arte Paris, synl pappersstorl 69 x 49 cm
 377Chagall, Marc, efter honom, litograferad poster, The artist and his model, ed The Pallas Gallery Ltd, London, pappersstorl 76 x 57 cm, marginalslitage
 378Wiinblad, Björ, efter h onom, litograferad poster, Spil Selv 1953, synl pappersstorl 85 x 61 cm, ngt veck el reva
 379Londi, Aldo för Bitossi, skålfat, chamotterat och glaserat lergods, modellnr 1580/27, dia 28 cm
 380Ander, Gunnar för Lindshammar, vas, glas, dekor i jadegrönt underfång, etikettsign, h 30 cm
 381Ragoutsked, sk potagesked, silver, Danmark, 1900-talets början, graverad dekor, stpl Zinglersen Köpenhamn 1913, l 38 (!) cm, vikt 140 gr
 382Parti skedar mm, silver, 18-1900-tal, tot vikt 345 gr
 383Ängman, Jacob för GAB, matbesticksuppsättning, 60 del, nysilver, Vasa, design 1921; 12 vardera av bordsknivar, -skedar och -gafflar samt 12 theskedar och diverse andra bestick, merparten med initial S
 384Kaffeskedar resp tårtgafflar, 12 + 12 st samt gräddslev, silver, Rosen, stpl Gösta Wessfeldt Malmö, tot vikt 295 gr
 385Ingeborg Plockross-Irminger för B&G, figurin, porslin, lekande barn, modellnr 1568, polykrom underglasyrdekor, h 10 cm
 386Weiss, Claire för B&G, figurin, porslin, 'Ung dristighet' modellnr 2162, polykrom underglasyrdekor, h 19 cm
 387Tomteterrin med lock samt tomtekanna, flintgods, Rörstrand jugend 1900-talets början, terrin l 23 cm, missfärgn
 388Kaffeservisdelar, B&G Blå Mås med guldkant; 14 kaffekoppar, 21 -fat, 25 assietter, 3 sockerskålar (1 sakn lock), mjölk- resp gräddkanna, cigarettburk, skål, 2 fat samt 5 askkoppar, medf 4 askkoppar Royal Copenhagen, ngn nagg el spricka
 389Vänsterhandsdolk, smide, ant Tyskland, historismus, 1800-tal, dubbeleggad klinga, stållindad kavel, l 48 cm
 390Mortel, gjutjärn, ant barock, 16-1700-tal, h 13 cm, botten med mässingsplugg
 391Kandelaber till 3 ljus, mässing, ljusarmar och stammens övre del, barock, 16-1700-tal, övrigt sekelskiftet 1900, l 63 cm
 392Brännare för locktång, glas, 1800-talets 2 hälft, dia 12 cm
 393Bok; Dahlbergh, Erik Suecia Antiqua et Hodierna, Stockholm 1900, tvär folio, skinnbd
 394Bok, Trolle-Bonde, Carl Johan, Trolleholm förr och nu, tom I-II, Slättbogodset och Skogbogodset, Lund 1905, klbd, medf extra bd Slättbogodset m karta
 395Böcker; Erixon, Sigurd & Wallin, Sigurd, red, Svenska kulturbilder I-XII samt Svenska kulturbilder ny följd I-XII, 6 + 6 skinnband med guldsnitt
 396Kandelaber till 2 ljus, mässing, barock, 16-1700-tal, h 31 cm
 397Sadelväska (för MC-ordonnans ?), svart läder med mässingsbeslag, 1900-talets 1 hälft, h 45 cm
 398Nylund, Gunnar för Rörstrand, skål, stengods, dekor i blå harpälsglasyr, sign, l 27 cm
 399Okänd designer för Höganäs, vas, glaserat lergods, jugend, sekelskiftet 1900, reliefdekor av fågel i tall, drejarsign för Karl Svensson, h 28 cm
 400Ekberg, Josef för Gustavsberg, fat, glaserat flintgods, dekor i grönt och guld, sign, dia 37 cm
 401Moilanen, Harry för Nuutajärvi Notsjö, vas, glas, dekor i blått underfång, sign o dat 1964, h 16 cm
 402Vallien, Bertil för Kosta Boda, skålfat/skulptur, Domino Man, sign, 22 x 22 cm
 403Takampel, mässing med rosa glaskupa, sk månskensampel, sekelskiftet 1900, etsad dekor
 404Anteckningstavla, sterlingsilver (!), Portugal, 1900-talets 2 hälft, oid mästare MSS, 11 x 14 cm
 405Salt/pepparströare, 6 st, silver, i form av ekollon, stpl Thorvald Marthinsen Tönsberg, sv importstpl, h 4 cm, tot vikt 80 gr
 406Okänd konstnär, 1600-talets slut, kopparstick, Den förlorade sonens återkomst, synl pappersstorl 20 x 30 cm
 407Okänd designer för Aquincum, Budapest, figurin, delvis bemålat porslin, 1950-60-tal, kvinna med hatt och blombukett, sign, h 19 cm
 408Flacon, porslin med förgyllt mässingsmontage, Limoges, 1900-talets 1 hälft, polykrom och förgylld dekor av blommor, h 12 cm
