Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 29/7    
  slutpriser 28/6    
Tillbaka...

Vass vas......

Till vår Aprilauktion hade vi fått in en riktig raritet; en vas i porfyr med förgyllda bronsbeslag vilken mäter nästan 60 cm!

Förvisso är vasen inte från gustaviansk tid utan 1800-talets 2 hälft men bronserna håller ändå väldigt hög klass.

Foten har även en spricka så värderingen var satt till försiktiga 25.-30.000 kronor, något under slutpriset 32.000.


Tillbaka...