Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 31/5    
  slutpriser 26/4    
Tillbaka...

En riktig tavla...

Till Hallands Auktionsverks augustiauktion inkom ett stort dödsbo från Göteborg.

Bland föremålen fanns en mängd märkliga saker - bl a på grund av att det äkta paret (han var svensk och hon från Österrike-Ungern) bott i långa tider i Indonesien.

Bland tavlorna återfanns därför namn som Otto Pippel, Gerard Pieter Adolfs och en liten olja som visade sig vara målad av den belgiske konstnären Adrien Jean Le Mayeur de Merpres - kallad Indonesiens Gauguin.

Så snart tavlans identitet hade framkommit utbröt en febril aktivitet för att marknadsföra den över hela världen och vid själva auktionen fanns - förutom budgivare i salen - inte färre än 14 telefonlinjer uppkopplade.

Budgivninigen började på 100.000 men klubban föll först åtskilliga minuter senare på 530.000!!!!!!!


Tillbaka...