SLUTPRISLISTA - HALLANDS AUKTIONSVERK AB Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
 
Detta är en preliminär lista, med reservation för ändringar.VÄNLIGEN NOTERA ATT DET TILLKOMMER EN KLUBBSLAGSAVGIFT OM 50 KR/OBJEKT (INKL MOMS) This is a preliminary list, with reservation for Changes. PLEASE NOTE THAT THERE IS AN ADDITIONAL FEE OF SEK 50 (VAT INCL) PER ITEM
Sön 31/3 kl 16:00
 
  NrBeskrivningSlagpris
 
 1Kopparmynt, 1 Skilling Gustav IV Adolf 1802, överpräglad på 1 skilling Adolf Fredrik 1761150
 2Kopparmynt, 1/6 Öre Silvermynt Karl XI 1676100
 3Kopparmynt, 1 Öre Säter, Gustav II Adolf 1630150
 4Kopparmynt, 1/4 Öre Kristina 1634100
 5Ordenstecken, förgylld brons, Stora Amaranter Orden100
 6Frederik II av Danmark (1534-88), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Sönderborgs Slott otydl årstal (1576?), cirka 20 x 37 cm8 500
 7Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 25 maj 1608, cirka 20 x 34 cm6 500
 8Frederik III av Danmark (1609-70), pergament, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamns Slott 8 maj 1648, cirka 20 x 37 cm, sigill sakn4 800
 9Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui med skruvlock, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 30 november 1648, cirka 21 x 37 cm6 500
 10Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 18 juni 1650, cirka 24 x 35 cm, lock sakn5 500
 11Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill i svarvat etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 15 september 1596, cirka 27 x 41 cm, lock sakn9 500
 12Bok, Caesar, Gaius Julius, Commentarii de Bello Gallico et Civili..., Weidmann Leipzig 1746, vellumbd700
 13Bok; Stiernman, Anders Anton, Alla Riksdagars och Mötens Besluth...., tom II, Johan Henrich Werner Stockholm 1729, vellumbd350
 14Bok; Cicero, Marcus Tullius, Epsitolarum ad Diversos, Johann Friedrich Gleditsch d y Leipzig 1735, vellumbd350
 15Bok; Rufus, Quintus Curtius, Historiae Alexandri Magni, översatt av Johan Sylvius, Henrich Keyser Stockholm 1695, vellumbd, prov: Thomas Fust, adlad Nordenstierna, därefter i arv900
 16Bok; Des pepliers, Jean RobertLa Parfaite Grammaire Royale Francoise & Allemande, M S Weidmann Leipzig 1722, vellumbd350
 17Bok, Pufendorff, Friherre Samuel von, Herrn Samuel Freyherrns von Pufendorf Sieben Bücher Von denen Thaten Carl Gustavs König in Schweden, Berlin 1697, folio, hfr bd, kopparst smutstitel o frontespis, 734 s + register4 200
 18Bok, Grotius, Hugo, De Jure Belli et Pacis Libri Tres, Johann David Zunner Frankfurt am Main 1696, folio, vellumbd700
 19Bok; Stiernman, Anders Anton,... Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie uti gemen.. tom I-V, Kungl Tryckeriet Stockholm 1747-66, skinn/hfr bd-
 20Bok; Dapper, Olfert (& Montanus, Arnoldus), Die unbekannte Neue Welt : oder Beschreibung des Welt-teils Amerika und des Süd-Landes, Jacob von Meurs Amsterdam 1673, folio, präglat vellumbd m mässingsbeslag24 000
 21Bok; Ordens Karta med förklarande textdel, Generalstabens Litografiska Anstalt 1900, 86 x x59 cm, skador400
 22Snusdosa, masurbjörk med pärlemorintarsia, skuren gåvodedikation till Johan Holmbergsson från bl a Arvid Henrik Florman och Henric Schartau, l 8 cm, smärre def1 800
 23Bok; Napoleon III, Julius Caesars Historia tom I-II, Adolf Bonnier Stockholm 1865-67, hfr bd350
 24Bok; Sevin, Marquis de Quincy, Charles, ...Kriegs-Kunst, tom I, övers Georg Christoph Jägern, Johann Georg Lochner Nürnberg 1745, kopparst planscher, band sakn800
 25Bok; Fant, Erik Michael, Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Författare i Sveriges historia under medeltiden) Uppsala 1818/1828, kopparst planscher, folio, klbd600
 26Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Westgöta-Lagen, Zachris Haeggström, Stockholm 1827, skinnbd350
 27Bok: Groeben, Georg Dietrich von der, Kriegsbibliothek, oder gesammelte Beyträge zur Kriegswissenschaft tom I-X, 3 skinnbd, Wilhelm Gottlieb Korn Breslau 1770-72, utvikbara planscher1 100
 28Bok; Schrewelius, Cornelius, Lexicon Manuale Graeco-Latinum & Latino-Graecum, Friedrich Arnsty Leipzig 1696, kopparstuckna frontespiser, vellumbd, smärre def-
 29Bok, de Smet, Hendrik, Prosodia Henrici Smetii, Jonae Rosae Frankfurt 1672, vellumbd500
 30Bok, Flintberg, Jacob Albrecht, Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö-Lag, Anders Zetterberg Stockholm 1802, hfr bd, smärre def250
 31Edelinck, Gerard, kopparstick, porträtt av Fältmarskalken Antoine Armand De Fradet De Saint Aoust, Comte de Chasteaumeillan, 1600-talets 2 hälft, synl pappersstorl 33 x 42 cm, smärre skador-
 32Schenck, Pieter, mezzotint, porträtt av Anatomiprofessorn Mauritz van Reverhorst med anatomiska modeller mm, ed Johannes Jensius Amsterdam 1695, synl pappersstorl 31 x 20 cm500
 33Bok, Anrep, Gabrie, Svenska Slgtboken tom I-III, Iwar Haeggström Stockholm 1871-75, hfr bd700
 34Bok, handskrift, 16-1700-tal, Konung Güstaf Wasas Kiärleks Hendelser, klbd, skador1 300
 35Bok, Klinckowström, Rudolf Mauritz, Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter, tom I-VII, Stockholm 1867-71, hfr bd 350
 36Bok, Brocman, Nils Reinhold, Sagan om Ingwar Widfarne och hans son Swen, Lars Salvius Stockholm 1762, hfr bd700
 37Bok, Cocceius, Johannes & Maius, Johann Heinrich, Lexicon et Commentarius Sermonis Hebraici et Chaldaici, tom I-II, Weygand Leipzig 1777, skinnbd350
 38Bok, Peringskiöld, En book af menniskiones slächt och Jesu Christi börd, Olof Enaeus Stockholm 1713, kopparstucken frontespis, skinnbd, skador350
 39Bok, Arnell, Israel, Swerikes Stadz-Lagh, Anders Böckmans Enkia Stockholm 1730, skinnbd-
 40Bok, Sylvius, Johannes, övers, The Swenskes och Göthers Historia..., Niclas Wankijff Stockholm 1678, skinnbd500
 41Bok, Hübner, Johann, Curieuses und Reales Natur- Kunst- Berg- Gewerck- und Handlungs-Lexicon, Johann Friedrich Gleidichen 1746, skinnbd350
 42Bok; Nehrman, David, Inledning til Thn Swensska Processum Civile, Ludwig Decreaux Lund 1732, hfr bd-
 43Bok, Ehrenstråhle (Nehrman), David, Inledning til Then Swenska Processum Criminalem, Carl Gustav Berling Lund 1759, hfr bd-
 44Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Östgöta-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1830, skinnbd200
 45Bok; Schlyter, D C J, Uplands-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1834, skinnbd300
 46Bok, Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon Mtho-Historicum, Gabriel Björckegren Stockholm 1748, hfr bd400
 47Bok, Arvedsson, A A, Mythologiskt, Historiskt och Geographiskt Lexicon, Axel Petre Linköping 1834, hfr bd, detta m reva400
 48Bok, Olivecrona, Knut, Om Dödsstraffet, W Schultz Upsala 1866, hfr bd450
 49Bok, Botin, Lars, Beskrifning om Swenska Hemman och Jordag-Gods, tom I-II, Lars Salvius Stockholm 1755-56, hfr bd450
 50Bok, Nyström, Barthold, Beskrifninig om Swenska Hemman och Lägenheter, Per Hesselberg Stockholm 1784, hfr bd250
 51Bok, Blavatsky, Helena, Den Hemliga Läran (The secret doctrine), tom I-II, Teosofiska Bokförlaget 1893, klbd900
 52Bok, Blavatsky, Helena, Isis Unveiled, J W Bouton New Yprk 1897, klbd500
 53Bok, Aesopiska Fabler, ill av Ernest Griset, C E Gernandt 1875, klbd250
 54Bok, Loccenius, Johannes, Synopsis juris privati, ad leges svecanas accomodata, Göteborg 1673, skinnbd, skador800
 55Bok, Sweriges Rikes Lagh, gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734, Per Hesselberg Stockholm 1780, hfr bd250
 56Bok, Tengwall, Lars, Twistemåls Lagfarenheten, Johan Lundblad Lund 1794, hfr bd250
 57Bok, Drangel, Emanuel, Anmärkningar til Sweriges Rikes Lag, Peter Hesselberg Stockholm 1766, hfr bd450
 58Bok, Nehrman, David, Inledning til Then Swenska Jurisprudentiam Civilem, Ludwid Decraux Lund 1723, hfr bd250
 59Bok, Stiernhöök, Johan Olofson, De Jure Sveonum et Gothorum Vetusto, Niclas Wankijff Stockholm 1672, skinnbd-
 60Bok, Danckwardt, G M, Sammandrag afgällande författningar rörande handtwerkerier och manufacturer samt in- och utrikes handel och sjöfart, Kungl Tryckeriet Stockholm 1823, hfr bd250
 61Bok, Rénard, Léon, La Marine Francaise et les Marines Étrangères, utv planscher grraerade av L Morel-Fatiò, Blaisot Paris 1865, ngt fläckig500
 62Bok, ...Författningar och Stadgar..., Johan Pehr Lindh Stockholm 1807, hfr bd, slitage250
 63Böcker; Nylander, Margaretha, Handbok vid den nu brukliga Finare Matlagningen... 1831 resp 1859, medf okänd förf Kokbok, 1800-talets mitt Scharlau, GW, Den allmänna kokkonstens theori och Praxis 1858, skador450
 64Bok, Benzelius, Erik, Breviarum Historiae Ecclesiastice, Johan Henrik Werner Uppsala 1718, vellumbd, skador250
 65Bok, Kyrkio-Lag och Ordning..., Nathanael Goldenau Stockholm 1697, skinnbd, skador300
 66Bok, Pritius, Johannes Georgius, nya testamentet på grekiska, Johann Friedrich Gleiditsch d y Leipzig 1735, vellumbd, skador450
 67Bok, Rabenius, Lars Georg, Lärobok i Svenska Kameral-Lagfarenheten, N M LIndh Örebro 1832, hfr bd150
 68Bok, Humbla, Philibert, Inledning till Läran om stöld och snatteri, Berlingska Lund 1862, hfr bd350
 69Bok, Nehrman (Ehrenstråhle), David, Inledning til Then Swenska Jurisprudentiam Criminalem, Carl Gustav Berling Lund 1756, hfr bd200
 70Bok; Nehrman, David, Then Swenska Jurisprudentia Civilis, Gottfried Kiesewetter 1746, hfr bd, slitage200
 71Bok; Stålhammar, Olof Fredrik, Swenska Justitiae- och Politiae-Wärket, Lorenz Ludwig Grefing Stockholm 1749, hfr bd-
 72Böcker, 2 st, ...Kyrko-Lagen, Stockholm 1813, hfr bd150
 73Böcker, 6 bd, bl a Thukydides, Polybius och Titus Livius, slitage100
 74Bok; kartbok innehållande 16 kopparstuckna ooch handkolorerade stadskartor; Malmö, Lund, Landskrona, Kalmar mm, 1800-talets mitt, pappersstorl 48 x 59 cm, fläckar1 000
 75Fat, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), dekor av flodlandskap i famille-rose-färger, dia 29 cm1 700
 76Fat, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), dekor av pioner mm i famille-rose-färger, dia 29 cm1 300
 77Tallrik, porslin, Qianlong-Jiaqing, sekelskiftet 1800, polykrom emaljdekor av oid (borgerligt?) vapen, dia 23 cm900
 78Tallrik, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), profilerat brätte, dekor av pioner och persika i famille-rose-färger, dia 23 cm, smärre nagg-
 79Tallrikar 3 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av pioner mm, dia 23 cm800
 80Tallrikar 4 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av pioner, tårpil mm, dia 22 cm800
 81Tallrikar 3 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), oktogonala med blå underglasyrdekor av pioner, tårpil heliga föremål mm, dia 23 cm1 000
 82Tallrikar 3 st, djupa, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av heliga föremål mm, dia 23 cm, ngn nagg el hårspricka800
 83Tallrikar 3 st, djupa, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av flodlandskap, dia 23 cm1 000
 84Tallrikar, 3 st, fajans, ant Delft, 1700-tal, kinesicerande dekor av hjortar i landskap mm i manganblått, dia 24 cm, ngn nagg400
 85Spargris, glaserat flintgods, 1800-talets mitt el 2 hälft, l 16 cm, 1 öra m nagg350
 86Kandelabrar till 5 ljus, 1 par, förgylld metall och alabaster med prismor, oscarianska, 1800-talets 2 hälft, h 46 cm1 400
 87Takkrona till 6 ljus, mässing, ant Tyskland, 1700-tal, krönande duva, h 41 cm-
 88Martin, Johan Fredrik, akvatinter, 3 st, Stockholmsmotiv, ant 1800-talsavdrag, synl pappersstorl 37 x 53 cm-
 89Kaleidoskop/kromotrop, 1 par, trä, mässing och glas, 1800-tal, l 18 cm300
 90Burk för skjort-/manschettknappar, tenn, Widerholm & Dahlberg Eskilstuna, 1930-tal, dekor av letande man, dia 6,5 cm, medf diverse knappar700
 91Kaffeservis, 3 del, sterlingsilver med benhandtag, George III-stil, sekelskiftet 1900, dekor av lotus, festoner mm, stpl Charles Stuart Harris London 1900, kaffekanna h 29 cm, tot vikt 1780 gr4 800
 92Dessertskedar, 11+1, silver, nyrokokomodell, stpl Carl Neuendorff & Co Karlskrona 1862 resp -65, l 19 resp 18 cm, tot vikt 595 gr, 11 m initialer HN1 400
 93Matskedar, 12 st, silver, nyrokokomodell, stpl Carl Neuendorff & Co Karlskrona 1862, l 23 cm, tot vikt 900 gr, initialer HN2 200
 94Theskedar, 10 st, silver, nyrokokomodell, stpl Carl Neuendorff & Co Karlskrona 1862, l 15 cm, tot vikt 275 gr, initialer HN600
 95Fruktknivar, 6 st, silver med silverblad, fyllda skaft, nyrokokomodell, stpl Adrian Lilja Karlskrona 1862, l 19 cm350
 96Soppslev, silver med svärtat träskaft, avslutande benknopp, stpl N P Lilja Karlskrona 1829, l 44 cm-
 97Thespindel, silver med svärtat träskaft och avslutande benknopp, stpl Petter Fredrik Sundberg Karlskrona 1830, l 15 cm200
 98Strösked, silver med svarvat och svärtat träskaft, stpl Ingemar Lilja Karlskrona 1818, l 21 cm, avslutande knopp sakn, smärre def-
 99Fiskspade, silver, Norge, senempire, genombruten, oid mästare PS Bergen 1840, l 30 cm, vikt 100 gr700
 100Skål med hänklar, tenn, Danmark 1800-talets mitt, livet med gravyr av Fredriks VII namnchiffer och årstal 1856, oid stpl Köpenhamn 1844(?), l 26 cm-
 101Olson, Axel, gouache, Hägring II, sign, 10 x 34 cm, Prov: Sven Jonson, därefter i arv1 500
 102Olson, Erik, gouache och olja, Bröd och vin, sign o dat 1962, 27 x 35 cm. prov: Gåva till Sven Jonson på dennes 60-årsdag, därefter i arv-