 4096 del porslin, Kina, 17-1900-tal, bärtallrik Qianlong, tallrikar 2 st, Jiaqing samt 3 vaser republik, tallrikar dia 21 cm, nagg
 4103 del porslin, Kina, 1900-talets 2 hälft, thekanna med lock samt 2 vaser, blå underglasyrdekor, kanna h 33 cm
 411Hamilton, Carlotte för Rörstrand, skål, chamotterat stengods, reliefdekor av fågel, turkos glasyr, sign, l 22 cm
 412Simon, Joseph för Söholm, vas, glaserat stengods, sign, h 17 cm
 413Stålhane, Carl-Harry för Rörstrand, skålfat, glaserat stengods, brun harpälsglasyr, sign, dia 29 cm
 414Backström, Monica för Boda, ägg, 2 st, brun resp turkos glasmassa med fläckig dekor, h 12 cm
 415Moccaservis, porslin, Saji, Japan, 1900-talets 2 hälft, 2 kannor, 12 koppar med underfat, 2 sockeskålar samt 2 gräddkannor, kaffekannor h 20 cm
 416Lundström, Nils Emil för Rörstrand, burk med lock, fajans, lock med blomma, sign, h 16 cm
 417Winther, Ole för Holmegaard, karaff, glas, Viking, design 1955, dekor av påklipp med ansikte, etikettsign, h 23 cm
 418Parti myntsatser, Sverige och Danmark
 419Bricka, porslin, Royal Copenhagen, musselmalet halvblond, l 24 cm
 420Stort parti porslin, Japan, 1900-talets 1 hälft, dekor i Imari-färger, omf skador o lagn
 421Parti linnedukar och -servietter
 422Skeppsur resp -baro- och termometer, mässing, Schatz, dia 16 cm
 423Stort parti fatygsvimplar
 424Bordsur, porslin, sk Jasper-ware, Wedgwood, 1900-talets 2 hälft, dekor av putti mm i vitt mot blå fond, h 12 cm
 425Luta, trä med intarsia, 1900-talets 1 hälft, l 116 cm, skador
 426Bordslampor, 4 st, porslin resp flintgods, Kina och Japan, 1900-tal, varierande h
 427Krus, 6 st, saltglaserat stengods, Höhanäs, 1900-tal, h 14 - 26 cm
 428Dukar, 3 st, samt servietter, 24 st, linnedamast, dekor av drakslingor, dukar l 210, 230 resp 290 cm
 429Ekivok skulptur, skuret och bemålat trä, 91:an Karlsson, h 17 resp 20 cm
 430Parti kaffekoppar mm, porslin, Royal Copenhagen Blå Blomst
 431Parti skulpturer, 11 st, skuret och delvis bemålat trä, gubbar samt gumma, h 13 - 26 cm
 432Okänd designer för Rydéns, Gnosjö, taklampa, krom och vit/rödlackerad metall, Spazio, 11 ljuspunkter, h 55 cm
 433Panton, Verner för Louis Poulsen, taklampa, orangelackerad metall, Topan, design 1959 för hotell Astoria i Trondheim, dia 19 cm, senare väggmontage i trä
 434Okänd designer för Metallslöjden, Gusum, kandelaber till 5 ljus, sign BK o dat 1974, h 23 cm
 435Okänd designer för Ceson Göteborg, lampetter till 1 ljus, 1 par, tenn, stpl 1932, h 35 cm
 436Mjölkpall, skuret och brunlackerad trä, 1800-tal, 3 ben, h 28 cm, senare bemålning
 437Buxo, Tomas, skålfat, glaserad terrakotta, sign, dia 43 cm
 438Kamendy, Vladimir, färgserigrafi med collage, komposition, sign, 54 x 39 cm
 439Parti nysilver, tenn mm, bl a kandelaber till 3 ljus, denna b 32 cm
 440Fönsterdekoration, blyglas, Tyskland, 1900-talets 1 hälft, humoristisk scen, dia 33 cm, smärre def
 441Figurgrupp, delvis bemålat porslin, 1900-talets mitt, kammarmusik, l 22 cm
 442Friberg, Roj, färglito, Interiör från Borglandet, sign, dat 77 o numr 42/350, 55 x 75 cm
 443Persson, Sigurd för Kosta, skål, glas, Blåklocka, gravyr utf av Lisa Bauer, osign, h 16 cm
 444Palmqvist, Sven för Orrefors, vas, glas, slipad dekor av flicka och tranor, sign o numr 2807 (1943), l 19 cm
 445Stålhane, Carl Harry för Designhuset Stålhane, skålfat, 2 st, glaserat stengods, sign, dia 17 resp 28 cm
 446Pååg, Britten för Steninge Slott, skål, blästrat glas, Apple, sign o dat 2002, dia 24 cm, i originalförp
 447Andersson, Celestin, egen verkstad, ljusstakar, 1 par, tenn, art-déco/funkis, dekor av stiliserade fåglar, stpl Stockholm 1932, h 17 cm
 448Figuriner, 1 par, flintgods, Staffordshire, 1800-talets mitt, sittande man resp kvinna, polykrom bemålning, h 17 cm
 449Ljusstakar 1 par, mässing, Skultuna nr 97, h 19 cm
 450Figurin, porslin, Schaubach Wallendorff, knästående akt, polykrom bemålning, h 19 cm
