Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 27/10    
  slutpriser 29/9    
Tillbaka...

Svart på vitt....

Till vår Marsauktion hade den uppmärksamme lagt märke till den stora mängd äldre kungliga manuskript och böcker som inleder auktionen.

Samlingen härrör från Spandelstorps herrgård i Blekinge och skapades av borgmästaren i Karlskrona Henrik Nerman.

Därefter ärvdes den av sonen Överstelöjtnant Einar Carl Henrik Nerman (ej att förväxla med konstnären med samma namn) vilken grundade Svenska Gymnastikförbundet och var dess ordförande 1904-30. Han var även ordförande i Nordiska Gymnastikförbundet, Fédération Internationale de Gymnastique Éducative mm.

Bland höjdpunkterna märktes bl a Olfert Dappers verk om den Nya Världen, vilken klubbades för 24.000;-


Tillbaka...