 103Jonson, Sven, olja, Gotisk kontur, sign o dat 1949, 22 x 27 cm, prov: i arv inom konstnärens familj2 000
 104Okänd konstnär, 1900-talets början, olja, marin, otydl sign Jac Hull (?), 13 x 40 cm150
 105Zetterström, Erik, 'Kar De Mumma', teckning, sign o dat 1987, a tergo dedikation, synl pappersstorl 20 x 14 cm300
 106Norrman, Lars, färglito, fiskeläge, sign o numr 226/310, synl pappersstorl 31 x 46 cm100
 107Lundquist, Fabian, olja, interiör med dansöser, sign, 38 x 46 cm1 600
 108Olson, Axel, färglito, 'Hanna och tvättkorgen', sign o numr 146/260, 33 x 45 cm, ngt gulnad250
 109Erixson, 'Sven X:et', färglito, Det gamla stenbrottet 1964, sign o numr 181/310, litt: Nyström & Nyström nr 123150
 110Langemar, Ann Mari, olja, landskap, sign o dat 1963, 55 x 77 cm100
 111Landelius, Bertil, olja, landskap, sign, 46 x 89 cm-
 112Langemar, Ann Mari, olja, kvinnor i skymning, sign o dat 1968, 78 x 52 cm200
 113Tegelman, Arne Johan, olja, sydländsk stadsbild, sign, 61 x 50 cm400
 114Aspelin, Arne, olja, personer på strand, sign, 36 x 50 cm250
 115Fahlroth, Tom, olja, skånskt landskap, otydl sign, 46 x 55 cm400
 116Vantore, Mogens, olja, stilleben, sign, 50 x 66 cm350
 117Vantore, Mogens, olja, motiv från Klintholm på Mön, sign, 65 x 78 cm350
 118Engelbrecht, Christian efter Sandrart, Joachim, kopparstick, 1 par, Pyramus et Thisbe resp Phaeton, ur Ovidius Metamorfoser, Johann Andreas Endter Nürnberg 1772, synl pappersstorl 15 x 18 cm200
 119Gemzöe, Peter efter Marstrand, Wilhelm, litografi, Retsscene fra Holbergs Det Lykkelige Skibsbrud, pappersstorl 51 x 66 cm-
 120Gram-Hanssen, Erik, collage, 2 st, Amsterdam I resp Holland I, sign o dat 4 resp 5 dec 1975, pappersstorl 32 x 22 cm-
 121Tveit, Samuel Egelson, pastell, hamnbild från Reine, Lofoten, sign o dat 1906, synl pappersstorl 28 x 41 cm-
 122Okänd engelsk konstnär, sekelskiftet 1900, litografier, 1 par, handkolorerade, Com up, Mare resp Off Again, synl pappersstorl 20 x 26 cm100
 123Gross, Einar, olja, damporträtt, sign o dat 1934, 65 x 53 cm450
 124Okänd designer, 1910-20-tal, spegel, förgyllt och försilvrat trä och stuck, dekor av amorin, sign VA, h 55 cm, krön m nagg500
 125Bowen, Emanuel efter Ogilvy, John, karta, kopparstucken och handkolorerad, The Road from London to Pool, dubbelsidig, ur Britannia Depicta or Ogilby Improved 1720, synl pappersstorl 19 x 12,5 cm350
 126Thomsen, Christian, teckningar, 4 st, porträttskisser, sign, varierande storl, prov; konstnärens sondotter, konstnärinnan Elise Thomsen100
 127Parti modelljärnvägsdelar, litograferad plåt, Bing, 1900-talets 1 hälft, bl a lokomotiv nr 2576400
 128Parti modelljärnvägsdelar bl a Märklin och Tycho500
 129Schmitz, Babbe, färglito, handkolorerad, Livets träd, sign o numr 41/200, pappersstorl 75 x 56 cm350
 130Taipaleenmäki, Jussi, färglito, En spelmans jordafärd 1, ur Dan Anderssonmappen, sign o numr 137/190, 44 x 61 cm150
 131Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Odysseus, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 45 cm250
 132Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Orgeln på vinden, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 46 cm500
 133Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Gröna Greven, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 53/290 33 x 46 cm200
 134Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Visa i Molom, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 45 cm250
 135Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Då fåglarna spelade, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 53/290 33 x 46 cm300
 136Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Doktorspromenaden, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290, 33 x 46 cm250
 137Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Kajsas udde, ur Alf Hambes Värld, sign o numr 72/290 33 x 46 cm300
 138Lindberg, Stig, 'Skotte' sparbössa till Handelsbanken, blå plast, l 16 cm100
 139Schlyter, Ulf, 'Ulven', olja på plåt, dekor av djur, sign o dat 01, 72 x 47 cm1 000
 140Orup, Bengt, färglito, komposition, sign, synl pappersstorl 57 x 55 cm100
 141Börjesson, Rolf, litografi, surrealistisk komposition, sign o numr 36/50, 56 x 71 cm-
 142Soucasse, Alain, färgetsning med carborundum, komposition, sign o numr EA 2/4, 37 x 28 cm400
 143Friberg, Roj, färglito, komposition med personer runt bord, sign, dat -93 o numr 176/250, 13 x 17 cm300
 144Almström, Emmy för Rörstrand, terrin med lock, flintgods, Ostindia, design 1932, l 30 cm600
 145Ricklund, Folke, olja, fjällbäck, sign o dat 1936, 32 x 41 cm, färgsläpp700
 146Rodhe, Johan för Georg Jensen, kapsylöppnare, sterlingsilver och krom, modell Konge (Acorn) design 1915, stpl Köpenhamn, l 16 cm800
 147Sandell, Thomas för Skultuna, kapsylöppnare, mässing, Barbara, sign, l 11 cm600
 148Malmsten, Carl för Liljeholmens, ljusstakar, 1 par, bonat trä, etikettsign, h 13 cm, slitage, sprickor400
 149Holm, Åke, egen verkstad, Höganäs, vas, sang-de-boeuf-glaserat stengods, sign, h 11 cm300
 150Okänd designer för Royal Copenhagen, skålfat, celadonglaserat stengods, reliefdekor av räv, oid sign, dia 20 cm-
 151Reklamaskkopp, patinerat gjutjärn, ASEA, i form av turbin, dia 14 cm-
 152Kaméskurna snäckor, 2 st, Italien, 1800-talets 1 hälft el mitt, ant sk Grand Toursouvenirer, dekor av klassicerande kvinnohuvuden, h 15 mm, skador-
 153Moccakoppar, 9 st samt underfat, 11 st, porslin, Rosenthal, förgylld dekor, fat dia 11 cm200
 154Parti silver, 8 del, 6 punschkoppar, cigarettetui samt bägare, tot vikt 315 gr700
 155Landberg, Nils för Orrefors, vas, facettslipat, röktonat glas, slipad dekor av kvinna, sign o numr 1708 (1937), h 12 cm150
 156Remmare, 12 + 4 st, glas, klar cuppa på grön fot, etsad dekor, h 18 resp 19 cm450
 157Hopea, Saara för Nuutajärvi-Notsjö, ytterfoder, 3 st, glas, Krokus, h 9 cm-
 158Okänd designer för Orrefors, glasservis, 51 del, slipad kristall, 16 röd- resp dessertvinsglas, 12 champagnekupor, 2 vitvins- samt 5 likörglas600
 159Okänd designer, seltersglas, 23 st, röktonat glas, h 7 cm400
 160Holm, Åke, egen verkstad Höganäs, väggrelief, polykrom dekor av abstrakta gestalter, sign, 33 x 21 cm450
 161Hallampa, metall och frostat glas, 1900-talets 1 hälft, h inkl kedja 50 cm300
 162Takkronor till 6 ljus, 3 st, svärtat smide, 1900-tal, dia 36 cm150
 163Brickor, 5 + 1, nysilver resp mässing, sistn Holmström, Lars, egen verkstad, Arvika, l 37 - 56 cm-
 164Tallrikar, 7 st, flintgods, 1900-talets 1 hälft, Rörstrand Skåne, dekor av Dybäck resp Krapperup i blå underglasyrdekor, dia 20 cm, 1 missfärgad-
 165Thorvaldsen, Bertel, efter honom, reliefer, 3 st, bisquit, sekelskiftet 1900, bl a Natten, tot mått 11 x 9 cm-
 166Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm500
 167Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm500
 168Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm600
 169Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm450
 170Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm500
 171Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm, kopp m hårspricka100
 172Procopé, Ulla för Arabia, skärbräda/ostbricka, porslin, Valencia, sign, l 22 cm250
 173Persson-Melin, Signe för Boda Nova, kaffekoppar med underfat och assietter, 7 +7 +7 st, porslin, Chess, design 1971, 1 fat m nagg-
 174Janstig, A, olja, Afton, sign, 46 x 55 cm-
 175Geringius, Eric efter Arenius, Olof, kopparstick, porträtt av Friherre (sedermera Greve) Herman Cedercreutz med de Ryska St Andreas- och St Alexander Nevskijordnarna, synl pappersstorl 40 x 27 cm, smärre def100
 176Holm, Åke, linoleumsnitt, 3 st, Heliga Tre Konungar, Josef kastas i brunnen resp fiskare, samt sign, varierande storl250
 177Lindekrantz, Lars, skulptur, patinerad brons på träsockel, kvinna med badlakan, sign, h inkl sockel 21 cm700
 178Okänd konstnär, skulptur, smide på förkolnad träsockel, trädgestalt, h 40 cm250
 179Okänd fransk konstnär, 1800-talets 2 hälft, flodlandskap med hus och ryssjor, sign Lebas o dat 1876, 27 x 41 cm, dukskada600
 180Nilsson, Anita, färglito, komposition med träd och tiger, sign, dat 1973 o numr 21/60, synl pappersstorl 56 x 44 cm-
 181Fönsterdekorationer, 1 par, polykromt glas och mässing, jugend, sekelskiftet 1900, 36 x 28 cm, sprickor200
 182Takampel, tenn, ant Tyskland, 1800-talets 1 hälft, dekor av akantus mm, h exkl kedjor 34 cm, smärre def-
 183Mekaniskt galoppspel, litograferad plåt, Gee-Wiz, Wolwerine Supply & Manufacturing Co, Pittsburg, 1900-talets 1 hälft, l 39 cm450
 184Bordssurtout, nysilver, 1800-talets mitt, dekor av växtlighet mm, h 45 cm, flaskor sakn500
 185Taklampa, förgylld metall, ant Italien, 1900-talets mitt, i form av vassknippe, 5 ljusarmar, h 50 cm-
 186Tallrikar, 13 st, porslin, Royal Copenhagen, musselmalet helblond, dia 25 cm, 1 m nagg7 000
 187Percy, Arthur för Gefle, matservisdelar, flintgods, 'Vinranka Blå', design 19381 900
 188Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm600
 189Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm600
 190Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm600
 191Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm700
 192Gate, Simon för Orrefors, champagne/vinglas, 6 st, grönfärgad glasmassa, Salut, h 18 cm, 3 m nagg400
 193Tallrikar, 18 st samt assietter, 12 st, flintgods, Rörstrand Lotus, dia 24 resp 20 cm400
 194Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm450
 195Procopé, Ulla för Arabia, thekopp med fat, porslin, Fiesta, kopp h 9 cm400
 196Adelborg, Louise för Rörstrand, kaffe- resp moccakoppar med fat, sockerkål, gräddkanna, porslin, Nationalservisen1 000
 197Thekoppar med fat, 7 + 7 st, porslin, Rosenthal, 1900-talets början, polykrom och förgylld dekor, fat dia 16 cm400
 198Thomson, Anna Lisa för Uppsala Ekeby, bonbonnière, grönglaserat lergods, dekor av djur och växter, modellnr 3060, design 1934, l 16 cm200
 199Palmqvist, Sven, Orrefors, vas glas, 'Kraka' dekor av nätmönster av luftbubblor och blått underfång, sign Kraka Gallery 33 -84, h 33 cm-
 200Palmqvist, Sven, Orrefors, vas glas, 'Kraka' dekor av nätmönster av luftbubblor och blått underfång, sign Kraka Gallery 10 - 86, h 33 cm-
 201Bägare, 12 st, silver, slät modell, stpl Tore Eldh för Cesons, Göteborg, h 5 cm, tot vikt 295 gr, 7 m ägargravyr700
 202Höglund, Erik för Boda, vas, rubinröd glasmassa med luftbubblor, sign, h 17 cm200
 203Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre, seltersglas, 11 st, rubinröd glasmassa, h 8 cm250
 204Okänd designer för Åhléns, öl- resp snapsglas, rubinröd glasmassa, etikettsign, h 20 resp 10 cm700
 205Vas med hänklar, glaserat lergods, 1900-tlets början, dekor av hus i landskap, stpl Laholm, sannolikt för Julius 'Pottelerius' Nilsson, h 27 cm, smärre skador100
 206Snapsglas, 5 st, silver, slät modell, stpl Markströms Uppsala 1948, h 7,5 cm, tot vikt 175 gr, spegelmonogram S, h 700
 207Skål, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, dekor av personer mm i Kantonemalj, dia 46 cm2 000
 208Ebeling, Allan, egen verkstad, Torshälla, fat, glaserat lergods, dekor av stiliserade delfiner, sign, dia 36 cm-
 209Akupunkturdocka på ställning, plast och metall, Kina, 1900-talets 2 hälft, h 52 cm600
 210Affärsvitrin för trådrullar, J & P Coats, Super Sheen, 1900-talets mitt, b 43 cm1 100
 211Okänd designer för Markströms, skål på underfat, silver, funkis, 1930-tal, utsvängda hänklar, stpl Uppsala 1938, l 20 cm, tot vikt 355 gr900
 212Matskedar, 6 st, silver, snäckmodell, stpl Ludvig Edvard liljeblad Alingsås 1860-61, l 22 cm, tot vikt 400 gr, initialer1 000
 213Saltkar, 1 par, sterlingsilver, England, viktorianska, hänklar i form av svanar, stpl John & William Deakin London 1892, l 9 cm, medf saltskedar, tot vikt 80 gr800
 214Matskedar, 1 par, silver, svensk spetsig, stpl Magnus Stenberg Ystad 1814, l 23 cm, tot vikt 125 gr250
 215Nilsson, Wiwen, egen verkstad, Lund, tårtspade, silver, slät modell, stpl Lund 1964, l 18 cm, vikt 45 gr800
 216Theskedar 10 st, silver, Rosenholm, design Jakob Ängman 1933, stpl GAB Stockholm, tot vikt 170 gr450
 217Skål, silver, profilerat brätte med pressad dekor av blommor och frukter, sv importstpl, dia 26 cm, vikt 260 gr, ägargravyr under botten600
 218Salt/pepparströare, 4 st, silver, 2 st Danmark, 1 Österrike-Ungern sekelskiftet 1900 samt 1 sterlingsilver Birmingham, h 7,5 - 12 cm, tot vikt 215 gr600
 219Kaffe- resp theskedar, 6 + 6 st, silver, modell Haga, stpl GAB Stockholm, tot vikt 170 gr, initial W400
 220Kaffeskedar 6 st samt matskedar, 1 par, silver, svensk trubbig resp -spetsig, tot vikt 170 gr400
 221Matskedar, 6 st samt såsslev, silver, gammalfransk modell, 18-1900-tal, tot vikt 365 gr900
 222Stort parti bestick, bägare mm, silver, 18-1900-tal, tot vikt 790 gr1 900
 223Morgenthaler, Sasha för Trendon Ltd, 1960-70- tal, dockor 2 st, Sasha Dolls, i orginalförp100
 224Urnor, 1 par, porslin, empiretyp, 1800-talets mitt el 2 hälft, polykrom och förgylld dekor av blommor resp musiktroféer, h 17 cm, 1 m nagg samt m lagad hänkel150
 225Champagneglas, 2 st, sengustavianska, 1800-talets början, spetsig cuppa på kvadratisk fot, slipad dekor, h 18 resp 20 cm, nagg450