 451Okänd designer för Royal Copenhagen, figurin, blanc-de-Chine, mor med barn, modellnr 12159, h 15 cm
 452Plockross-Irminger, Ingeborg för B&G, figurin, blanc-de-Chine, läsande barn, modellnr 1567, h 10 cm
 453Smörknivsställ, 1 par, silver, Rosenholm, design Jakob Ängman 1933, stpl GAB Stockholm, tot vikt 30 gr
 454Okända balinesiska konstnärer, 8 st gouacher/tuschteckningar, delvis mytologiska motiv, varierande storl
 455Kaffe- och theservisdelar, porslin, Georges Boyer, Limoges, 1940-50-tal, dekor i celadongrönt och guld, sprickor finns
 456Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, mytologisk scen, sign M D Parsa Ubud, 54 x 34 cm
 457Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, procession, sign Ida B Agung Ubud, 97 x 62 cm
 458Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, ailangkong Ubud, 52 x 36 cm
 459Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, mytologisk scen, sign K Darma, Ubud, 67 x 44 cm
 460Parti delvis äldre mynt, bl a 50 Penniä Finland 1916 och 1/16 Riksdaler Specie 1842
 461Parti delvis äldre diverse, etuier mm
 462Tårtspade, silver, Rosen, stpl Gösta Wessfeldt Malmö, l 24 cm, vikt 60 gr
 463Möller, Knud för Royal Copenhagen, figurin, porslin, forell, modellnr 1602, polykrom underglasyrdekor, l 12 cm, design 1914
 464Ahlmann, Mikaela för B&G, figurin, porslin, Tiny Tot, polykrom underglasyrdekor, modellnr 1759, h 14 cm
 465Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin, porslin, Little mother, polykrom underglasyrdekor, modellnr 1779, h 17 cm
 466Parti religiösa tryck; ikoner mm, 1900-tal
 467Parti mat- och kaffeservisdelar, porslin, B&G, fjärilsservisen (sommerfuglestelet)
 468Fogh, Henrik, egen verkstad Glostrup, miniatyrkanna/vas, sterlingsilver, sign, h 15 cm, vikt 90 gr
 469Lindhardt, Svend för B&G, figuriner 4 st, blanc-de-chine, bl a 'Hovedpine' modellnr 2206, sign, h 11,5 cm
 470Okänd designer för Lorenz Hutschenreuther, vas, bisquit, reliefdekor av växtlighet, h 17 cm
 471Parti äldre diverse; nysilver, glas mm
 472Malmer, Ellen för Teneragruppen, Aluminia, skålfat, fajans, sign, dia 33 cm
 473Svärd, smide, 1900-talets 2 hälft, l 119 cm
 474Punschbägare, 12 st, silver, kulhamrad modell, stpl GAB Stockholm, i originalförp, tot vik 360 gr
 475Parti smycken och bijouterier
 476Frank, Josef för Firma Svenskt Tenn, textil, Aralia design 1928, cirka 14 x 65 cm, medf kuddvar sannolikt G P & J Baker samt rutmönstrad textil, dessa även enl uppg inköpta på Svenskt Tenn
 4774 del modern keramik, bl a Mancioli och Marianne Starck, l 14 - 50 cm
 478Trofé, monterat rävhuvud, h 25 cm
 479Okänd designer, 1950-tal, bordslampa, mässing, h 41 cm, slitage
 480Okänd designer, 1960-70-tal, hallampa, stål och gjutet glas, l 25 cm
 481Vitvinsglas, 13 st, optikblåst, rosa cuppa, h 17 cm, någon nagg
 482Glasservis, 67 del, 22 vitvins-, 21 rödvins-, 15 starkvins- och 9 likörglas, olivslipad dekor, h 9 - 13 cm
 483Jakobsson, Hans Agne, Markaryd, vägglampor, 1 par, vitlackerad metall med mässingslameller, modell V 155, h 27 cm
 484Scantime för E Sörensen, Köpenhamn, skeppsfotogenlampor, 1 par, mässing, h inkl sotrör 39 cm
 485Ryggsäck/väska, grönt och brunt läder, h 40 cm
 486Okänd designer för Leon Sandbergs, Nora Stad, ostbricka med glaskupa och osthållare, l 45 cm, med mus, teak, Skjöld, Danmark
 487Zilo, Gunnar, olja, kvinna med mandolin, sign o dat 1941, 50 x 38 cm
 488Deurell, Sven, olja, Bohusländskt landskap, sign, 32 x 24 cm
 489Fat, 1 par, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av påfåglar i landskap, profilerat brätte, l 33 cm, 1 m nagg
 490Bojan, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor av heliga föremål, skrivtecken mm, h 20 cm, medf ej urspr trälock
 491Bojan, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor av heliga föremål, skrivtecken mm, oid sign, h 19 cm, medf ej urspr trälock
