Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 22/2    
  slutpriser 25/1    
Tillbaka...

Smäller högt....

gjorde det på vår Januariauktion. Då såldes nämligen delar av vår på tok för tidigt bortgångne vapen-, ordens- och medaljkonsult Per Flodbergs samlingar.

Per var en av de främsta kännarna av vapen i Sverige och har under 30 år varit den klippa vi kunnat luta oss mot i kniviga situationer.

Nu är vännen Per borta och barnen har på detta sätt valt att på ett samlat sätt avveckla samlingarna.

Frid över hans minne.


Tillbaka...