 226Boethius, Lars, olja, kustparti, sign, 32 x 41 cm150
 227Aalto, Alvar för Iittala, vas, blå glasmassa, Savoy, designad 1936, etsad signatur,h 16 cm300
 228Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda Artist Collection, vas, bemålat glas, sign, h 29 cm1 200
 229Ring, 18 k rödguld med 1 facettslipad safir samt 6 + 6 facettslipade diamanter om tot cirka 0,75 ct, stpl Ivan Omelius Malmö 1966, vikt 11 gr-
 230Armband, 18 k rödguld med slipade kulor av lapis lazuli, stpl Mona Haraldsen Helsingborg 1978, tot vikt 39 gr8 500
 231Châtelaine, 14 k rödguld, 1900-talets början, bestående av 9 st fotogömmor med fotografier, av och en med initialer, stpl F Hansen Köpenhamn, verks 1893-1937, l 27 cm, vikt inkl glas, fotografier mm 59,5 gr4 000
 232Weckström, Björn för Lapponia, ring, 14 k rödguld, stpl Helsingfors 1975, vikt 2,7 gr1 100
 233Damarmbandsur med länk, 18 k rödguld, Tissot, vikt med glas men utan urverk 20,2 gr4 400
 234Hänge samt kedja, 18 k rödguld, lövformat hänge stpl AB Juvelfabriken Stockholm 1958, l 6 cm, tot vikt 13 gr3 000
 235Brosch 18 k rödguld och emalj, empire 1800-talets början, filigranarbete, dekor av blommor, stpl Bengt Tellander Jönköping (1805-44), l 3,5 cm, vikt 3 gr, minimal emaljavflagn600
 236Brosch med hårgömma, 18 k rödguld, sengustaviansk, sekelskiftet 1800, dekor av filigran, stjärnor samt blå emalj, stpl Lorens Georg Weis Norrköping verks 1791-1829, dia 2 cm, vikt 3,3 gr450
 237Halskrage, förgyllt sterlingsilver, stpl Andreas Mikkelsen Köpenhamn 1970-78-
 238Brosch, förgyllt silver med turkos och blå emaljdekor, dekor av hängen och filigran, otydl stpl möjl Marius Hammer, Bergen, 1900-talets början, sv importstpl, h 14 cm1 400
 239Just Andersen, Ib, egen verkstad, armring, sterlingsilver, modellnr 906, sign, vikt 30 gr350
 240Hansen, Hans, egen verkstad, brosch, sterlingsilver, modellnr 111, sign, l 5,5 cm, vikt 17 gr300
 241Brosch, silver och glas, Danmark, 1910-20-tal, sk skönvirke, dekor av blommor och blad, stpl Knud Georg Jensen verks 1908-48, h 9 cm1 100
 242Brosch, silver och kalcedon (?), jugend, 1900-talets början, dekor av blommor och blad, möjl Tyskland, h 9 cm800
 243Just Andersen, Ib, egen verkstad, armband samt halsband, sterlingsilver, dekor av stavar, modellnr 785 resp 786, l 19 resp 43 cm, tot vikt 65 gr1 400
 244Engel, Gertrude för Anton Michelsen, halskedja, sterlingsilver, stpl Stockholm 1961, l 46 cm, vikt 32 gr300
 245From, N E, egen verkstad Nakskov, collier samt öronclips 1 par, sterlingsilver, l 40 cm, stpl, tot vikt 65 gr600
 246Brosch, emaljerat och guillocherat silver, Norge, jugend, 1900-talets början, dekor i grön och vit emalj och filigran, stpl Aksel Holmsen Sandefjord, h 10,5 cm, smärre def1 400
 247Weckström, Björn för Lapponia/Fyrklövern, tillskr, halskedja, sterlingsilver, l 45 cm350
 248Collier, 18 k rödguld med pärlor, otydl sv stpl, l 41 cm, vikt 4,3 gr700
 249Hänge, 18 k rödguld, dekor av blommor, stpl Guldvaruhuset Stockholm 1958, h 5 cm, vikt 4,9 gr1 100
 250Diadem, sk kokoshnik, silver, Ryssland, 1800-tal, driven dekor av blommor mm, vikt 75 gr, prov; adliga ätten Nordenskiöld2 200
 251Collier, odlade pärlor och jade, l 75 cm600
 252Collier, odlade pärlor med silverlås, l 78 cm400
 253Örhängen 1 par, 18 k vitguld med pärlor, stpl Johan Petterssons eftr Stockholm, tot vikt 4,2 gr600
 254Cohen, Isaac för Gallerie 22, ring, silver med facettslipad bergkristall (?), stpl Stockholm 1964450
 255Collier, delvis barocka pärlor och rund lapis lazuli, ant Frankrike 1950-60-tal, l 100 cm-
 256Hallberg, Ulla, egen verkstad, ring, silver med månsten, stpl Halmstad 1972400
 257Armlänk, 18 k rödguld, sv importstpl, l 16 cm, vikt 3,7 gr800
 258Smyckeset, 3 del, 1900-talets 1 hälft; collier resp armband, förgyllt silver med granater och pärlor samt brosch, förgylld mässing med granater, collier l 45 cm2 400
 259Ring, 18 k rödguld med cabochonslipad ametist, stpl Gustav Dahlgren & Co Malmö 1960, vikt 2,1 gr400
 260Ring, 18 k rödguld med rubiner, Egypten, 1900-talets 2 hälft, vikt 3 gr600
 261Collier samt brosch, mässing med granater, 1900-talets 1 hälft, collier l 43 cm900
 262Hårgömma, 18 k rödguld och glas, 18-1900-tal, sv importstpl, h 2 cm, vikt 1,3 gr300
 263Okänd italiensk designer, 1900-talets 2 hälft, collier, tredelad, barocka pärlor med förgyllt sterlingsilverlås, l 43 cm350
 264Fotogömma, delvis förgyllt 900/1000 silver, möjl Belgien, jugend, sekelskiftet 1900, dekor av näckros, dia 2,5 cm250
 265Brosch, förgylld mässing med emalj- och delvis plique-à-jourdekor i form av skarabé, 1910-20-tal, l 6,5 cm1 100
 266Collier, sk choker, 4-radigt, odlade, delvis rosatonade pärlor med silverlås, l 35 cm, medf dito armband, l 18 cm-
 267Ikonen, Hannu för Valu-Koru, Rusko, Finland, hänge med kedja samt ring, patinerad brons, dekor av renlav, hänge h 7 cm-
 268Collier, odlade barocka pärlor (dia cirka 2 cm) och almandin (?) md silverlås, l 50 cm300
 269Brosch, förgylld mässing med kaméskuren snäcka, 1800-talets 2 hälft, dekor av kvinnoprofil, h 5,5 cm250
 270Brosch, förgylld mässing med monterad reliefplatta med dekor av kvinnoprofil, jugend, sekelskiftet 1900, oval 5 x 3,5 cm200
 271Ring, 18 k vitguld med briljantslipad vit sten om 4,65 ct enl gravyr, stpl Börje Johansson Malmö 1973, vikt 5,9 gr1 200
 272Okänd designer, brosch, försilvrad metall och blå emalj, jugend, sekelskiftet 1900, dekor av blad, l 4 cm350
 2733 del porslin, Kina, Guangxu/republik, 1900-talets 1 hälft, skål, assiett samt kanna för risvin, polykrom emaljdekor av persikor, blommor mm, skål dia 19 cm-
 274Parti porslin, Kina och Japan, 1900-tal, ngn hårspricka600
 275Parti smycken och bijouterier900
 276Okänd designer för Ceson, ljusstakar, 1 par, silver, stpl Göteborg 1961, h 20 cm1 300
 277Ljusstakar, 1 par, silver, Norge 1900-talets mitt, stpl Thorvald Marthinsen Tönsberg, sv importstpl, h 8 cm, fyllda400
 278Ljusstakar, 1 par, silver, Norge 1900-talets mitt, stpl Thorvald Marthinsen Tönsberg, sv importstpl, h 8 cm, fyllda, ägargravyr200
 279Okänd designer för Ceson, ljusstakar, 1 par, silver, stpl Göteborg 1967, h 14 cm600
 280Skål, silver, driven dekor av hjärtan mm, inv förgylld, stpl J L Nordin Sollefteå 1916, dia 18 cm, vikt 250 gr, ägargravyr600
 281Glasunderlägg, 6 st, silver, stpl GAB Stockholm 1966, medf prisbägare, silver, tot vikt 150 gr450
 282Okänd designer för Ceson, ljusstakar, 4 st, silver, stpl Göteborg 1952, 1953 resp 1961, h 8 cm, 2 med graverat datum, 2 fyllda800
 283Okänd designer för Ceson, ljusstake, silver, stpl Göteborg 1987, h 16 cm, fylld, ägargravyr200
 284Fotografiram, sterlingsilver, USA; 1900-talets 1 hälft, dekor av akantus, oid stpl, h 17,5 cm, initial L450
 285Koppar med underfat, 4 + 4 st, porslin, Kina Qianlong (1736-95), dekor i capuccinerbrunt med polykroma blommor i utsparade reserver, underfat dia 12 cm800
 286Skålar med lock, 1 par, porslin, Kina, ant Tongzhi (1862-75), blå underglasyrdekor av person med skrivtavla, h 22 1 600
 287Parti porslin, Kina, 18-1900-tal, ngn def800
 288Lockaskar, 6 st, buxbom, Japan, 1900-tal, skuren dekor av tempel, broar mm, dia 2,5 - 6 cm, skador o lagn-
 289Offerskål, porslin, Kina, Guangxu (1875-1908), dekor av persikor, fladdermöss mm, l 29 cm2 200
 290Vas, porslin, Kina, ant Guangxu (1875-1908), dekor av palatsinteriör mm i famille-rose-färger, senare montage till lampa, h inkl skärmhållare 62 cm, 1 hänkel sakn1 700
 291Ollers, Edvin för Kosta, vas/karaff, grön glasmassa, dekor av påklipp, h 24 cm350
 292Bordsur, patinerad och förgylld brons på svart marorsockel, ant Frankrike, 1800-talets 2 hälft, dekor av dromedar, h 16,5 cm2 000
 293Brauer, Otto för Holmegaard, golvvas, brunt glas, design 1959, h 31 cm250
 294Palmqvist, Sven, Orrefors, vas glas, 'Kraka' dekor av nätmönster av luftbubblor och blått underfång, sign Kraka Gallery 13-84, h 20 cm1 800
 295Oertel, Johann & Co/Glasfachschule Haida tillskr, lockskål, glas, slipad dekor, delvis mot blå fond, h 22 cm-
 296Höglund, Erik för Novy Bor, skål, grön glasmassa, sign o dat 1992, h 11 cm100
 297Ollers, Edvin för Kosta, skål på fot, blåtonad glasmassa, sign o numr O 227, dia 37 cm350
 298Snäckskalshalva, cloissonné, Kina, Kangxi-stil ant Guangxu (1875-1908), polykrom dekor av blommor, träd mm, l 14 cm500
 299Prischl, Adolf för Goldscheider, tillskr, byst, glaserad terrakotta, madonnan med Barnet, numr 417, h 27 cm, smärre nagg, 2 fingrar sakn450
 300Tobaksskrin, masurbjörk, biedermeier, 1800-talets 1 hälft, h 15 cm300
 301Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, taklampa, mässing, 'Bumling', design 1968, dia 40 cm1 200
 302Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, taklampa, brunlackerad metall, 'Bumling', design 1968, dia 40 cm500
 303Gate, Simon för Orrefors, tillskr, taklampa, bronserad metall med gultonad glaskupa, art-déco, 1920-tal, slipad dekor av stiliserad växtlighet, h 105 cm2 400
 304Olson, Axel, färglito, strandbild, sign PT, 20 x 60 cm400
 305Olson, Axel, färglito, Hamnen i Grötvik, sign o numr 215/260, 33 x 53 cm300
 306Leon, May K, färglitografi, Badande i Tylösand, sign o numr 152/290, 30 x 40 cm 700
 307Forseth, Einar, akvarell, Solig dag, Tjörn, sign o dat 1943, synl pappersstorl 46 x 58 cm-
 308Lindström, Bengt, färglito, poliser, sign EA, synl pappersstorl 54 x 79 cm500
 309Pauli, Georg, akvarell med täckvitt, botaniker, sign o dat 1924, synl pappersstorl 29 x 21 cm, gulnad1 100
 310Löfgren, Elis, blandteknik, stadsbild, sign o dat 1925, synl pappersstorl 21 x 22 cm100
 311Pauli, Georg, olja, sittande modeller, sign, 32 x 42 cm3 000
 312Matta, Roberto, färgakvatint, komposition, sign o numr 43/100, 23 x 16 cm900
 313Zwick, Lis, pastell, figurkomposition, sign, synl pappersstorl 19 x 28 cm700
 314Strid, Hardy, akryl, St Marcus, sign o dat 1986, 41 x 31 cm250
 315Lind, Folke, färglito, Flocken, sign, dat -95 o numr 22/190, synl pappersstorl 38 x 50 cm450
 316Lind, Folke, färglito, Fåglar vid fyr, sign, dat -74 o numr 90/300, synl pappersstorl 29 x 44 cm-
 317Liljefors, Bruno, efter honom, olja, duvhök med byte, otydl sign o dat 1916, 37 x 67 cm-
 318Nilsson, Bert Johnny, färglito med collage, komposition med fåtölj, sign o numr 47/50, synl storl 72 x 52 cm400
 319Olson, Erik, färglito, 'I fiskens tecken, sign, dat -62, o numr 47/260, 54 x 42 cm, uppklistrad200
 320De La Cour, Britta för Art Protis, textil, Lilium, vävd av Jarmila Petrová, utf 1970, sign av bägge, 130 x 90 cm-
 321Böckman, Bengt, färglito, Main Street 96, sign, dat 74 o numr 45/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm300
 322Böckman, Bengt, färglito, Main Street 100, sign, dat 74 o numr 144/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm300
 323Böckman, Bengt, färglito, Main Street 106A, sign, dat 74 o numr 46/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm350
 324Le Lorrain, Claude, resp Waterloo, Atoine, efter dem, kopparstick, landskap, mått inkl ramar 55 x 64 resp 69 cm-
 325Beauvarlet, Jean efter Detroy, Francois, kopparstick, Triomphe de Mardochee, pappersstorlek, 52 x 82 cm, skador100
 326Böckman, Bengt, färglito, 2nd Avenue 82, sign, dat 74 o numr 46/175, synl pappersstorl 51 x 61 cm200
 327Krus med tappkran, saltglaserat stengods, Höganäs, 15 liter, h 52 cm900
 328Krus med tappkran, saltglaserat stengods, Höganäs, 3 liter, h 29 cm700
 329Reseskrivschatull, valnöt med mässingsbeslag, 1800-talets mitt, inv skrivskiva, lönnfack mm, l 50 cm, slitage-
 330Parti modernt glas och keramik; Brozén, Pukeberg, Lindstrand, Georg Jensen mm300
 331Parti äldre diverse, skål, fajans, sk fyllehund mm300
 332Nilsson, Anne för Orrefors, champagneglas, Clown, design 1992, dekor i rött och grönt, h 27 cm600
 333Jönsson, Barbro, egen verkstad, skål, glas, dekor i rött och grönt, sign Unik o dat 1988, h 15 cm-
 334Okänd designer för Bobergs Fajansfabrik (Bo Fajans), skål, grönglaserat lergods, otydl sign, dia 29 cm100
 335Bälgkamera, trä med mässingsbeslag, sekelskiftet 1900, ej komplett150
 336Duncan, Joseph, olja, One Way a Pigate, sign o dat 1954, 24 x 33 cm350
 337Holm, Ludvig, olja, vinterlandskap, sign o dat 1921, 40 x 43 cm450
 338Moe, Louis, färglito, 'Hønelilles Død', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm250
 339Moe, Louis, färglito, 'Den tapre Skrædder', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm-
 340Moe, Louis, färglito, 'Harens Væddeløb', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm400
 341Nilsson, Vera, olja, stilleben, sign, 46 x 55 cm-
 342Tryggelin, Erik, olja, Klara sjö, Stockholm, sign o dat 15/11 1923, nålmärken. 19x29 cm9 500
 343Church, Katherine, akvarell, landskap, sign o da 44 (?), synl pappersstorl 38 x 52 cm-
 344Nylund, Gunnar för Rörstrand, skål, stengods, dekor i brun harpälsglasyr, sign, l 26 cm1 500
 345Parti kopparmynt, 17-1800-tal, slitage100
 346Minnesmynt, 4 st, sterlingsilver, tot vikt 91 gr150
 347Johansson, Karl Ingemar för Silversmederna Högberg & Co, vas, silver, slät balusterformad, graverad samt med plakett för Par Bricoles i Borås 100-årsjubileum 1960, stpl Göteborg 1960, h 20 cm, vikt 365 gr1 200
 348Kandelabrar till 4 ljus, 1 par, nysilver, gustaviansk stil, sekelskiftet 1900, h 56 (!) cm, 2 ljusmanschetter sakn, cassolettknopp medf900