 492Fat, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor av heligt föremål, skrivtecken mm, dia 35 cm, nagg
 493Stolar, 1 par, skuret, svartlackerat och bronserat trä, rokoko, 1700-talets 2 hälft, dekor av musselskal mm, 1 ben med skada
 494Golvvas, porslin, Kina, Qing/republik, 1900-talets början, blå underglasyrdekor av påfåglar mm, hänklar i form av Fo-hundar, h 59 cm
 495Fagerström, Hans, olja, Garnberget, Ugglarp, sign o dat 1950, 25 x 46 cm
 496Jonson, Sven, färglito, Sub marin, sign o numr 111/310, 41 x 33 cm
 497Dahl, Peter, färglito, restaurantinteriör, sign, dat 1973 o numr 49/60, blindstpl för Galleri Prisma Stockholm, synl pappersstorl 81 x 59 cm
 498Bjertner, Göte, olja, Storgatan, Halmstad sedd mot Norre Port, sign, 46 x 55 cm
 499Henriz, Brita, gouache, sydländskt landskap med hus, sign, synl pappersstorl 32 x 40 cm
 500Henriz, Brita, olja, Öde landskap, sign, 52 x 70 cm
 501Amaro, Julio, kinoptiskt gicleetryck (?), Human Fusion, sign o dat 1994, storl inkl ram 21 x 26 cm
 502Johansson, Nils-Erik, färglito, komposition med golfklubba, sign (EA) 12/20, pappersstorl 64 x 11 cm
 503Okänd indisk konstnär, gouache, tempelbyggnation, 75 x 50 cm
 504Andersson, Arne, olja resp pastell, landskap från Tjörn resp landskap med personer, sign, 31 x 40 resp 43 x 69 cm
 505Persson, Folke, olja, kustlandskap, sign, 86 x 57 cm
 506Okänd designer, 1920-30-tal, taklampa, metall med frostad glaskupa och pergamentimitation, bärnstensfärgade hängen, dia 47 cm
 507Graves, Michael för Alessi, köksklocka, blå plast, Kitchen Clock, design 1993, dia 25 cm
 508Weiss, Claire för B&G, figurin, porslin, My first book, modellnr 2247, polykrom underglasyrdekor, h 11 cm
 509Graves, Michael för Alessi, äggklocka, svart plast och krom, Kitchen Timer, dia 10,5 cm
 510Nylund, Anita för JIE, Gantofta, smörask, flintgods med teaklock, Majas Mejeri, ur serien Vår lilla stad, dia 10 cm
 511Plockross-Irminger, Ingeborg för B&G, figurin, porslin, läsande barn, modellnr 1567, h 10 cm
 512Fruktkorg, rostfritt stål, Citrus, Ufficio Tecnico Alessi, h 22,5 cm
 513Ebeling, Allan, glaserad keramikplatta, mansporträtt - enl uppg a tergo föreställande Bazag, a tergo sign o dat 1954, 15 x 15 cm
 514Okänd designer för Tilgmans, bordslampa, glaserat lergods, h inkl skärm 35 cm
 515Skrivbordslampa, smide med marmorerad glaskupa, 1900-talets början, h 47 cm
 516Okänd designer för Boda, vaser, 2 st, delvis vitopak glasmassa, spiralvriden dekor, 1 etikettsign, h 20 resp 23 cm
 517Vallien, Bertil för Boda Colour Accent, vas, blå glasmassa, sign, h 19 cm
 518Stern, Anthony, egen verkstad, kanna, iriserande glas med metallpåklipp, sign, h 15 cm
 519Lehtinen, Marjatta för Humppila Laasi OY, vas, svagt gultonad glasmassa, dekor av luftbubblor, sign, h 25 cm
 520Morales Schildt, Mona för Kosta, tillskr, skål, glas, dekor i gyllengult underfång, sign Kosta o numr 05980, dia 10 cm
 521Vallien, Bertil för Kosta Boda, vaser, 3 st, blå glasmassa med invälsade linjer, Rainbow, 1 sign, 2 etikettsign, h 9, 19 resp 24 cm
 522Edenfalk, Bengt för Skruf, ölsejdlar samt snapsglas, 6 + 6 st, bruntonad glasmassa, gjuten dekor av jagande troll, h 7 resp 13 cm
 523Ahlefeldt, Laurvig, Mikael, egen verkstad, skål, violett glasmassa med guldinläggningar, sign o etikettsign, h 12 cm
 524Okänd designer, sannolikt för Kosta Boda, skålar, 1 par, opalicerande glas, dia 22 cm
 525Kedelv, Poul för Reijmyre, vas, glas, dekor i grönt underfång och luftbubblor, etikettmärkt, sign o dat 1967, h 14 cm
 526Höglund, Erik för Boda, sejdlar 7 st bruntonat glas, reliefdekor av män och kvinnor, sign, h 11 cm
 527Sjögren, Christer för Lindshammar, lampetter 4 st, glas och smide, 1 etikettsign, h 30 cm
 528Winblad-Hjelmqvist, Ulla för Alingsås Keramik, miniatyrskål, glaserat stengods, sign o dat -55 (!), dia 4,5 cm