 349Skulpturfragment, bemålad terrakotta, Tyskland, 1800-talets 2 hälft, tomtehuvud, h 37 cm, skador, senare bemålning400
 350Okänd designer för Johansfors, ölsejdlar, 6 + 3 st, klar resp grön glasmassa med luftbubblor, Oxygene-
 351Vaser, 1 par, delvis försilvrad brons, Japan, Meiji, 1800-talets slut, reliefdekor av vaktlar, drakar mm, hänklar i form av drakar, oid sign, h 40 cm1 100
 352Vaser, 1 par, patinerad brons, Japan, Meiji, 1800-talets slut, inkrusterad dekor i silver, guld, rött och blått av personer, byggnader, Shou-tecken mm, oid sign, h 403 cm900
 353Tallrikar, 1 par, fajans, ant Delft, 17-1800-tal, dekor av figurscener i manganblått, profilerat brätte, dia 32 cm, smärre nagg800
 354Applicquer till 3 ljus, 1 par, förgylld brons, Louis XIV-stil, 1800-talets 2 hälft, dekor av kvinnomaskaron, akantus mm, h 37 cm1 200
 355Blomsterampel, glaserat stengods, Danmark, 1910-20-tal, dekor i brunt och svart, dia 26 cm250
 356Smörpanna, silver med svärtat träskaft, dekor av vridna knäckar, stpl Köpenhamn 1945, l 18 cm, tot vikt 85 gr150
 357Lindhart Hansen, Gunnar, skulptur, patinerad metall, stående akt, sign, h 49 cm, sockel med ägargravyr600
 358Coasters, 1 par, nysilver och trä, 1900-talets 1 hälft, dia 18 cm150
 359Weber, Ernst för Michael Andersen & Sön, Bornholm, figurin, glaserat lergods, Bornholmerpige i Nationaldragt, modellnr 4418, h 32 cm100
 360Krause, Emil, teckning, fiskarhustrur på Gammel Strand, sign o dat 1912, synl pappersstorl 38 x 47 cm-
 361Handskrift, 17-1800-tal, indo-persisk, inneh talrika gouacher, läderbd, smärre def16 000
 362Kulspets-, blyerts resp markeringspennor, 3 st, Mont Blanc Meisterstück2 800
 363Okänd fransk konstnär, 1910-20-tal, skulptur, bemålad gips, Madonnan med Barnet, dekor av spridda Fleur-de-lys i manganblått, h 48 cm, lagn, nagg350
 364Moe, Louis, färglito, 'Ræven og Ulven', ur 'Eventyrbillede for Børnestue', tryckt i 500 ex hos Alfred Jacobsen, Köpenhamn, synl pappersstorl 35 x 43 cm, glas sakn-
 365Skulptur, skuret trä, 18-1900-tal, Kristus, h 53 cm, smärre def1 000
 366Montmarin, Marguerite de, gouache, porträtt av okänd man, sign o dat 1867, oktogonal, 9,5 x 8 cm450
 367Okänd fransk konstnär, 1800-talets mitt, gouache, porträtt av okänd dam, otydl sign o dat 1850, oval 7,5 x 6 cm250
 368Okänd haitiansk konstnär, skulptur, hardwood, stående man, bet Haiti, h inkl sockel 36 cm400
 369Toiletteset, 8 del, silver och glas, Louis XV-stil, Frankrike, 1800-talets 2 hälft; spegel, 3 borstar, lockask, locktång samt 2 flaconer, heltäckande dekor av rocailler, mm, ngn def-
 370Slipsfodral, vinrött läder, Spanien, 1900-talets 1 hälft, präglad text Corbatas, l 30 cm, medf diverse handskar250
 371Okänd sydamerikansk (?) konstnär, skulptur, trä, höna med kycklingar, oid sign, h 41 cm250
 372Okänd fransk konstnär, 1800-talets mitt, olja, barn i skog, 42 x 31 cm, smärre skador och retuscher, fransk exportstpl450
 373Chagall, Marc, litograferad poster, Louvre, Le Message Biblique de Marc Chagall 1967, ed Mourlot, pappersstorl 73 x 50 cm, ngt hål el reva450
 374Olson, Erik, färgträsnitt, 'Julbudskap', sign (PT) 2/60 o dat 1962, 50 x 34,5 cm (detta är Erik O:s enda färgträsnitt)250
 375Jönsson, Barbro, färglito, 'Ljus spel', sign, dat 89 o numr 122/125, pappersstorl 48 x 62 cm100
 376Miró, Juan, litograferad plansch, Louisiana 1974-75, ed Arte Paris, synl pappersstorl 69 x 49 cm600
 377Chagall, Marc, efter honom, litograferad poster, The artist and his model, ed The Pallas Gallery Ltd, London, pappersstorl 76 x 57 cm, marginalslitage600
 378Wiinblad, Björn, efter honom, litograferad poster, Spil Selv 1953, synl pappersstorl 85 x 61 cm, ngt veck el reva600
 379Londi, Aldo för Bitossi, skålfat, chamotterat och glaserat lergods, modellnr 1580/27, dia 28 cm150
 380Ander, Gunnar för Lindshammar, vas, glas, dekor i jadegrönt underfång, etikettsign, h 30 cm100
 381Ragoutsked, sk potagesked, silver, Danmark, 1900-talets början, graverad dekor, stpl Zinglersen Köpenhamn 1913, l 38 (!) cm, vikt 140 gr800
 382Parti skedar mm, silver, 18-1900-tal, tot vikt 345 gr800
 383Ängman, Jacob för GAB, matbesticksuppsättning, 60 del, nysilver, Vasa, design 1921; 12 vardera av bordsknivar, -skedar och -gafflar samt 12 theskedar och diverse andra bestick, merparten med initial S-
 384Kaffeskedar resp tårtgafflar, 12 + 12 st samt gräddslev, silver, Rosen, stpl Gösta Wessfeldt Malmö, tot vikt 295 gr700
 385Ingeborg Plockross-Irminger för B&G, figurin, porslin, lekande barn, modellnr 1568, polykrom underglasyrdekor, h 10 cm-
 386Weiss, Claire för B&G, figurin, porslin, 'Ung dristighet' modellnr 2162, polykrom underglasyrdekor, h 19 cm100
 387Tomteterrin med lock samt tomtekanna, flintgods, Rörstrand jugend 1900-talets början, terrin l 23 cm, missfärgn500
 388Kaffeservisdelar, B&G Blå Mås med guldkant; 14 kaffekoppar, 21 -fat, 25 assietter, 3 sockerskålar (1 sakn lock), mjölk- resp gräddkanna, cigarettburk, skål, 2 fat samt 5 askkoppar, medf 4 askkoppar Royal Copenhagen, ngn nagg el spricka450
 389Vänsterhandsdolk, smide, ant Tyskland, historismus, 1800-tal, dubbeleggad klinga, stållindad kavel, l 48 cm1 800
 390Mortel, gjutjärn, ant barock, 16-1700-tal, h 13 cm, botten med mässingsplugg250
 391Kandelaber till 3 ljus, mässing, ljusarmar och stammens övre del, barock, 16-1700-tal, övrigt sekelskiftet 1900, l 63 cm1 500
 392Brännare för locktång, glas, 1800-talets 2 hälft, dia 12 cm-
 393Bok; Dahlbergh, Erik Suecia Antiqua et Hodierna, Stockholm 1900, tvär folio, skinnbd-
 394Bok, Trolle-Bonde, Carl Johan, Trolleholm förr och nu, tom I-II, Slättbogodset och Skogbogodset, Lund 1905, klbd, medf extra bd Slättbogodset m karta300
 395Böcker; Erixon, Sigurd & Wallin, Sigurd, red, Svenska kulturbilder I-XII samt Svenska kulturbilder ny följd I-XII, 6 + 6 skinnband med guldsnitt500
 396Kandelaber till 2 ljus, mässing, barock, 16-1700-tal, h 31 cm2 800
 397Sadelväska (för MC-ordonnans ?), svart läder med mässingsbeslag, 1900-talets 1 hälft, h 45 cm600
 398Nylund, Gunnar för Rörstrand, skål, stengods, dekor i blå harpälsglasyr, sign, l 27 cm2 200
 399Okänd designer för Höganäs, vas, glaserat lergods, jugend, sekelskiftet 1900, reliefdekor av fågel i tall, drejarsign för Karl Svensson, h 28 cm450
 400Ekberg, Josef för Gustavsberg, fat, glaserat flintgods, dekor i grönt och guld, sign, dia 37 cm400
 401Moilanen, Harry för Nuutajärvi Notsjö, vas, glas, dekor i blått underfång, sign o dat 1964, h 16 cm-
 402Vallien, Bertil för Kosta Boda, skålfat/skulptur, Domino Man, sign, 22 x 22 cm350
 403Takampel, mässing med rosa glaskupa, sk månskensampel, sekelskiftet 1900, etsad dekor1 000
 404Anteckningstavla, sterlingsilver (!), Portugal, 1900-talets 2 hälft, oid mästare MSS, 11 x 14 cm300
 405Salt/pepparströare, 6 st, silver, i form av ekollon, stpl Thorvald Marthinsen Tönsberg, sv importstpl, h 4 cm, tot vikt 80 gr600
 406Okänd konstnär, 1600-talets slut, kopparstick, Den förlorade sonens återkomst, synl pappersstorl 20 x 30 cm100
 407Okänd designer för Aquincum, Budapest, figurin, delvis bemålat porslin, 1950-60-tal, kvinna med hatt och blombukett, sign, h 19 cm-
 408Flacon, porslin med förgyllt mässingsmontage, Limoges, 1900-talets 1 hälft, polykrom och förgylld dekor av blommor, h 12 cm200
 4096 del porslin, Kina, 17-1900-tal, bärtallrik Qianlong, tallrikar 2 st, Jiaqing samt 3 vaser republik, tallrikar dia 21 cm, nagg1 100
 4103 del porslin, Kina, 1900-talets 2 hälft, thekanna med lock samt 2 vaser, blå underglasyrdekor, kanna h 33 cm450
 411Hamilton, Charlotte för Rörstrand, skål, chamotterat stengods, reliefdekor av fågel, turkos glasyr, sign, l 22 cm200
 412Simon, Joseph för Söholm, vas, glaserat stengods, sign, h 17 cm-
 413Stålhane, Carl-Harry för Rörstrand, skålfat, glaserat stengods, brun harpälsglasyr, sign, dia 29 cm800
 414Backström, Monica för Boda, ägg, 2 st, brun resp turkos glasmassa med fläckig dekor, h 12 cm300
 415Moccaservis, porslin, Saji, Japan, 1900-talets 2 hälft, 2 kannor, 12 koppar med underfat, 2 sockerskålar samt 2 gräddkannor, kaffekannor h 20 cm200
 416Lundström, Nils Emil för Rörstrand, burk med lock, fajans, lock med blomma, sign, h 16 cm100
 417Winther, Ole för Holmegaard, karaff, glas, Viking, design 1955, dekor av påklipp med ansikte, etikettsign, h 23 cm-
 418Parti myntsatser, Sverige och Danmark150
 419Bricka, porslin, Royal Copenhagen, musselmalet halvblond, l 24 cm450
 420Stort parti porslin, Japan, 1900-talets 1 hälft, dekor i Imari-färger, omf skador o lagn1 000
 421Parti linnedukar och -servietter350
 422Skeppsur resp -baro- och termometer, mässing, Schatz, dia 16 cm600
 423Stort parti fartygsvimplar200
 424Bordsur, porslin, sk Jasper-ware, Wedgwood, 1900-talets 2 hälft, dekor av putti mm i vitt mot blå fond, h 12 cm100
 425Luta, trä med intarsia, 1900-talets 1 hälft, l 116 cm, skador1 100
 426Bordslampor, 4 st, porslin resp flintgods, Kina och Japan, 1900-tal, varierande h700
 427Krus, 6 st, saltglaserat stengods, Höganäs, 1900-tal, h 14 - 26 cm400
 428Dukar, 3 st, samt servietter, 24 st, linnedamast, dekor av drakslingor, dukar l 210, 230 resp 290 cm3 200
 429Ekivok skulptur, skuret och bemålat trä, 91:an Karlsson, h 17 resp 20 cm200
 430Parti kaffekoppar mm, porslin, Royal Copenhagen Blå Blomst600
 431Parti skulpturer, 11 st, skuret och delvis bemålat trä, gubbar samt gumma, h 13 - 26 cm200
 432Okänd designer för Rydéns, Gnosjö, taklampa, krom och vit/rödlackerad metall, Spazio, 11 ljuspunkter, h 55 cm-
 433Panton, Verner för Louis Poulsen, taklampa, orangelackerad metall, Topan, design 1959 för hotell Astoria i Trondheim, dia 19 cm, senare väggmontage i trä1 200
 434Okänd designer för Metallslöjden, Gusum, kandelaber till 5 ljus, sign BK o dat 1974, h 23 cm350
 435Okänd designer för Ceson Göteborg, lampetter till 1 ljus, 1 par, tenn, stpl 1932, h 35 cm200
 436Mjölkpall, skuret och brunlackerad trä, 1800-tal, 3 ben, h 28 cm, senare bemålning100
 437Buxo, Tomas, skålfat, glaserad terrakotta, sign, dia 43 cm-
 438Kamendy, Vladimir, färgserigrafi med collage, komposition, sign, 54 x 39 cm250
 439Parti nysilver, tenn mm, bl a kandelaber till 3 ljus, denna b 32 cm300
 440Fönsterdekoration, blyglas, Tyskland, 1900-talets 1 hälft, humoristisk scen, dia 33 cm, smärre def-
 441Figurgrupp, delvis bemålat porslin, 1900-talets mitt, kammarmusik, l 22 cm100
 442Friberg, Roj, färglito, Interiör från Borglandet, sign, dat 77 o numr 42/350, 55 x 75 cm600
 443Persson, Sigurd för Kosta, skål, glas, Blåklocka, gravyr utf av Lisa Bauer, osign, h 16 cm-
 444Palmqvist, Sven för Orrefors, vas, glas, slipad dekor av flicka och tranor, sign o numr 2807 (1943), l 19 cm-
 445Stålhane, Carl Harry för Designhuset Stålhane, skålfat, 2 st, glaserat stengods, sign, dia 17 resp 28 cm100
 446Pååg, Britten för Steninge Slott, skål, blästrat glas, Apple, sign o dat 2002, dia 24 cm, i originalförp-
 447Andersson, Celestin, egen verkstad, ljusstakar, 1 par, tenn, art-déco/funkis, dekor av stiliserade fåglar, stpl Stockholm 1932, h 17 cm100
 448Figuriner, 1 par, flintgods, Staffordshire, 1800-talets mitt, sittande man resp kvinna, polykrom bemålning, h 17 cm250
 449Ljusstakar 1 par, mässing, Skultuna nr 97, h 19 cm-
 450Figurin, porslin, Schaubach Wallendorff, knästående akt, polykrom bemålning, h 19 cm250
 451Okänd designer för Royal Copenhagen, figurin, blanc-de-Chine, mor med barn, modellnr 12159, h 15 cm400
 452Plockross-Irminger, Ingeborg för B&G, figurin, blanc-de-Chine, läsande barn, modellnr 1567, h 10 cm-
 453Smörknivsställ, 1 par, silver, Rosenholm, design Jakob Ängman 1933, stpl GAB Stockholm, tot vikt 30 gr100
 454Okända balinesiska konstnärer, 8 st gouacher/tuschteckningar, delvis mytologiska motiv, varierande storl100
 455Kaffe- och theservisdelar, porslin, Georges Boyer, Limoges, 1940-50-tal, dekor i celadongrönt och guld, sprickor finns100
 456Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, mytologisk scen, sign M D Parsa Ubud, 54 x 34 cm 400
 457Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, procession, sign Ida B Agung Ubud, 97 x 62 cm100
 458Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, ailangkong Ubud, 52 x 36 cm100
 459Okänd balinesisk konstnär, 1900-talets 2 hälft, gouache på duk, mytologisk scen, sign K Darma, Ubud, 67 x 44 cm100
 460Parti delvis äldre mynt, bl a 50 Penniä Finland 1916 och 1/16 Riksdaler Specie 1842150
 461Parti delvis äldre diverse, etuier mm200
 462Tårtspade, silver, Rosen, stpl Gösta Wessfeldt Malmö, l 24 cm, vikt 60 gr150
 463Möller, Knud för Royal Copenhagen, figurin, porslin, forell, modellnr 1602, polykrom underglasyrdekor, l 12 cm, design 1914-
 464Ahlmann, Mikaela för B&G, figurin, porslin, Tiny Tot, polykrom underglasyrdekor, modellnr 1759, h 14 cm-
 465Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin, porslin, Little mother, polykrom underglasyrdekor, modellnr 1779, h 17 cm-
 466Parti religiösa tryck; ikoner mm, 1900-tal400
 467Parti mat- och kaffeservisdelar, porslin, B&G, fjärilsservisen (sommerfuglestelet)3 200
 468Fogh, Henrik, egen verkstad Glostrup, miniatyrkanna/vas, sterlingsilver, sign, h 15 cm, vikt 90 gr150