 529Okänd designer för Färe Marcolin, Ronneby, vas/skulptur, dekor av slöjor och luftbubblor, sign, h 20 cm
 530Gate, Simon för Orrefors, skål, kristall, 'Tusen fönster', sign, dia 21 cm
 531Gate, Simon för Orrefors, skål, kristall, 'Tusen fönster', sign, dia 12 cm
 532Wirkkala, Tapio för Iittala, vas, gjutet glas, Avena, sign, h 17 cm
 533Persson, Sigurd för Kosta, bordständare, glas, dekor i orange underfång, sign, h 12 cm
 534Lindstrand, Vicke för Kosta, tillskr, vas, glas, dekor av vertikala linjer i vitt mot blå fond, h 27 cm
 535Orup, Bengt ant för Johansfors, skål, glas, dekor av slipat nätmönster, sign, dia 14 cm
 536Heijl, Christer tillskr, skulptur, terrakotta, sign CHrister o dat 1956, h inkl sockel 39 cm
 537Ander, Gunnar för Jönköpings Hemslöjd, giraff, bemålat trä, design 1946, h 24 cm
 538Vallien, Bertil för Boda, tillskr, ljusstakar, 4 + 2 + 2 st, gjutet glas, 1 etikettsign, h 5 - 17 cm
 539Ström, P O för Alsterfors, ljusstakar, 2 + 1, glas, sign o dat 69, h 4,5 resp 22 cm
 540Höglund, Erik för Boda, vas, turkos glasmassa, sign, h 13 cm
 541Lalique, René, efter honom, skål, delvis frostat glas, Champs Élysées, sign lalique France, l 20 cm
 542Lindstrand, Vicke för Kosta, skål, glas, dekor i blått underfång, sign o numr LH 1361 (1958), l 31 cm
 543Öhrström, Edvin för Orrefors, vas, glas, triangulär, otpikblåst med slipad dekor av svanar, sign o numr 2766 (1942), h 24 cm
 544Okänd designer, glasservisdelar; 6 champagne-, 2 öl-, 6 selters-, 4 whisky- samt 5 snapsglas, h 6 - 18 cm
 545Parti konstglas, Orrefors, 2 lådor
 546Edenfalk, Bengt för Skruf, kandelaber till 2 ljus, gjutet glas, etikettsign, h 25 cm
 5475 del konstglas, Bergdala mm, dekor i orange resp turkost överfång, h 6 - 26 cm
 548Parti glas, Kosta/Boda, 1 låda, Vallien, Lindstrand mm
 549Okänd designer, vas, grön glasmassa, dekor av luftbubblor, h 21 cm
 550Blomberg, Kjell för Gullaskruf, vas, stålblå glasmassa, modell KB 65/22, design 1965, h 18 cm
 551Malinowski, Arno för Royal Copenhagen, vas, sk Artichoke vase, modellnr 3309, sign, h 20 cm
 552Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, stengods, dekor i vit harpälsglasyr, sign, h 21 cm
 553Okänd designer för Bergdala Glasbruk, vas, glas, dekor i orange överfång, h 30 cm
 554Hald, Edward för Sandvik, vas, sodaglas, h 24 cm
 555Starkvinskanna, glas med nysilvermontage, sekelskiftet 1900, h 27 cm
 556Lindberg, Stig för Gustavsberg, skålfat, 2 st, vit- resp brunglaserat stengods, fiskformade, l 30 cm
 557Ander, Gunnar för Ystad Metall, kandelaber till 4 ljus, svartlackerat smide och orange glas, h 33 cm
 558Okänd designer för Kockums Emalj, Kalmar, skål, emaljerat järn, utv svart-, inv gul emalj, etikettsign, dia 20,5 cm
 559Leuchovius, Sylvia för Rörstrand Ateljé, skål resp vas, glaserat stengods, sign, h 8,5 resp 16,5 cm
 560Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och delvis glaserat lergods, Spectra, modellnr 1070, l 34 cm
 561Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och glaserat lergods, Spectra, modellnr 1068, 27 x 27 cm
 562Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och delvis glaserat lergods, Spectra, modellnr 1067, l 37 cm
 563Figuriner, 1 par, delvis bemålad bisquit, flicka med fågel resp pojke med kanin, h 32 cm
 564Kandelabrar till 5 ljus, 1 par, mässing och grönbrokig marmor, nyrenässansstil, 1900-tal, h 39 cm
 565Äggskål, flintgods, Rörstrand, 1900-talets början, i form av flätad korg, l 20 cm
 566Ägghönor, 2 st, glaserat flintgods, 1900-tal, l 20 resp 25 cm
 567Skål, nysilver med glasinsats, 1900-tal, dia 18 cm
 568Parti modernt konstglas, 1 låda
 569Bernadotte, Sigvard för NilsJohan, ishink rostfritt stål och plast, Is-Sissi', h inkl hänkel 24 cm
 570Persson-Melin, Signe för Boda Nova, ishink, kork och metall, stplsign, h inkl hänkel 25 cm
 571Jakobsson, Hans Agne, Markaryd, bordslampa, vitlackerat trä och mässing, etikettsign, h inkl lampfäste 36 cm
 572Väggur, förgyllt trä och stuck, 1900-talets mitt, h 53 cm, visst slitage
 573Väggur, mahogny, Lenzkirch, 1900-talets början, h 55 cm
 574Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, blomstrande trädgård, sign H van der Hagen (?), 64 x 80 cm
 575Saltkar (?), silver, ant Hong Kong, sekelskiftet 1900, i form av stele med skrivtecken uppburen av sköldpadda med drakhuvud, oid stpl, h 9 cm, vikt 33 gr
 576Carlsson, Roland, olja, Den sanna fruktens ansikte, sign o dat 1985, 105 x 70 cm
 577Champagneglas, silver, Ryssland, 1800-talets slut, graverad blomdekor, oid mästare PM samt guardeinstpl AC, Moskva 1893, h 16 cm, vikt 115 gr
 578Supkalk, silver, Österrike, nyrokoko, 1800-talets mitt, dekor av blommor mm, svårtydda stpl Wien 1862, h 10 cm, vikt 60 gr
 5793 del silver, strösked mod Olga stpl C A Löndberg Västervik, sockerruska, sterlingsilver, otydl engelska stpl, Österrikiska importstpl sekelskiftet 1900 samt flacon sterlingsilver med (def) glasinsats, vikt exkl flcon 150 gr
 580Matservisdelar, flitgods, Rörstrand Holmia, sekelskiftet 1900, terrin med lock, 13 djupa tallrikar samt 12 assietter, terrin l 37 cm, visst slitage och missfärgn
 581Offset på plast, 2 st, Hasselblad, motiv av Buzz Aldrin tagen 16-24/7 1969 resp av Jorden taget den 19/6 1972, framst av Inplastor, Motala, 40 x 40 cm
 582Hansen, Roald, olja, höns, sign, 27 x 35 cm
 583Okänd konstnär, olja, 1800-tal, familjeidyll, otydl sign Gerald.. (?), 36 x 31 cm
 584Ardit, Etienne, litografi, handkolorerad, Maure d'Alger, ur ‎Aperçu historique, statistique et topographique sur l’État d’Alger 1825 (?), pappersstorl 21 x 28 cm
 585Vojic, Michel, blandteknik, motiv från Cannes, sign o dat 1971, synl pappersstorl 49 x 64 cm
 586Peczely, Antal Anton, olja, ungersk spåkvinna, sign, 40 x 50 cm
 587Okänd japansk konstnär, sekelskiftet 1900, applikationer, 1 par, siden, landskap med fåglar resp bönder, synl storl 30 x 21 cm
 588Okänd konstnär, olja, Årstabron, otydl sign o dat 1952, 38 x 46 cm
 589Okänd konstnär, olja, Parti av Umeå Lasarett, sign Paulson, 60 x 70 cm
 590Okänd konstnär, olja, utsikt, sign Olof W o dat 1952, 81 x 53 cm
 591Smith, John Noel, färglito, Frog in a whiskey glass, sign, dat 1985 o numr 31/90, 71 x 61 cm
 592Okänd italiensk (?) konstnär, färglito, kvinnoporträtt, otydl sign EA o dat 1968, synl pappersstorl 69 x 49 cm
 593Okänd konstnär, färglito, rymdfärja, otydl sign o numr EA 14, synl pappersstorl 49 x 69 cm
 594Okända japanska konstnärer, 2 st, gouacher på siden, landskap resp kvinnor, oid sign, synl storl 35 x 58 resp 40 x 46 cm
 595Sinnemark, Rolf för Nilsjohan, besticksuppsättning, 34 del, rostfritt stål, Appetite, design 1985, 8 vardera av matknivar, -gafflar och -skedar samt 8 theskedar och 2 smörknivar
 596Friberg, Roj, blyerts/kolteckning, skogsinteriör, sign o dat 1974, pappersstorl 45 x 55 cm
 597Parti måleri och grafik; Landergren, Langert, Nyström, Abrahamsson och Grönjord
 598Lassen, Eyvind, olja, landskap med fäbod, sign samt Martin, Dan, olja, skogsparti med bäck, sign
 599Kaffekanna, porslin, Royal Copenhagen, Blå Blomst, h 26 cm
 600Strömberg, Gerda för Strömbergshyttan, vas, glas, slipad dekor av ovaler, sign o numr 1120, h 20 cm, medf 2 ytterfoder med underfat, porslin
 601Stort parti mynt, mestadels silver, 10, 25 resp 50-öringar 1900-1970, tot vikt cirka 2,9 kg
 602Parti silvermynt, 1 kronor, Sverige 1940-60, tot ca 85 st, tot vikt 600 gr
 603Parti svenska myntsatser, -kataloger mm
 604Parti, delvis äldre utländska mynt, sedlar mm
 605Parti konstglas, klarglas, 1 låda, Skruf, Iittala, Reijmyre mm
 606Parti konstglas, 1 låda; Höglund, Sea mm
 607Parti konstglas, 1 låda
 608Parti figuriner mm, konstglas, bl a Bertil Vallien
 609Lindberg, Stig för Gustavsberg, servisgods, 3 lådor, stengods, Birka (prod 1973-95)