 469Lindhardt, Svend för B&G, figuriner 4 st, blanc-de-chine, bl a 'Hovedpine' modellnr 2206, sign, h 11,5 cm100
 470Okänd designer för Lorenz Hutschenreuther, vas, bisquit, reliefdekor av växtlighet, h 17 cm-
 471Parti äldre diverse; nysilver, glas mm200
 472Malmer, Ellen för Teneragruppen, Aluminia, skålfat, fajans, sign, dia 33 cm-
 473Svärd, smide, 1900-talets 2 hälft, l 119 cm800
 474Punschbägare, 12 st, silver, kulhamrad modell, stpl GAB Stockholm, i originalförp, tot vik 360 gr900
 475Parti smycken och bijouterier150
 476Frank, Josef för Firma Svenskt Tenn, textil, Aralia design 1928, cirka 14 x 65 cm, medf kuddvar sannolikt G P & J Baker samt rutmönstrad textil, dessa även enl uppg inköpta på Svenskt Tenn300
 4774 del modern keramik, bl a Mancioli och Marianne Starck, l 14 - 50 cm250
 478Trofé, monterat rävhuvud, h 25 cm1 400
 479Okänd designer, 1950-tal, bordslampa, mässing, h 41 cm, slitage1 400
 480Okänd designer, 1960-70-tal, hallampa, stål och gjutet glas, l 25 cm-
 481Vitvinsglas, 13 st, optikblåst, rosa cuppa, h 17 cm, någon nagg300
 482Glasservis, 67 del, 22 vitvins-, 21 rödvins-, 15 starkvins- och 9 likörglas, olivslipad dekor, h 9 - 13 cm800
 483Jakobsson, Hans Agne, Markaryd, vägglampor, 1 par, vitlackerad metall med mässingslameller, modell V 155, h 27 cm3 800
 484Scantime för E Sörensen, Köpenhamn, skeppsfotogenlampor, 1 par, mässing, h inkl sotrör 39 cm1 600
 485Ryggsäck/väska, grönt och brunt läder, h 40 cm200
 486Okänd designer för Leon Sandbergs, Nora Stad, ostbricka med glaskupa och osthållare, l 45 cm, med mus, teak, Skjöld, Danmark450
 487Zilo, Gunnar, olja, kvinna med mandolin, sign o dat 1941, 50 x 38 cm500
 488Deurell, Sven, olja, Bohusländskt landskap, sign, 32 x 24 cm-
 489Fat, 1 par, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), blå underglasyrdekor av påfåglar i landskap, profilerat brätte, l 33 cm, 1 m nagg1 500
 490Bojan, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor av heliga föremål, skrivtecken mm, h 20 cm, medf ej urspr trälock-
 491Bojan, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor av heliga föremål, skrivtecken mm, oid sign, h 19 cm, medf ej urspr trälock-
 492Fat, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor av heligt föremål, skrivtecken mm, dia 35 cm, nagg1 200
 493Stolar, 1 par, skuret, svartlackerat och bronserat trä, rokoko, 1700-talets 2 hälft, dekor av musselskal mm, 1 ben med skada8 500
 494Golvvas, porslin, Kina, Qing/republik, 1900-talets början, blå underglasyrdekor av påfåglar mm, hänklar i form av Fo-hundar, h 59 cm1 200
 495Fagerström, Hans, olja, Garnberget, Ugglarp, sign o dat 1950, 25 x 46 cm450
 496Jonson, Sven, färglito, Sub marin, sign o numr 111/310, 41 x 33 cm350
 497Dahl, Peter, färglito, restaurantinteriör, sign, dat 1973 o numr 49/60, blindstpl för Galleri Prisma Stockholm, synl pappersstorl 81 x 59 cm-
 498Bjertner, Göte, olja, Storgatan, Halmstad sedd mot Norre Port, sign, 46 x 55 cm800
 499Henriz, Brita, gouache, sydländskt landskap med hus, sign, synl pappersstorl 32 x 40 cm100
 500Henriz, Brita, olja, Öde landskap, sign, 52 x 70 cm-
 501Amaro, Julio, kinoptiskt gicleetryck (?), Human Fusion, sign o dat 1994, storl inkl ram 21 x 26 cm250
 502Johansson, Nils-Erik, färglito, komposition med golfklubba, sign (EA) 12/20, pappersstorl 64 x 11 cm300
 503Okänd indisk konstnär, gouache, tempelbyggnation, 75 x 50 cm-
 504Andersson, Arne, olja resp pastell, landskap från Tjörn resp landskap med personer, sign, 31 x 40 resp 43 x 69 cm-
 505Persson, Folke, olja, kustlandskap, sign, 86 x 57 cm350
 506Okänd designer, 1920-30-tal, taklampa, metall med frostad glaskupa och pergamentimitation, bärnstensfärgade hängen, dia 47 cm100
 507Graves, Michael för Alessi, köksklocka, blå plast, Kitchen Clock, design 1993, dia 25 cm100
 508Weiss, Claire för B&G, figurin, porslin, My first book, modellnr 2247, polykrom underglasyrdekor, h 11 cm100
 509Graves, Michael för Alessi, äggklocka, svart plast och krom, Kitchen Timer, dia 10,5 cm250
 510Nylund, Anita för JIE, Gantofta, smörask, flintgods med teaklock, Majas Mejeri, ur serien Vår lilla stad, dia 10 cm300
 511Plockross-Irminger, Ingeborg för B&G, figurin, porslin, läsande barn, modellnr 1567, h 10 cm100
 512Fruktkorg, rostfritt stål, Citrus, Ufficio Tecnico Alessi, h 22,5 cm350
 513Ebeling, Allan, glaserad keramikplatta, mansporträtt - enl uppg a tergo föreställande Bazag, a tergo sign o dat 1954, 15 x 15 cm100
 514Okänd designer för Tilgmans, bordslampa, glaserat lergods, h inkl skärm 35 cm100
 515Skrivbordslampa, smide med marmorerad glaskupa, 1900-talets början, h 47 cm300
 516Okänd designer för Boda, vaser, 2 st, delvis vitopak glasmassa, spiralvriden dekor, 1 etikettsign, h 20 resp 23 cm-
 517Vallien, Bertil för Boda Colour Accent, vas, blå glasmassa, sign, h 19 cm150
 518Stern, Anthony, egen verkstad, kanna, iriserande glas med metallpåklipp, sign, h 15 cm-
 519Lehtinen, Marjatta för Humppila Laasi OY, vas, svagt gultonad glasmassa, dekor av luftbubblor, sign, h 25 cm-
 520Morales Schildt, Mona för Kosta, tillskr, skål, glas, dekor i gyllengult underfång, sign Kosta o numr 05980, dia 10 cm100
 521Vallien, Bertil för Kosta Boda, vaser, 3 st, blå glasmassa med invälsade linjer, Rainbow, 1 sign, 2 etikettsign, h 9, 19 resp 24 cm300
 522Edenfalk, Bengt för Skruf, ölsejdlar samt snapsglas, 6 + 6 st, bruntonad glasmassa, gjuten dekor av jagande troll, h 7 resp 13 cm100
 523Ahlefeldt, Laurvig, Mikael, egen verkstad, skål, violett glasmassa med guldinläggningar, sign o etikettsign, h 12 cm250
 524Okänd designer, sannolikt för Kosta Boda, skålar, 1 par, opalicerande glas, dia 22 cm100
 525Kedelv, Poul för Reijmyre, vas, glas, dekor i grönt underfång och luftbubblor, etikettmärkt, sign o dat 1967, h 14 cm300
 526Höglund, Erik för Boda, sejdlar 7 st bruntonat glas, reliefdekor av män och kvinnor, sign, h 11 cm200
 527Sjögren, Christer för Lindshammar, lampetter 4 st, glas och smide, 1 etikettsign, h 30 cm100
 528Winblad-Hjelmqvist, Ulla för Alingsås Keramik, miniatyrskål, glaserat stengods, sign o dat -55 (!), dia 4,5 cm-
 529Okänd designer för Färe Marcolin, Ronneby, vas/skulptur, dekor av slöjor och luftbubblor, sign, h 20 cm250
 530Gate, Simon för Orrefors, skål, kristall, 'Tusen fönster', sign, dia 21 cm400
 531Gate, Simon för Orrefors, skål, kristall, 'Tusen fönster', sign, dia 12 cm-
 532Wirkkala, Tapio för Iittala, vas, gjutet glas, Avena, sign, h 17 cm100
 533Persson, Sigurd för Kosta, bordständare, glas, dekor i orange underfång, sign, h 12 cm100
 534Lindstrand, Vicke för Kosta, tillskr, vas, glas, dekor av vertikala linjer i vitt mot blå fond, h 27 cm100
 535Orup, Bengt ant för Johansfors, skål, glas, dekor av slipat nätmönster, sign, dia 14 cm-
 536Heijl, Christer tillskr, skulptur, terrakotta, sign Christer o dat 1956, h inkl sockel 39 cm-
 537Ander, Gunnar för Jönköpings Hemslöjd, giraff, bemålat trä, design 1946, h 24 cm800
 538Vallien, Bertil för Boda, tillskr, ljusstakar, 4 + 2 + 2 st, gjutet glas, 1 etikettsign, h 5 - 17 cm100
 539Ström, P O för Alsterfors, ljusstakar, 2 + 1, glas, sign o dat 69, h 4,5 resp 22 cm100
 540Höglund, Erik för Boda, vas, turkos glasmassa, sign, h 13 cm-
 541Lalique, René, efter honom, skål, delvis frostat glas, Champs Élysées, sign lalique France, l 20 cm250
 542Lindstrand, Vicke för Kosta, skål, glas, dekor i blått underfång, sign o numr LH 1361 (1958), l 31 cm300
 543Öhrström, Edvin för Orrefors, vas, glas, triangulär, optikblåst med slipad dekor av svanar, sign o numr 2766 (1942), h 24 cm200
 544Okänd designer, glasservisdelar; 6 champagne-, 2 öl-, 6 selters-, 4 whisky- samt 5 snapsglas, h 6 - 18 cm450
 545Parti konstglas, Orrefors, 2 lådor450
 546Edenfalk, Bengt för Skruf, kandelaber till 2 ljus, gjutet glas, etikettsign, h 25 cm100
 5475 del konstglas, Bergdala mm, dekor i orange resp turkost överfång, h 6 - 26 cm150
 548Parti glas, Kosta/Boda, 1 låda, Vallien, Lindstrand mm400
 549Okänd designer, vas, grön glasmassa, dekor av luftbubblor, h 21 cm100
 550Blomberg, Kjell för Gullaskruf, vas, stålblå glasmassa, modell KB 65/22, design 1965, h 18 cm150
 551Malinowski, Arno för Royal Copenhagen, vas, sk Artichoke vase, modellnr 3309, sign, h 20 cm-
 552Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, stengods, dekor i vit harpälsglasyr, sign, h 21 cm600
 553Okänd designer för Bergdala Glasbruk, vas, glas, dekor i orange överfång, h 30 cm-
 554Hald, Edward för Sandvik, vas, sodaglas, h 24 cm-
 555Starkvinskanna, glas med nysilvermontage, sekelskiftet 1900, h 27 cm400
 556Lindberg, Stig för Gustavsberg, skålfat, 2 st, vit- resp brunglaserat stengods, fiskformade, l 30 cm400
 557Ander, Gunnar för Ystad Metall, kandelaber till 4 ljus, svartlackerat smide och orange glas, h 33 cm400
 558Okänd designer för Kockums Emalj, Kalmar, skål, emaljerat järn, utv svart-, inv gul emalj, etikettsign, dia 20,5 cm100
 559Leuchovius, Sylvia för Rörstrand Ateljé, skål resp vas, glaserat stengods, sign, h 8,5 resp 16,5 cm100
 560Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och delvis glaserat lergods, Spectra, modellnr 1070, l 34 cm150
 561Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och glaserat lergods, Spectra, modellnr 1068, 27 x 27 cm150
 562Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och delvis glaserat lergods, Spectra, modellnr 1067, l 37 cm600
 563Figuriner, 1 par, delvis bemålad bisquit, flicka med fågel resp pojke med kanin, h 32 cm100
 564Kandelabrar till 5 ljus, 1 par, mässing och grönbrokig marmor, nyrenässansstil, 1900-tal, h 39 cm800
 565Äggskål, flintgods, Rörstrand, 1900-talets början, i form av flätad korg, l 20 cm400
 566Ägghönor, 2 st, glaserat flintgods, 1900-tal, l 20 resp 25 cm500
 567Skål, nysilver med glasinsats, 1900-tal, dia 18 cm200
 568Parti modernt konstglas, 1 låda150
 569Thylstrup, Adam för NilsJohan, ishink rostfritt stål och plast, Is-Sissi', h inkl hänkel 24 cm-
 570Persson-Melin, Signe för Boda Nova, ishink, kork och metall, stplsign, h inkl hänkel 25 cm-
 571Jakobsson, Hans Agne, Markaryd, bordslampa, vitlackerat trä och mässing, etikettsign, h inkl lampfäste 36 cm100
 572Väggur, förgyllt trä och stuck, 1900-talets mitt, h 53 cm, visst slitage100
 573Väggur, mahogny, Lenzkirch, 1900-talets början, h 55 cm450
 574Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, blomstrande trädgård, sign H van der Hagen (?), 64 x 80 cm-
 575Saltkar (?), silver, ant Hong Kong, sekelskiftet 1900, i form av stele med skrivtecken uppburen av sköldpadda med drakhuvud, oid stpl, h 9 cm, vikt 33 gr900
 576Carlsson, Roland, olja, Den sanna fruktens ansikte, sign o dat 1985, 105 x 70 cm-
 577Champagneglas, silver, Ryssland, 1800-talets slut, graverad blomdekor, oid mästare PM samt guardeinstpl AC, Moskva 1893, h 16 cm, vikt 115 gr2 200
 578Supkalk, silver, Österrike, nyrokoko, 1800-talets mitt, dekor av blommor mm, svårtydda stpl Wien 1862, h 10 cm, vikt 60 gr150
 5793 del silver, strösked mod Olga stpl C A Löndberg Västervik, sockerruska, sterlingsilver, otydl engelska stpl, Österrikiska importstpl sekelskiftet 1900 samt flacon sterlingsilver med (def) glasinsats, vikt exkl flacon 150 gr350
 580Matservisdelar, flitgods, Rörstrand Holmia, sekelskiftet 1900, terrin med lock, 13 djupa tallrikar samt 12 assietter, terrin l 37 cm, visst slitage och missfärgn150
 581Offset på plast, 2 st, Hasselblad, motiv av Buzz Aldrin tagen 16-24/7 1969 resp av Jorden taget den 19/6 1972, framst av Inplastor, Motala, 40 x 40 cm350
 582Hansen, Roald, olja, höns, sign, 27 x 35 cm500
 583Okänd konstnär, olja, 1800-tal, familjeidyll, otydl sign Gerald.. (?), 36 x 31 cm3 000
 584Ardit, Etienne, litografi, handkolorerad, Maure d'Alger, ur ‎Aperçu historique, statistique et topographique sur l’État d’Alger 1825 (?), pappersstorl 21 x 28 cm300
 585Vojic, Michel, blandteknik, motiv från Cannes, sign o dat 1971, synl pappersstorl 49 x 64 cm-
 586Peczely, Antal Anton, olja, ungersk spåkvinna, sign, 40 x 50 cm-
 587Okänd japansk konstnär, sekelskiftet 1900, applikationer, 1 par, siden, landskap med fåglar resp bönder, synl storl 30 x 21 cm1 000
 588Okänd konstnär, olja, Årstabron, otydl sign o dat 1952, 38 x 46 cm600
 589Okänd konstnär, olja, Parti av Umeå Lasarett, sign Paulson, 60 x 70 cm250
 590Okänd konstnär, olja, utsikt, sign Olof W o dat 1952, 81 x 53 cm350
 591Smith, John Noel, färglito, Frog in a whiskey glass, sign, dat 1985 o numr 31/90, 71 x 61 cm-
 592Okänd italiensk (?) konstnär, färglito, kvinnoporträtt, otydl sign EA o dat 1968, synl pappersstorl 69 x 49 cm250
 593Okänd konstnär, färglito, rymdfärja, otydl sign o numr EA 14, synl pappersstorl 49 x 69 cm450
 594Okända japanska konstnärer, 2 st, gouacher på siden, landskap resp kvinnor, oid sign, synl storl 35 x 58 resp 40 x 46 cm-
 595Sinnemark, Rolf för Nilsjohan, besticksuppsättning, 34 del, rostfritt stål, Appetite, design 1985, 8 vardera av matknivar, -gafflar och -skedar samt 8 theskedar och 2 smörknivar300
 596Friberg, Roj, blyerts/kolteckning, skogsinteriör, sign o dat 1974, pappersstorl 45 x 55 cm2 800
 597Parti måleri och grafik; Landergren, Langert, Nyström, Abrahamsson och Grönjord100
 598Lassen, Eyvind, olja, landskap med fäbod, sign samt Martin, Dan, olja, skogsparti med bäck, sign500
 599Kaffekanna, porslin, Royal Copenhagen, Blå Blomst, h 26 cm200
 600Strömberg, Gerda för Strömbergshyttan, vas, glas, slipad dekor av ovaler, sign o numr 1120, h 20 cm, medf 2 ytterfoder med underfat, porslin200
 601Stort parti mynt, mestadels silver, 10, 25 resp 50-öringar 1900-1970, tot vikt cirka 2,9 kg-
 602Parti silvermynt, 1 kronor, Sverige 1940-60, tot ca 85 st, tot vikt 600 gr-
 603Parti svenska myntsatser, -kataloger mm150
 604Parti, delvis äldre utländska mynt, sedlar mm500
 605Parti konstglas, klarglas, 1 låda, Skruf, Iittala, Reijmyre mm100
 606Parti konstglas, 1 låda; Höglund, Sea mm250
 607Parti konstglas, 1 låda600
 608Parti figuriner mm, konstglas, bl a Bertil Vallien350
 609Lindberg, Stig för Gustavsberg, servisgods, 3 lådor, stengods, Birka (prod 1973-95)2 000
 610Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre, vinglas, 10 st, rubinglas, h 15 cm400
 611Örnberg, Anna för Strömbergshyttan, skulptur, polykrom glasmassa, Flax, h 18 cm, belysn medf350
 612Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, stengods, dekor i beige harpälsglasyr, sign, h 15 cm250
 613Taklampa, förgylld metall med prismor, modern tillv, h 55 cm600
 614Havelka, Pavel för Hut Princ, Tjeckien, skulptur/vas, glas, polykrom dekor, sign o etikettmärkt, h 27 cm600
 615Parti smycken, silver med turkoser mm, sannolikt Zuni, New Mexico, tot vikt 45 gr150
 6164 del keramik, Uppsala Ekeby resp Gustavsberg, bl a Annalisa Thomson och Göran Andersson, h 8 - 14 cm150
 617Hydman, Vallien, Ulrica för Kosta Boda, skål, gjutet glas, Mine, dekor av blå slingor, gjuten sign, dia 17 cm150
 618Bordslampa, metall och polykromt glas, sk Tiffanylampa, modern tillv, h 36 cm600
 619Okänd designer för Frandsen, bordslampa, svartlackerad metall, modell 2915, h 43 cm350
 620 Laviani, Ferruccio för Kartell, bordslampa, vit och klar plexiglas, Tati, design 2009, l 47 cm1 600
 621Golvkandelaber till 5 ljus, aluminium, modern tillv, h 100 cm250
 622Bordslampa, svartlackerad och patinerad metall, industridesignstil, modern tillv100
 623Lykta, svartlackerad metall och glas, modern tillv, h 38 cm-
 624Bricka, glas och krom, 1920-30-tal, l 53 cm100
 625Ring, 14 k röd- och vitguld med gammalslipad diamant om cirka 0,1 ct, 1900-talets början, vikt 4 gr700
 626Matta, old Pakistan,105 x 65 cm100
 627Fladstad, Ethel, olja, ängsblommor, sign o dat 76, 65 x 100 cm500
 628Morstad, Thorbjørn, färglito, Moder Jord, sign o numr 67/99, synl pappersstorl 48 x 63 cm250
 629Okänd designer, taklampa, koppar och bemålat trä (?) med 3 gultonade glaskupor, 1920-30-tal, h 50 cm, slitage350
 630Okänd designer, 1960-70-tal, taklampa, guldfärgad aluminium, dia 40 cm100
 631Nylund, Gunnar för Rörstrand, skål, glaserat stengods, sign, l 10 cm250
 632Långpipa, sjöskum och horn med silvermontage, stpl Svante Hultkvist Eskilstuna 1825, tot l 82 cm100
 633Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin, delvis bemålat stengods, Pippi Långstrump, design 1967, h 18 cm, detta ex sannolikt från sent 1960-tal4 400
 634Larson, Lisa för Gustafsberg, skulptur, delvis glaserat stengods, 'Dora', ur serien ABC-flickor från 1958, sign, h 20 cm1 200
 635Larson, Lisa för Gustafsberg, figurin, stengods, Malin, ur serien Larsons ungar från 1962, h 18 cm600
 636Larson, Lisa för Gustafsberg Studio, figurin, delvis glaserat stengods, Viktoria ur serien Sekelskifte från 1973, h 20 cm900
 637Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin, glaserat stengods, giraff, från serien Stora Zoo 1959, h 37,5 cm1 800
 638Ytterkruka, porslin, 'Waldemarsudde' design Prins Eugen 1915, dia 26 cm800
 639Nilsson, Anne för Orrefors, ljusstake, grönt glas med guldränder, Celeste, sign, h 34 cm400
 640Okänd designer för Arnold Wiigs Fabrikker, Halden, Norge, 1960-70-tal, bordslampa, svart plast och aluminium, modell 4060, h 30 cm300
 641Okänd designer för Yo Keramik, ytterkruka, bemålat stengods, dekor i azurblått, h 34 cm150
 642Okänd designer för Arnold Wiigs Fabrikker, Halden, Norge, 1960-70-tal, golvlampa, svartlackerad och kromad metall, svart plast och aluminium, modell 4061, h 153 cm300
 643Wegner, Hans J för Pandul, taklampa, svartlackerad metall och krom, 'The Pendant', design 1962, dia 50 cm1 600
 644Okänd designer, 1960-70-tal, taklampa, förgylld metall, dia 56 cm600
 645Böklin, Per Erik, färglinoleumsnitt, Volutor, sign, dat 1950 o numr 8/20, synl pappersstorl 40 x 30 cm1 200
 646Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fågel, sign, dat 96 o numr 274/300, synl pappersstorl 23 x 14 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM600
 647Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fågel, sign, dat 86 o numr 108/250, synl pappersstorl 20 x 14 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM450
 648Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fåglar, sign, dat 98 o numr 181/300, synl pappersstorl 22 x 18 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM1 100
 649Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna, katt och fågel, sign, dat 87 o numr 109/250, synl pappersstorl 20 x 14 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM500
 650Olson, Erik, färglito, Lycklig resa, sign, dat 29 (!) o numr 43/280, 22 x 22 cm300
 651Stenqvist, Nils G, färglito, Mörka grottan, Kina, sign o dat 1998, synl pappersstorl 23 x 15 cm300
 652Manner, Mariana, färgetsning, Öppning, sign, dat -83 o numr 47/90, synl pappersstorl 14 x 21 cm500
 653Toska, Marje, akryl, Den tredje kraften, sign o dat 1992, 41 x 33 cm-
 654Pyk, Madeleine, färglito, komposition med personer och djur, sign o numr 45/50, pappersstorl 15 x 12 cm200
 655Pyk, Madeleine, färglito, komposition med personer och djur, sign o numr 45/50, pappersstorl 15 x 12 cm200
 656Stenqvist, Nils G, färgetsning, Snäckan och stjärnbilden, sign, dat 1991 o numr 18/90, synl pappersstorl 11 x 17 cm450
 657Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinna och fåglar, sign, dat 95 o numr 86/300, synl pappersstorl 15 x 30 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM1 200
 658Olson, Axel, färglito, strandbild, sign PT, ed Mourlot 21 x 63 cm350
 659Freudenthal, Peter, färgserigrafi, konkret komposition, sign, dat 1978 o numr 216/275, synl pappersstorlek 45 x 51 cm300
 660Olson, Axel, färglito, strandbild, sign o numr 71/260, ed Mourlot 21 x 63 cm250
 661Olson, Axel, färgetsning med carborundum, Hamnen i Grötvik, sign o numr 280/280, 27 x 34 cm350
 662Olson, Axel, färgetsning med carborundum, komposition med hand och stol, sign o numr 280/280, 27 x 34 cm300
 663Beckman, Anders efter honom, poster, litograferad, Hemutställningen 1955 i Helsingborg (H55), pappersstorl 98 x 62 cm, ngn smärre fläck o reva450
 664Corneille, (Cornelis van Beverloo), färglito, kvinnor och fågel, sign, dat 92 o numr 212/250, synl pappersstorl 21 x 15 cm, a tergo nyårshälsning från Galleri GKM600
 665Olson, Axel, färgetsning, kvinnor på strand, sign o numr 280/280, 27 x 34 cm350
 666Olson, Axel, färglito, komposition med händer, sign o numr 22/260, 16 x 39 cm250
 667Freudenthal, Peter, färgserigrafi, konkret komposition, sign, dat 1978 o numr 217/275, synl pappersstorlek 49 x 64 cm250
 668Okänd konstnär, färglito/litografi, diptyk, valv, otydl sign, dat -89 o numr 9/75, pappersstorl 75 x 56 cm vardera250
 669Reuterswärd, Carl Fredrik, färglito, Non violence, sign o numr 35/200, pappersstorl 55 x 76 cm 1 200
 670Karlsson, Ewert (EWK), färglito, Queen Wilson (Harold Wilson), sign, dat 75 o numr 153/300, synl pappersstorl 57 x 46 cm100
 671Arp, Jean (Hans), poster, litograferad, ant utf för Moderna Muséet 1962, synl pappersstorl 67 x 52 cm300
 672Landin, Bengt, färglito, komposition med stormhatt, sign o numr 73/250, synl pappersstorl 67 x 50 cm-
 673Hundertwasser, Friedensreich, poster, offset med guldtryck, Aberbach Fine Art New York 1973, synl pappersstorl 122 x 39 cm1 000
 674Soucasse, Alain, färgetsning med carborundum, komposition med äpple, sign, dat 85 o numr 16/25, pappersstorl 61 x 52 cm, 2 övre fläckar-
 675Jacobsen, Arne, efter honom, poster, litograferad, Dansk Arkitekturcenter 1991, synl pappersstorl 99 x 68 cm450
 676Ott, Nicolaus & Stein, Bernhard, poster, litograferad, Bauhaus Archiv Museum, synl pappersstorl 119 x 40 cm600
 677Sadolin, Ebbe, blandteknik, Kattvik, sign, synl pappersstorl 22 x 31 cm-
 678Veslén, Börje, litografi, Harpya, sign o numr 264/320, synl pappersstorl 22 x 34 cm-
 679Uosikkinen, Raija för Arabia Ateljé, väggplakett, glaserat stengods, dekor av blommor, sign, 45 x 30 cm700
 680Gray, Eileen, efter henne, avlastningsbord, krom med glasskiva, justerbar höjd, modell E1027800
 681Bertoia, Harry för Knoll, fåtölj, svartlackerat stålnät, Diamond chair, design 19523 000
 682Skål, silver, nyrokokostil, ant Holland, 1900-talets 1 hälft, dekor av rocailler, putti mm, sv importstpl, l 29 cm, vikt 400 gr1 100
 683Cigarettetui, silver, välvd form med dekor av räfflor, sv importstpl för Karl Andersson Stockholm 1917, l 9 cm, vikt 155 gr300
 684Matbesticksuppsättning, 48 del silver, Haga, 6 vardera av mat, bords- och dessertknivar resp gafflar samt 6 vardera av bords- och dessertskedar, tot vikt exkl knivar 1350 gr, initial K3 800
 685Skålfat, 2 bägare samt cigarettetui, silver, tot vikt 240 gr400
 686Skedar, 6 st, förgyllt silver, dekor i olikfärgad emalj, stpl Magnus Aase Bergen, l 10 cm, tot vikt 65 gr, 1 sked med slitage200
 687Sockerskål med lock samt gräddkanna, silver, nyrokokostil, dekor av blommor mm, stpl J L Hultman Stockholm 1938, tot vikt 315 gr700
 688Parti skedar mm bestick, silver, tot vikt 610 gr1 400
 689Wiinblad, Björn för Rosenthal Studio Line, lockskål, porslin, dekor i guld, dia 20 cm150
 690Kaffeservis, porslin, Rosenthal Studio Line Kurfürstendamm Ascot, dekor i guld, kaffekanna resp sockerskål med lock, gräddkanna samt 12 kaffekoppar med underfat och assietter, design 1959, kaffekanna h 24 cm1 400
 691Kaffeservis, porslin, Rosenthal Sanssouci, kaffekanna- samt sockerskål med lock, gräddkanna, 9 kaffekoppar, 12 underfat och 11 assietter800
 692Parti porslin; kaffekanna samt ljusstake B&G Blå Mås med guldkant, 6 skålar/fat Rosenthal samt 7 + 2 jultallrikar Royal Copenhagen resp B&G300
 693Pehrsson, Göran för Bergboms, golvlampa, krom, Minipoint, modell GX-23, design 1978, justerbar höjd350
 694Pehrsson, Göran för Bergboms, golvlampa, krom, Minipoint, modell GX-23, design 1978, justerbar höjd350
 695Kristiansson, Uno och Östen för Luxus, Vittsjö, pall, ek med svart läderklädsel, hopfällbar2 400
 696Pettersson, Lasse och Notman, Lennart för Swedese, fåtölj, böjträ med sadelgjord, Kornett, nackkudde i brunt läder1 300
 697Ekström, Yngve för Swedese, serveringsvagn, bok, modell s1830, brännstpl och etikettsign, l 60 cm350
 698Åkerblom, Bengt, armstol svartlackerat trä, 'Åkerblomstolen', plakettsign100
 699Okänd designer, 1960-70-tal, tidskriftshållare, krom och vit vinyl, h 58 cm350
 700Rosén, David för NK:s Triva-serie, tillskr, skrivbord, vitlackerat trä, hurts med 2 lådor, plakettmärkt, l 106 cm, senare bemålning-
 701Okänd konstnär, pastell, utsikt över Tylön, Tylösand, sign U Lindström (?) o dat 1932, synl pappersstorl 32 x 42 cm-
 702Tupy, Vilhelm, olja, interiör från Böhmerwald Glashütte, sign, 26 x 37 cm-
 703Törsleff, August, olja, porträtt av ung man, sign, 46 x 38 cm-
 704Takampel till 3 ljus, delvis bemålad mässing, empirestil, sekelskiftet 1900, h 55 cm, elektrifierad-
 705Okänd designer, matbord med 1 fanérad iläggsskiva, björk med aluminumsarg på stålben, modell likn Superellips, tot mått 215 x 100 cm200
 706Krus, saltglaserat stengods, Tyskland, 17-1800-tal, reliefdekor av blommor samt av festoner i kobolt, h 35 cm100
 707Ljusstakar, 3 st, mässing, 18-1900-tal, h 12 - 21 cm100
 708Matta, old Pakistan, 160 x 90 cm150
 709Hylsbajonett M/1860-
 710Snedklaffsekretär med överskåp, ek, Danmark, 1800-tal, underdel med 3 lådor, mittdel med snedklaff, bakom vilken små lådor och rum, överdel med 3 skåpsdörrar, h 203 cm, smärre def, nyckel sakn350
 711Okänd designer, 1950-60-tal, stol/fåtölj, bambu med rottingklädsel600
 712Puderstol, skuren valnöt, nyrenässans, 1800-talets 2 hälft450
 713Matta; semiantik Ersari, 320 x 240 cm-
 714Kaffekanna, koppar, 1800-talets 2 hälft, tot h 40 cm-
 715Okänd designer, 1950-60-tal, chaiselongue, bambu och rotting, l 170 cm900
 716Okänd designer för Bröderna Andersson, Ekenässjön, armstolar, 1 par, teak, 1950-60-tal, senare kretongklädsel med jakt/fiskemotiv3 000
 717Okänd designer, möjligen för Bröderna Andersson, Ekenässjön, armstolar, 1 par, teak, 1950-60-tal, senare kretongklädsel med jakt/fiskemotiv3 200
 718Shamshir, Indo-persisk, 18-1900-tal, fäste i mässing, l 75 cm900
 719Poschinger, Ferdinand Freiherr von, vas, glas, jugend, sekelskiftet 1900, dekor av slöjor, montage i nysilver stpl Orivit 2561, h 21 cm900
 720Skänk, valnöt, England George III, sekelskiftet 1800, 2 lådor i sarg, b 103 cm, renoverat600
 721Okänd designer, 1960-tal, väggskåp, mahogny, 2 skåpsdörrar, inre lådor, b 58 cm200
 722Telefonhylla, teak och mässing, 1950-60-tal, l 35 cm150
 723Svärd i balja, smide och läder, möjl Östafrika, 1900-talets 1 hälft, tot l 76 cm100