 610Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre, vinglas, 10 st, rubinglas, h 15 cm
 611Örnberg, Anna för Strömbergshyttan, skulptur, polykrom glasmassa, Flax, h 18 cm, belysn medf
 612Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, stengods, dekor i beige harpälsglasyr, sign, h 15 cm
 613Taklampa, förgylld metall med prismor, modern tillv, h 55 cm
 614Havelka, Pavel för Hut Princ, Tjeckien, skulptur/vas, glas, polykrom dekor, sign o etikettmärkt, h 27 cm
 615Parti smycken, silver med turkoser mm, sannolikt Zuni, New Mexico, tot vikt 45 gr
 6164 del keramik, Uppsala Ekeby resp Gustavsberg, bl a Annalisa Thomson och Göran Andersson, h 8 - 14 cm
 617Hydman, Vallien, Ulrica för Kosta Boda, skål, gjutet glas, Mine, dekor av blå slingor, gjuten sign, dia 17 cm
 618Bordslampa, metall och polykromt glas, sk Tiffanylampa, modern tillv, h 36 cm
 619Okänd designer för Frandsen, bordslampa, svartlackerad metall, modell 2915, h 43 cm
 620 Laviani, Ferruccio för Kartell, bordslampa, vit och klar plexiglas, Tati, design 2009, l 47 cm
 621Golvkandelaber till 5 ljus, aluminium, modern tillv, h 100 cm
 622Bordslampa, svartlackerad och patinerad metall, industridesignstil, modern tillv
 623Lykta, svartlackerad metall och glas, modern tillv, h 38 cm
 624Bricka, glas och krom, 1920-30-tal, l 53 cm
 625Ring, 14 k röd- och vitguld med gammalslipad diamant om cirka 0,1 ct, 1900-talets början, vikt 4 gr
 626Matta, old Pakistan,105 x 65 cm
 627Fladstad, Ethel, olja, ängsblommor, sign o dat 76, 65 x 100 cm
 628Morstad, Thorbjørn, färglito, Moder Jord, sign o numr 67/99, synl pappersstorl 48 x 63 cm
 629Okänd designer, taklampa, koppar och bemålat trä (?) med 3 gultonade glaskupor, 1920-30-tal, h 50 cm, slitageh 50 cm
 630Okänd designer, 1960-70-tal, taklampa, guldfärgad aluminium, dia 40 cm
 631Nylund, Gunnar för Rörstrand, skål, glaserat stengods, sign, l 10 cm
 632Långpipa, sjöskum och horn med silvermontage, stpl Svante Hultkvist Eskilstuna 1825, tot l 82 cm
 633Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin, delvis bemålat stengods, Pippi Långstrump, design 1967, h 18 cm, detta ex sannolikt från sent 1960-tal
 634Larson, Lisa för Gustafsberg, skulptur, delvis glaserat stengods, 'Dora', ur serien ABC-flickor från 1958, sign, h 20 cm
 635Larson, Lisa för Gustafsberg, figurin, stengods, Malin, ur serien Larsons ungar från 1962, h 18 cm
 636Larson, Lisa för Gustafsberg Studio, figurin, delvis glaserat stengods, Viktoria ur serien Sekelskifte från 1973, h 20 cm
 637Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin, glaserat stengods, giraff, från serien Stora Zoo 1959, h 37,5 cm
 638Ytterkruka, porslin, 'Waldemarsudde' design Prins Eugen 1915, dia 26 cm
 639Nilsson, Anne för Orrefors, ljusstake, grönt glas med guldränder, Celeste, sign, h 34 cm
 640Okänd designer för Arnold Wiigs Fabrikker, Halden, Norge, 1960-70-tal, bordslampa, svart plast och aluminium, modell 4060, h 30 cm
 641Okänd designer för Yo Keramik, ytterkruka, bemålat stengods, dekor i azurblått, h 34 cm
 642Okänd designer för Arnold Wiigs Fabrikker, Halden, Norge, 1960-70-tal, golvlampa, svartlackerad och kromad metall, svart plast och aluminium, modell 4061, h 153 cm
 643Wegner, Hans J för Pandul, taklampa, svartlackerad metall och krom, 'The Pendant', design 1962, dia 50 cm
 644Okänd designer, 1960-70-tal, taklampa, förgylld metall, dia 56 cm
 645Böklin, Per Erik, färglinoleumsnitt, Volutor, sign, dat 1950 o numr 8/20, synl pappersstorl 40 x 30 cm
 646Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fågel, sign, dat 96 o numr 274/300, synl pappersstorl 23 x 14 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM
 647Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fågel, sign, dat 86 o numr 108/250, synl pappersstorl 20 x 14 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM
 648Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fåglar, sign, dat 98 o numr 181/300, synl pappersstorl 22 x 18 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM
 649Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna, katt och fågel, sign, dat 87 o numr 109/250, synl pappersstorl 20 x 14 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM
 650Olson, Erik, färglito, Lycklig resa, sign, dat 29 (!) o numr 43/280, 22 x 22 cm
 651Stenqvist, Nils G, färglito, Mörka grottan, Kina, sign o dat 1998, synl pappersstorl 23 x 15 cm
 652Manner, Mariana, färgetsning, Öppning, sign, dat -83 o numr 47/90, synl pappersstorl 14 x 21 cm
 653Toska, Marje, akryl, Den tredje kraften, sign o dat 1992, 41 x 33 cm
 654Pyk, Madeleine, färglito, komposition med personer och djur, sign o numr 45/50, pappersstorl 15 x 12 cm
 655Pyk, Madeleine, färglito, komposition med personer och djur, sign o numr 45/50, pappersstorl 15 x 12 cm
 656Stenqvist, Nils G, färgetsning, Snäckan och stjärnbilden, sign, dat 1991 o numr 18/90, synl pappersstorl 11 x 17 cm
 657Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fåglar, sign, dat 95 o numr 86/300, synl pappersstorl 15 x 30 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM
 658Olson, Axel, färglito, strandbild, sign PT, ed Mourlot 21 x 63 cm
 659Freudenthal, Peter, färgserigrafi, konkret komposition, sign, dat 1978 o numr 216/275, synl pappersstorlek 45 x 51 cm
 660Olson, Axel, färglito, strandbild, sign o numr 71/260, ed Mourlot 21 x 63 cm
 661Olson, Axel, färgetsning med carborundum, Hamnen i Grötvik, sign o numr 280/280, 27 x 34 cm
 662Olson, Axel, färgetsning med carborundum, komposition med hand och stol, sign o numr 280/280, 27 x 34 cm
 663Beckman, Anders efter honom, poster, litograferad, Hemutställningen 1955 i Helsingborg (H55), pappersstorl 98 x 62 cm, ngn smärre fläck o reva
 664Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinnor och fågel, sign, dat 92 o numr 212/250, synl pappersstorl 21 x 15 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM
 665Olson, Axel, färgetsning, kvinnor på strand, sign o numr 280/280, 27 x 34 cm
 666Olson, Axel, färglito, komposition med händer, sign o numr 22/260, 16 x 39 cm
 667Freudenthal, Peter, färgserigrafi, konkret komposition, sign, dat 1978 o numr 217/275, synl pappersstorlek 49 x 64 cm
 668Okänd konstnär, färglito/litografi, diptyk, valv, otydl sign, dat -89 o numr 9/75, pappersstorl 75 x 56 cm vardera
 669Reuterswärd, Carl Fredrik, färglito, Non violence, sign o numr 35/200, pappersstorl 55 x 76 cm
 670Karlsson, Ewert (EWK), färglito, Queen Wilson (Harold Wilson), sign, dat 75 o numr 153/300, synl pappersstorl 57 x 46 cm
 671Arp, Jean (Hans), poster, litograferad, ant utf för Moderna Muséet 1962, synl pappersstorl 67 x 52 cm
 672Landin, Bengt, färglito, komposition med stormhatt, sign o numr 73/250, synl pappersstorl 67 x 50 cm
 673Hundertwasser, Friedensreich, poster, offset med guldtryck, Aberbach Fine Art New York 1973, synl pappersstorl 122 x 39 cm
 674Soucasse, Alain, färgetsning med carborundum, komposition med äpple, sign, dat 85 o numr 16/25, pappersstorl 61 x 52 cm, 2 övre fläckar
 675Jacobsen, Arne, efter honom, poster, litograferad, Dansk Arkitekturcenter 1991, synl pappersstorl 99 x 68 cm
 676Ott, Nicolaus & Stein, Bernhard, poster, litograferad, Bauhaus Archiv Museum, synl pappersstorl 119 x 40 cm
 677Sadolin, Ebbe, blandteknik, Kattvik, sign, synl pappersstorl 22 x 31 cm
 678Veslén, Börje, litografi, Harpya, sign o numr 264/320, synl pappersstorl 22 x 34 cm
 679Uosikkinen, Raija för Arabia Ateljé, väggplakett, glaserat stengods, dekor av blommor, sign, 45 x 30 cm
 680Gray, Eileen, efter henne, avlastningsbord, krom med glasskiva, justerbar höjd, modell E1027
 681Bertoia, Harry för Knoll, fåtölj, svartlackerat stålnät, Diamond chair, design 1952