 724Soffa, Englesson, ant Howard 5-sits, svängd, l 260 cm, inköpt på Severins Möbler 20075 500
 725Stolar, 4 st, svarvad ek med ljusbrun, stiftad läderklädsel, barockstil, sekelskiftet 1900, fläckar100
 726Okänd designer för Göte Möbler, Nässjö, snurrfåtöljer, 1 par, bonad bok med heltäckande, blå plyschklädsel, fot i laminerad metall600
 727Okänd designer för Göte Möbler, Nässjö, snurrfåtöljer, 1 par, bonad bok med heltäckande, blå plyschklädsel, fot i laminerad metall600
 728Bjerke-Petersen, Vilhelm, lito, Diamantstranden, sign, dat 50 o numr 17/350, 19 x 25 cm-
 729Otter, Max, tillskr, olja, marin, sign Otter, 40 x 50 cm-
 730Okänd designer för Göte Möbler, Nässjö, snurrfåtöljer med fotpallar, 1 par, bonad bok med heltäckande, blå plyschklädsel, fot i laminerad metall600
 731Soffbord, mahogny och fruktträ, engelsk stil, 1900-talets 2 hälft, ovalt, l 138 cm, slitage100
 732Okänd norsk designer, taburett, palisander med brun konstläderklädsel, etikettsign, l 54 cm300
 733Siersbøl, Hermann, egen verkstad, smyckeset 3 del, silver; collier, armband samt brosch, denna l 5 cm, stpl Kastrup efter 1948, vikt 43,5 gr-
 734Heegård, Anne, ljusstakar, 1 par, emaljerad koppar, sign o dat 93, dia 16 cm samt skålar, 2 st, emaljerad koppar, sign o dat 83 resp 89, dia 25 resp 29 cm m.m-
 735Syskrin på benställning, björk med svärtade detaljer, Swedish Grace 1910-tal, l 60 cm300
 736Okända konstnärer, etsningar, 2 + 2 st, handkolorerade, Parismotiv, sign Luc (?) resp Tournelle (?)-
 737Chaiselongue, helstoppad textilklädsel på svarvade valnötsben med hjultrissor, nyrenässans, 1800-talets slut, l 182 cm, slitage-
 738Spegel, pyramidmahogny, empire, 1820-30-tal, förgylld bronsdekor av Tiberinus, h 155 cm-
 739Väggskåp, mahogny med intarsia, empirestil, sekelskiftet 1900, dekor av gudinna på piedestal, h 129 cm1 200
 740Halvbord, 1 par, svarvad björk och fur, 1800-talets mitt, b 117 cm450
 741Okänd designer för Rörstrand, skålfat, glaserat stengods, reliefdekor av redskap, 26 x 26 cm-
 742Bordskalender, teak, Danmark, 1900-talets 2 hälft, dekor av Den Lille Havfrue, plakett med Danska Riksvapnet samt vändbar kalenderhållare, l 11,5 cm250
 743Flasköppnare, 3 st; rådjursklöv resp -horn samt känguruskrotum (!) 100
 744Fat, tenn, slät modell med fräcklad dekor, stpl Fredrik Werrenrath Lund 1852, dia 37 cm, bucklor-
 745Ljusstakar, 1 par, mässing, 1800-talets mitt, h 25 cm100
 746Synnerligen stort parti flasköppnare900
 747Trädgårdsbänk, vitlackerat gjutjärn och trä, 1900-talets 1 hälft, l 150 cm, slitage1 600
 748Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre, dessertglas 9 st, olikfärgad glasmassa, dia 9 cm200
 749Halvbord, 1 par, svarvad ek, oscarianska, 1800-talets 2 hälft, b 119 cm, medf iläggsskiva i fur450
 750Fåtölj, bonat trä med helstoppad klädsel, jugend, 1910-tal450
 751Nylund, Gunnar för Rörstrand, figurin, glaserat stengods, hermelin, sign, l 24 cm, på original träsockel1 600
 752Ohlson, Oscar, olja, vy över Marstrand mot fästningen, sign o dat 1887, 77 x 126 cm-
 753Lampbord, 1 par, mahogny med grön läderklädsel, 1900-talets 2 hälft, oktogonala skivor, h 61 cm350
 754Taklampa, mässing med 6 rutiga glasskärmar, 1950-60-tal, h 60 cm200
 755Parti porslin och keramik; B&G, Nao mm, 18-1900-tal, ngn smärre def150
 756Ytterkruka, porslin, 'Waldemarsudde' design Prins Eugen 1915, dia 26 cm800
 757Nordgren, Carl Wilhelm, olja, porträtt av Generalmajoren Friherre Sixten David Sparre med KmStKSo och RRSTO1Kl, sannolikt målat 1843, 22 x 18 cm, reg i Statens porträttarkiv, prov: friherreliga ätten Cederström, smärre def3 200
 758Jönsson, Gittan, färglito, Äventyret, sign, dat 1983 o numr 141/210, synl pappersstorl 39 x 56 cm-
 759Hovmand Olsen, Arne tillskr, satsbord, 3 st, teak, b 58 cm, ett ben löst1 100
 760Okänd designer för Carl Larsen, vägghylla, mahogny med mässingsbeslag, 2 lådor, etikettsign, b 80 cm-
 761Damfickur, delvis förgyllt silver, Fenix, sekelskiftet 1900, dia 3,5 cm, medf etui och klockkedjor mässing250
 762Skål på fot resp skål, fajans, Arnhem omkr 1925, polykrom dekor i Isolde-mönster, dia 20 resp 21 cm-
 763Armstol, bonad ek, 1800-talets 2 hälft100
 764Sekretär, valnöt och bonad fur, oscariansk, 1800-talets slut, front med 4 lådor samt skrivklaff, bakom vilken små lådor och rum, h 141 cm100
 765Okänd designer, 1900-talets mitt, stolar/fåtöljer, 1 par, svärtad metalltråd med lösa textildynor1 000
 766Okänd designer, armstolar, 5 st, björk, modern tillv100
 767Okänd konstnär, olja, kustparti, otydl sign o dat 194..?, 65 x 81 cm-
 768Pyysiäinen, Valdemar, olja, kustbild med personer, sign, 50 x 70 cm250
 769Byrå, bonad björk, art-déco, 1920-tal, intarsiadekor av stiliserad växtlighet, 3 lådor, vågformade metallhandtag med svärtade träklot, b 102 cm100
 770Salongsbord, delvis skuren pyramidmahogny, nyrokoko, 1800-talets 2 hälft, dia 112 cm, sprickor1 000
 771Salongsbord, mahogny med svärtade detaljer, nyrenässans, 1800-talets slut, l 100 cm, kompletterat-
 772Salongsbord med klaffar, ljus björk med svärtade lejontassar, biedermeierstil, 1900-talets början, tot l 120 cm150
 773Byrå, ljus björk, biedermeier, 1800-talets 1 hälft, delvis svärtad dekor, 3 lådor varav den övre med lunettfält, b 76 cm, slitage2 200
 774Parti måleri och grafik; bl.a karta, akvareller m.m.100
 775Lådspegel, valnöt, oscariansk, sekelskiftet 1900, h 73 cm-
 776Byrå, mahogny med intarsia och mässingsbeslag, ant England, George II-stil, 1900-talets början, 4 lådor, b 107 cm400
 777Verandamöbel, bonad bambu och rotting, Murata Godo, Tokyo, 1900-talets 2 hälft, modell Casablanca, soffa, 2 fåtöljer samt oktogonalt bord, soffans l 121 cm1 600
 778Soffa, mahogny med heltäckande plyschklädsel, nyrokoko, 1800-talets 2 hälft, l 148 cm600
 779Kolonnskåp, mahogny med intarsia, ant Tyskland, empire, 1800-talets 1 hälft e mitt, h 158 cm, skador, nyckel sakn1 100
 780Byrå, delvis svärtad ek, Danmark el Nordtyskland, empire, 1800-talets 1 hälft, 5 lådor, b 137 cm, orangrepp, torksprickor, nyckel sakn100
 781Sidobord, alm och bonad björk, art-déco, 1920-tal, undre tidskriftshylla, 54 x 54 cm150
 782Vippbord, björk- och björkotsfanerad skiva på tredelad, delvis bonad fot, 1800-talets början, skiva 88 x 100 cm1 300
 783Vippbord, alrotsfanerad skiva på tredelad, profilerad fot, Mälardalen, 1700-talets slut, undersida med röd bemålning, skiva 87 x 90 cm2 400
 784Takkrona, mässing, barockstil, 1900-talets 1 hälft, 6 ljusarmar, krönande duva, h 55 cm-
 785Nattvaktsur, valnöt och mässing, John Smith Midland Clock Works Derby, 1800-talets 2 hälft, h 44 cm, pendelupphängning def, fodral med skrapmärken100
 786Hörnskåp, skuren ek, barockstil, 1800-talets 2 hälft, h 115 cm, medf senare benställning, denna h 73 cm100
 787Oljelampa, terrakotta, medelhavsområdet, klassisk period, l 7 cm, skada250
 788Okänd designer, 1950-60-tal, sminkbord, teak, uppfällbar topp varunder spegel, b 64 cm, smärre def900
 789Olson, Axel, offset, Den sista plogen, sign o dat 1985, pappersstorl 60 x 50 cm100
 790Okänd designer, 1950-60-tal, soffbord, teak och bonad bok, avslutande mässingsknoppar, l 140 cm700
 791Blomsterbord, skuret och bronserat trä med rottingklädsel, insats i koppar, l 60 cm900
 792Fickur, 2 st, silver, sekelskiftet 1900, dia 4,5 resp 5,5 cm, 1 visare sakn200
 793Bourelius, Elsi, egen verkstad, vas/skulptur, glaserat lergods, fågel, sign, h 22 cm-
 794Gråsten, Viola för Tidstrand, pläd, ylle, dekor i blått200
 795Gråsten, Viola för Tidstrand, pläd, ylle, dekor i blått200
 796Sundberg, Kjell, färglito, poesistund, sign o numr 203/225, pappersstorl 42 x 30 cm-
 797Winge, Sven, akvarell, skogsbild, sign, synl pappersstorl 43 x 35 cm200
 798Matbord, bonad ek, jugend, 1900-talets början, l 110 cm, iläggsskivor sakn-
 799Hörnskåp, bemålat trä, 1800-talets 1 hälft, initialer PLD o datering 1820, h 173 cm, renoverat och kompletterat450
 800Åberg, Jan, skulptur, bemålad konstmassa på kopparställning, Hjulros, sign, h 16 cm-
 801Höglund, Erik för Boda, vas, bruntonat glas, dekor av luftbubblor, sign, h 13 cm-
 802Läderjacka, bombermodell, American Aviator, Jones Division200
 803Norell, Arne, soffa, björk med rottingklädsel och lösa dynor i brunt läder, Rotang, etikettsign, l 210 cm4 200
 804Norell, Arne, soffa, björk med rottingklädsel och lösa dynor i brunt läder, Rotang, etikettsign, l 210 cm4 200
 805Kortsvärd i balja, smide och läder, sk Seme, Massaiarbete, 1900-talets 1 hälft, tot l 47 cm100
 806Matta, semiantik/antik Yomud, 115 x 85 cm, ngt kortad-
 807Okänd designer, 1950-60-tal, sideboard, teak, front med 2 skjutdörrar och 4 lådor, l 150 cm1 100
 808Okänd designer, fåtöljer, 1 par, grå textilklädsel, modern tillv1 000
 809Damfickur, silver med blå emaljdekor, sekelskiftet 1900, urtavla märkt J Peterson Norrköping, dia 4 cm300
 810Okänd designer för Jac Jacobsen, bordslampa, brunlackerad metall, modell L-17, justerbar höjd-
 811Piedestal, förgyllt trä och stuck, skiva i Kolmårdsmarmor, 1900-talets 1 hälft, h 36 cm150
 812Piedestal, förgyllt trä och stuck, 2 skivor i Kolmårdsmarmor, 1900-talets 1 hälft, h 65 cm, slitage150
 813Satsbord, 3 st, mahogny, 1900-talets 2 hälft, tot b 95 cm-
 814Snedklaffsekretär, ek och bonad björk, oscariansk, 1800-talets 2 hälft, front med 3 lådor samt skrivklaff, bakom vilken små lådor och rum, h 08 cm100
 815Parti odekorerat porslin, Rosenthal, varierande modeller300
 816Svärd i balja, smide, läder mässing, Malinke (Mandingo), ant Guinea, 1900-talets 1 hälft, tot l 83 cm450
 817Väggspegel, förgyllt trä och stuck, rokokostil, 1900-talets mitt, h 88 cm400
 818Soffbord, bonad rödbok, ant Frankrike, art-déco, 1920-tal, skivan med 6 infattade kakelplatter med mytologiska scener i manganblått, dessa dat 1726, l 91 cm2 400
 819Fat, porslin, Japan, ant Taishô, 1900-talets 1 hälft, polykrom emaljdekor, oid sign, dia 46 cm-
 820Buffet med klaffar, mahogny, modern tillv, 5 lådor, tot l 193 cm100
 821Okänd designer för Natuzzi, golvlampa, bonat trä på aluminiumfot, Luna, 1990-tal, h 185 cm450
 822Stolar, 1 par, bonad bok, modern tillv100
 823Saltkar med sked, 1 par, nysilver med glasinsats, Ryssland, 1900-talets början, stpl 'Metall' mm i kyrillisk skrift, dia 5,5 cm100
 824Armann, Gudmundur, linoleumsnitt, 2 st, Fjörustilla 8 resp Batskel, bägge sign, dat -92 o numr 2 resp 8/9, synl pappersstorl 14 x 23 cm200
 825Skulptur, förgylld brons, sittande Buddha, Thailand 1900-tal, h 19 cm-
 826Okänd designer, byrå, bonad björk med intarsia, art-déco, 1920-tal, beslag i röd bakelit, 3 lådor, l 96 cm200
 827Lampbord, 1 par, mahogny, engelsk stil, 1900-talets 2 hälft, låda i sarg, 61 x 51 cm250
 828Okänd designer, damskriv-/toilettebord, mahogny och lackerat trä, 1900-talets mitt, 2 lådor i sarg, l 80 cm100
 829Okänd designer, 1950-60-tal, stolar, 8 st, bok med svart konstläderklädsel, visst slitage600
 830Okänd designer för Enco, golvlampa, mässing, 1970-tal, h inkl skärm 144 cm100
 831Okänd designer, fåtöljer, 1 par, bonad björk, funkis, 1930-tal, senare kretongklädsel med djurmotiv-
 832Okänd designer, golvlampa, krom och delvis bemålat trä med pergamentskärm, funkis, 1930-tal, justerbar höjd, slitage250
 833Golvlampa, bonad björk, art-déco, 1920-tal, dekor av skurna lejonmaskaroner, pergamentimiterande skärm med marint motiv, h 163 cm350
 834Soffa, brunt läder, Chesterfieldmodell, 1900-talets 2 hälft, l 216 cm, 1 fot sakn600
 835Lagerbielke, Erika, Orrefors, vas, blå glasmassa på grön fotklack, Louise, h 20 cm150
 836Blomsterbord/vinkylare, palisander och valnöt med intarsia samt förgyllda bronsbeslag, Louis XV-stil, 1800-talets slut, l 75 cm, visst slitage4 400
 837Søren Nissen & Ebbe Gehl för Naver collection, sideboard, valnöt med metallbeslag, modell AK 1250, utförd hos Axel Kjaersgaard, plakettsign, l 214 cm, bakstycke med upptagna hål för sladdar-
 838Damskrivbord, valnöt, England George III, sekelskiftet 1800, 3 lådor i sarg, b 83-
 839Kristiansen, Kai för Korup Stolefabrik, armstol, svartlackerat trä, klädsel i Stig Lindbergs Herbarium, senare bemålning, slitage100
 840Haglund, Lennart, egen verkstad, brosch samt 2 örhängen, silver och månsten, organisk form, stpl Stockholm 1953, l 3 resp 5,5 cm-
 841Hjälmar, 1 par, M/1921100
 842Norell, Arne för Norell Möbler, soffa, ljusbrun läderklädsel, Mexico, 3-sits, l 215 cm1 000
 843Palmqvist, Sven för Orrefors, vas, glas, slipad dekor av flicka och blommor, sign o numr 2811(?), h 20 cm300
 844Matta, semiantik Kirman, 150 x 95 cm100
 845Soffbord, bonad björk, funkis, 1930-tal, l 105 cm-
 846Okända designer, stolar, 4 + 2 sr, ek, 1950-60-tal-
 847Damarbetsbord, delvis svärtad valnöt och valnötsrot, nyrenässans, 1800-talets 2 hälft, låda i sarg, överbyggnad med 2 lådor, b 100 cm800
 848Fat resp tallrik, tenn, fat Henrik Philip stickler Helsingborg 1840-tal, tallrik Niklas Anström Växjö 1835, dia 18 resp 32 cm, fat m bucklor och bristn200
 849Matta, semiantik Heriz (?), 130 x 110 cm, kortad200
 850Gavlar till trädgårdsbänk, vitlackerat gjutjärn, 1900-talets 1 hälft, slitage1 200
 851Chudy, Jaroslav, olja, rävjakt med stövare, sign, 50 x 61 cm1 100
 852Ryd, Sara Lisa, olja, Bohusländskt fiskeläge, sign o dat 46, 50 x 55 cm600
 853Okänd designer för Aneta, golvlampa, delvis vitlackerad metall, modell T3-
 854Okänd designer, ant för Perstorp, matbord med 2 utdragbara skivor, bok med laminatklädda skivor, tot 148 x 70 cm100
 855Kandelabrar till 3 ljus, 1 par, nickel, jugend, 1900-talets början, h 40 cm400
 856Alfons, H G, olja, solnedgång över havet, sign, 50 x 65 cm-
 857Ring, 18 k rödguld med kaméskuren snäcka, vikt 3,9 gr-
 858Brosch/hänge, 18 k rödguld med kaméskuren snäcka, 3,5 x 2,5 cm, stpl Gustaf Dahlgren & Co Malmö 1948. tot vikt 7,9 gr1 200
 859Klockkedja, 18 k rödguld med lås i förgylld mässing, tot vikt 16,2 gr2 800
 860Olson, Axel, färglito, komposition med blåmussla, sign o numr 193/200, 19 x 24 cm350
 861Dahl, Per, olja med collage, komposition, sign o dat 77, 41 x 30 cm-
 862Dahl, Per, olja med collage, komposition, sign o dat 77, 40 x 50 cm-
 863Okänd designer, 1960-70-tal, vägglampor, 4 + 1 st, vit plast och metall, dekor i grönt resp orange, böjlig arm, märkta 500-1-
 864Parti koppar och mässing, 1 låda, vattenkanna, spann mm100
 865Matta, semiantik Hamadan, 160 x 110 cm-
 866Okänd designer, armstolar, 1 par, teak med sjögräsklädd träsits, modell snarlik H J Wegners Y-stol700
 867Okänd designer, 1970-tal, snurrfåtölj, rutig textilklädsel100
 868Okänd designer, matbord med 2 utdragbara skivor, ek, tot l 220 cm450
 869Jansson, Vide, färglito, komposition, sign o numr 10/25, 39 x 48 cm100
 870Lundberg, Bertil, färgetsning, komposition, sign, dat 1962 o numr 6/20, synl pappersstorl 33 x 54 cm-
 871Jakthorn, läderklädd mässing, Fürst Pless, l 26 cm250
 872Okänd designer, möjl för Göte Möbler, Nässjö, snurrfåtölj med fotpall, brun läderklädsel, fotställning i metall med palisanderimiterande dekor600
 873Okänd designer, 1970-tal, serveringsvagn, orangebetsad fur, 2 lådor, l 70 cm150
 874Okänd designer för Stouby, fåtöljer, 1 par, ljusbrunt anilinläder2 200
 875Bordslampa, svartlackerad metall och krom, Omnis, böjlig ljusarm-
 876Herrarmbandsur, 18 k rödguld, Omega Seamaster De Ville, omkr 1965, svart läderarmband8 000
 877Ring, 18 k vit guld med 18 briljant- och 22 navetteslipade diamanter om tot cirka 4 ct samt facettslipad ametist, vikt 10,7 gr-
 878Armring, 14 k vitguld, besatt med 110 vita, blå, rosa och gula safirer om tot cirka 5 ct, vikt 23,5 gr-
 879Förstärkare, Marshall 8080900
 880Tillbehör till Rock Band (PS3/PS2), trumset + 2 st gitarrer, medf gitarr till Guitar Hero.100
 881Keyboard med ställning, Roland U20, 1 tangent lös, ngn knapp sakn100
 882Stegar, 2 st, trä, 1900-talets mitt, färgfläckar900
 883Okänd designer, 1960-tal, matbord, teak och bonat trä, dia 110 cm, iläggsskivor sakn-
 884Quistgaard, Jens Harald för Kronjyden, theservis, stengods, Relief600
 885Okänd designer, 1960-tal, stolar, 4 st, bok-
 886Okänd designer, 1950-60-tal, taklampa, mässing med 3 vita glaskupor, dekor av svarta linjer, h 48 cm100
 887Kristiansen, Kai för Feldballe Möbelfabrik, skrivbord, teak, modell 70, design 1958, 2 hurtsar med vardera 3 lådor samt, på motsatt sida, skåpsluckor, l 172 cm9 500
 888Parti saltglaserat stengods, thekoppar mm, Höganäs, medf assietter, flintgods Gefle-
 889Ternell, Berit för Gefle, matservisdelar, stengods, Kosmos, design 1966, 2 lådor100
 890Ytterkrukor 5 st samt underfat, 4 st, glaserat lergods, Gabriel, Bo mm250
 891Vapensköldar, 2 st, lackerad aluminium, landskapsvapen för Skåne resp Södermanland, h 26 cm-
 892Golfvagn samt 11 klubbor, Wild Cat250
 893Väggspegel, förgyllt trä och stuck, sekelskiftet 1900, yttermått 42 x 32 cm100
 894Loman, Anders, olja, kvinna vid eldstad, sign o dat 1912, 34 x 34 cm450
 895Bergquist, Karl Hjalmar, akvarell, Hamnen i Savona, sign, 46 x 66 cm, prov: inköpt av konstnären 1930, därefter i arv-
 896Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, oljemålningar, 1 par, sjölandskap, 65 x 35 cm, i svärtade och bronserade ramar-
 897Hummerhielm, Krister, olja, landskap, sign o dat 1944, 26 x 32 cm200
 898Lindstrand, Dan, olja, blomsterstilleben, sign, 36 x 27 cm-
 899Stort parti frimärken, album mm, 3 lådor800
 900Jakobsson, Hans Agne, Markaryd, bords/toilettespegel, teak med mässingsbeslag, justerbar vinkel, etikettsign, h 60 cm2 600
 901Parti äldre träverktyg; rubankar, skruvtvingar mm400
 902Parti scenbelysningar, LED Projector IP 68, DTS Focus Medium Flood Lenses, medf Z1 Led controllers200
 903Balja, koppar på smidesställning, 1900-talets 1 hälft, dia 69 cm400
 904Snurrstolar, 6 st, svart konstläderklädsel på kromad fot, Scandinavian Choice, modell Frida1 300
 905Golvlampa, mässing, Boréns, modell 7229, justerbar vinkel150
 906Kaffeservis, porslin, 2 lådor, Tettau, dekor i rött och guld100
 907Fåtölj, helstoppad, röd plyschklädsel, sk Emmafåtölj, sekelskiftet 1900250
 908Aktiv Subwoofer, Unique A10100
 909Vilstol, teak, Jutlandia, ihopfällbar500
 910Väggur, förgyllt trä och stuck, 1900-talets mitt, h 49 cm-
 911Thomson, AnnaLisa för Uppsala Ekeby, skålfat chamotterat och glaserat lergods, Spectra, modellnr 1070, l 33 cm200
 912Okänd designer för Tilgmans, skulptur, chamotterat och bemålat lergods, stående flodhäst, sign, l 24 cm150
 913Nordell, Eskil, gouache (?), spansk by med personer, sign o dat 54, synl storl 60 x 53 cm500
 914Okänd konstnär, 1900-talets början, olja, skogsparti, otydl sign .. Ström, 4 x 62 cm, duklagn-
 915Landin, Bengt, färglito, Albrechts Hase, sign EA, synl pappersstorl 49 x 59 cm-
 916Jonson, Sven, färglito, Örnar över staden, ur mappen Strändernas Svall, sign, 253/290, 40x48cm350
 917Jonson, Sven, färglito, Fonogloben, ur Aniaramappen, sign o numr 226/390, 32 x 41 cm350
 918Brasskärm, skuret och svartlackerat trä, oscariansk, 1800-talets 2 hälft, 126 cm1 300
 919Byrå, palisander med intarsia, Louis XV-stil, 1900-talets 2 hälft, svartbrokig marmorskiva, 2 lådor, b 76 cm1 300
 920Okänd designer för Fagerhults, 1960-70-tal, taklampa, blå- och vitlackerad metall, dia 45 cm100
 921Klädhängare, bonad fur, 1960-70-tal, vardera med 13 svarvade knoppar, h 180 cm-
 922Stolar, 2 + 2 st, bonat trä, sekelskiftet 1900400
 923Parti orientalica/africana; porslin, trä och metall-
 924Okänd designer för Krogenäs, armstolar, 1 par, fur med brun textilklädsel, stoppn torkad-
 925Okänd dansk designer för Hemi, golvlampa, aluminium, Klot 1, visst slitage100
 926Okänd designer, soffa, valnöt och valnötsrot, Swedish Grace, 1910-tal, l 216 cm600
 927Okänd designer, salongsbord samt 2 stolar, valnöt och valnötsrot, Swedish Grace, 1910-tal, bord med lotuskapitäl och skyddande glasskiva, l 120 cm400
 928Parti äldre sedlar och ransoneringskuponger-
 929Persson-Melin, Signe för Orrefors, grogglas, 10 st, Flagg Kristall, etikettmärkta, h 14 cm400
 9303 del modern design, Persson-Melin, Signe för Boda Nova, ishink, kork och metall samt 2 fonduegrytor, svart gjutjärn på teakplattor, Digsmed250
 931Slagbord, svarvat och ådringsmålat trä, barock, 16-1700-tal, tot mått 200 x 107 cm, sprickor, orangrepp, senare bemålning-
 932Heide, Gunnar, relief, gips, Dionysos, etikettsign, 110 x 120 cm, smärre def1 200
 933Kista, ek med järnbeslag, målad dekor av växter, initialer JMS samt dat 1771(?), l 141 cm, orangrepp, skador200
 934Stolar, 8 st, bonad fur, 1900-talets 2 hälft100
 935Malmsten, Carl för O H Sjögren, Tranås, soffa, djuphäftad, randig (defekt) ylleklädsel, Hemmakväll, l 200 cm-
 936Thams, Georg, hans art, fåtölj med fotpall, ek med brun läderklädsel700
 937Okänd designer, 1950-60-tal, matbord med 2 utdragbara skivor, teak och bonad bok, tot 234 x 85 cm500
 938Vitrinskåp, mahogny och palisander med mässingsbeslag, Louis XV-stil, 1900-talets 2 hälft, h 148 cm1 200
 939Skänk, lackarbete, Kina, 1900-talets 2 hälft, dekor av bergslandskap i guld, front med hyllor och skåpsdörrar, l 140 cm, smärre slitage500
 940Okänd designer för Alberts Tibro, soffbord, teak och ek, undre tidskriftshylla, l 135 cm1 400
 941Okänd designer för Kinnarp, soffa, 2 -sits, svart läderklädsel på lackerade metallben, l 145 cm1 000
 942Okänd designer för Kinnarp, soffa, 3-sits, svart läderklädsel på lackerade metallben, l 210 cm1 400
 943Martin, Johan Fredrik efter Martin, Elias, offsetkopior efter, Stockholmsvyer, 6 st, synl pappersstorl 46 x 61 cm-
 944Okänd designer, 1950-60-tal, matbord med 2 lösa klaffar, palisander och bonat trä, tot l 160 cm-
 945Cadovius, Poul, tillskr, hurtsar till väggsystem, 2 st, teak, b 80 cm500
 946Matta, semiantik persisk, 155 x 100 cm100
 947Matta, old Persisk, 105 x 70 cm100
 948Matta, semiantik/antik Turkmen, 105 x 75 cm100
 949Serveringsbricka med löst, sammanfällbart underrede, bonad ek, 1800-talets slut, b 90 cm-
 950Propeller, canvasklätt trä med metallfäste, 1900-talets mitt, monterad på platta, tot h 130 cm-
 951Bakre landningshjul till Messerschmitt Bf 109 B, C el D, dia 25 cm1 100
 952Kaminur, onyx och bronserad metall, sekelskiftet 1900, h 43 cm-
 953Slagbord, bonad fur, 1800-talets 1 hälft, tot mått 188 x 113 cm, smärre def900
 954Spegel med konsol, bronserat trä och stuck, skiva i Kolmårdsmarmor, 1930-40-tal, tot h 206 cm, smärre skador450
 955Okänd designer, 1950-60-tal, hyllmöbel med skrivplats, teak, underdel med 2 skjutdörrar resp hurts med 3 lådor, överdel med hyllplan och skåpsdel med skjutdörrar, l 211,5 cm1 000
 956Parti smycken och bijouterier, bl a Sten & Laine och Jörgen Dock, tot silvervikt cirka 150 gr350
 957Soffbord, bonad hardwood, Kina, 1900-talets 2 hälft, l 148 cm-
 958Väggskåp, avlutat trä, barock, avrundat krön, inredning med skedholk, datering 1666, h 100 cm, renoverat, lås sakn500
 959Golvlampa, mahogny med intarsia och mässingsmontage, jugend, 1900-talets början, justerbar höjd-
 960Bokskåp, mahogny, 1910-20-tal, 2 lådor, överdelar med vitrin, h 153 cm200
 961Okänd designer, 1940-50-tal, stolar, 4 st, mahogny med svart konstläderklädsel-
 9624 del grafik, bl a 2 Fabian Lundqvist och 1 Georges Lambert350
 963Parti måleri; Erik Lo, Gösta Jonson, Tage Törning m.m200
 964Parti måleri; Folke Jupiter, oljor, 5 st500
 965Parti måleri och grafik; Ove Persson, Alvar Jonson och Hans Fagerström450
 966Korgstolar, 4 st, bambu och rotting, 1900-talets 2 hälft100
 967Matta, old Kirman (?), 225 x 125 cm-
 968Matta, old Kina silke, 275 x 185 cm700
 969Matta, semiantik Heriz (?), 180 x 140 cm, slitage100
 970Matta, old Nain, 310 x 200 cm2 200
 971Matta, semiantik Ersari med bönenisch, 145 x 95 cm100
 972Lagerhem-Ullberg, Gunilla för Kasthall, matta, dubbelvävd ull, Arkad Checkerboard, 200 x 130 cm1 600
 973Väggspegel, valnöt, oscariansk, 1800-talets slut, h 73 cm-
 974Spegel, förgyllt trä och stuck, Belgien, 1900-talets 2 hälft, h 123 cm600
 975Two-pillar-table med 2 iläggsskivor, massiv mahogny, viktorianskt, 1800-talets mitt el 2 hälft, tredelad fot med akantusdekor och avslutande lejontassar, tot 227 x 120 cm-
 976Byrå, mahogny med förgyllda bronsbeslag, oscariansk, 1800-talets 2 hälft, 5 lådor, h 101 cm, smärre fanérdef1 100
 977Byrå, mahogny, rokokostil, 1900-talets mitt, 3 lådor, dekor i parkettmarqueterie, skiva i gråmelerad marmor, b 100 cm, skiva sprucken och lagad600
 978Stolar 6 st samt armstolar 2 st, valnöt, 1900-talets 2 hälft700
 979Parti tavlor, 10 st, måleri, grafik mm, bl a Ilse Roempke (Claesson) och Hans Fagerström100
 980Mikrofon, Gear4Music (G4M-10), medf 2 st högtalare1 700
 981Parti grafik och måleri, bl a Fagerström, Slas och Olausson300
 982Parti modernt måleri och grafik300
 983Hallmöbel med spegel, palisander och stuck, 'Veranda', AB Glas & Trä, Hovmantorp, 1960-70-tal, tot h 166 cm-
 984Golvur, lackerat trä, sk Moraklocka, polykrom blomdekor, h 195 cm, renoverad700
 985Aftonklänning, siden och sammet med svart spets, 1900-talets 1 hälft600
 986Aftonklänning med korsett och väst, svart siden, sekelskiftet 1900, dekor av spets och volanger1 000
 987Klänning, rött linne med svarta detaljer, Fink, 1950-60-tal, stl 38450
 988Bröllopsklänning, sammet och siden, sekelskiftet 1900, märkt Lotten Wendin Upsala imp, underkjol medf1 100
 989Klänning, svart siden med röda detaljer, Botini, 1950-60-tal450
 990Larson, Lisa för Jie Stengods Ateljé, Gantofta, figurin, glaserat stengods, björn, sign, h 12 cm450
 991Parti påskprydnader mm, keramik, 2 lådor-
 992Parti LP-skivor, 2 lådor, pop mm200
 993Kjær, Bodil för Holmegaard, vas, frostat glas, Crosses, design 1961, h 27 cm, kalkfällning600
 994Matta, vävd och knuten ull, semiantik Soumak (?), 180 x 125 cm250
 995Vinglas, 1 par, sk sieben perlen glas, dekor av 7 luftbubblor, omvikt fot med inblåst väder, 1800-tal, h 18 cm300
 996Stop, tenn, rakt koniskt, lock med porträttmedaljong föreställande Oskar I, stpl Carl Petter Eckerström Västerås 1851, h 20 cm-
 997Korrespondensarkiv (?), grön maroquin, J C Vickery, London, 1900-talets 1 hälft, b 24 cm, smärre def-
 998Villners, Arne, tusch och akvarell, komposition, sign, synl storlek 24 x 9 cm-
 999Lewis, David för B&O, TV 25#, BeoVision 1, design 2000, fjärrkontroll sakn100
 1000Parti äldre diverse; parasollhandtag, elfenben, fickkalender 1888, speljetoner porslin, miniatyrskrin, ben mm900
 1001Koppar, 3 st, underfat, 4 st samt skålar, 3 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95), dekor av blommor i sepia och guld, dia 9 - 14 cm, ngn smärre nagg el spricka1 000