Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 26/4    
  slutpriser 29/3    
Auktion: Sön 31/3 kl 16:00, Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Detta är en preliminär lista, med reservation för ändringar.VÄNLIGEN NOTERA ATT DET TILLKOMMER EN KLUBBSLAGSAVGIFT OM 50 KR/OBJEKT (INKL MOMS) This is a preliminary list, with reservation for Changes. PLEASE NOTE THAT THERE IS AN ADDITIONAL FEE OF SEK 50 (VAT INCL) PER ITEM
 
Visning: Fredag 29/3 12-19
Lördag 30/3 10-17
Söndag 31/3 12-16
Skriv ut
Sökord:    
   
 
Utrop: Nästa sida...     Endast :

1

Kopparmynt, 1 Skilling Gustav IV Adolf 1802, överpräglad på 1 skilling Adolf Fredrik 1761

Slagpris: 150


2

Kopparmynt, 1/6 Öre Silvermynt Karl XI 1676

Slagpris: 100


3

Kopparmynt, 1 Öre Säter, Gustav II Adolf 1630

Slagpris: 150


4

Kopparmynt, 1/4 Öre Kristina 1634

Slagpris: 100


5

Ordenstecken, förgylld brons, Stora Amaranter Orden

Slagpris: 100


6

Frederik II av Danmark (1534-88), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Sönderborgs Slott otydl årstal (1576?), cirka 20 x 37 cm

Slagpris: 8 500


7

Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 25 maj 1608, cirka 20 x 34 cm

Slagpris: 6 500


8

Frederik III av Danmark (1609-70), pergament, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamns Slott 8 maj 1648, cirka 20 x 37 cm, sigill sakn

Slagpris: 4 800


9

Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui med skruvlock, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 30 november 1648, cirka 21 x 37 cm

Slagpris: 6 500


10

Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 18 juni 1650, cirka 24 x 35 cm, lock sakn

Slagpris: 5 500


11

Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill i svarvat etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 15 september 1596, cirka 27 x 41 cm, lock sakn

Slagpris: 9 500


12

Bok, Caesar, Gaius Julius, Commentarii de Bello Gallico et Civili..., Weidmann Leipzig 1746, vellumbd

Slagpris: 700


13

Bok; Stiernman, Anders Anton, Alla Riksdagars och Mötens Besluth...., tom II, Johan Henrich Werner Stockholm 1729, vellumbd

Slagpris: 350


14

Bok; Cicero, Marcus Tullius, Epsitolarum ad Diversos, Johann Friedrich Gleditsch d y Leipzig 1735, vellumbd

Slagpris: 350


15

Bok; Rufus, Quintus Curtius, Historiae Alexandri Magni, översatt av Johan Sylvius, Henrich Keyser Stockholm 1695, vellumbd, prov: Thomas Fust, adlad Nordenstierna, därefter i arv

Slagpris: 900


16

Bok; Des pepliers, Jean RobertLa Parfaite Grammaire Royale Francoise & Allemande, M S Weidmann Leipzig 1722, vellumbd

Slagpris: 350


17

Bok, Pufendorff, Friherre Samuel von, Herrn Samuel Freyherrns von Pufendorf Sieben Bücher Von denen Thaten Carl Gustavs König in Schweden, Berlin 1697, folio, hfr bd, kopparst smutstitel o frontespis, 734 s + register

Slagpris: 4 200


18

Bok, Grotius, Hugo, De Jure Belli et Pacis Libri Tres, Johann David Zunner Frankfurt am Main 1696, folio, vellumbd

Slagpris: 700


19

Bok; Stiernman, Anders Anton,... Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie uti gemen.. tom I-V, Kungl Tryckeriet Stockholm 1747-66, skinn/hfr bd

Slagpris: -


20

Bok; Dapper, Olfert (& Montanus, Arnoldus), Die unbekannte Neue Welt : oder Beschreibung des Welt-teils Amerika und des Süd-Landes, Jacob von Meurs Amsterdam 1673, folio, präglat vellumbd m mässingsbeslag

Slagpris: 24 000


21

Bok; Ordens Karta med förklarande textdel, Generalstabens Litografiska Anstalt 1900, 86 x x59 cm, skador

Slagpris: 400


22

Snusdosa, masurbjörk med pärlemorintarsia, skuren gåvodedikation till Johan Holmbergsson från bl a Arvid Henrik Florman och Henric Schartau, l 8 cm, smärre def

Slagpris: 1 800


23

Bok; Napoleon III, Julius Caesars Historia tom I-II, Adolf Bonnier Stockholm 1865-67, hfr bd

Slagpris: 350


24

Bok; Sevin, Marquis de Quincy, Charles, ...Kriegs-Kunst, tom I, övers Georg Christoph Jägern, Johann Georg Lochner Nürnberg 1745, kopparst planscher, band sakn

Slagpris: 800


25

Bok; Fant, Erik Michael, Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Författare i Sveriges historia under medeltiden) Uppsala 1818/1828, kopparst planscher, folio, klbd

Slagpris: 600


26

Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Westgöta-Lagen, Zachris Haeggström, Stockholm 1827, skinnbd

Slagpris: 350


27

Bok: Groeben, Georg Dietrich von der, Kriegsbibliothek, oder gesammelte Beyträge zur Kriegswissenschaft tom I-X, 3 skinnbd, Wilhelm Gottlieb Korn Breslau 1770-72, utvikbara planscher

Slagpris: 1 100


28

Bok; Schrewelius, Cornelius, Lexicon Manuale Graeco-Latinum & Latino-Graecum, Friedrich Arnsty Leipzig 1696, kopparstuckna frontespiser, vellumbd, smärre def

Slagpris: -


29

Bok, de Smet, Hendrik, Prosodia Henrici Smetii, Jonae Rosae Frankfurt 1672, vellumbd

Slagpris: 500


30

Bok, Flintberg, Jacob Albrecht, Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö-Lag, Anders Zetterberg Stockholm 1802, hfr bd, smärre def

Slagpris: 250


31

Edelinck, Gerard, kopparstick, porträtt av Fältmarskalken Antoine Armand De Fradet De Saint Aoust, Comte de Chasteaumeillan, 1600-talets 2 hälft, synl pappersstorl 33 x 42 cm, smärre skador

Slagpris: -


32

Schenck, Pieter, mezzotint, porträtt av Anatomiprofessorn Mauritz van Reverhorst med anatomiska modeller mm, ed Johannes Jensius Amsterdam 1695, synl pappersstorl 31 x 20 cm

Slagpris: 500


33

Bok, Anrep, Gabrie, Svenska Slgtboken tom I-III, Iwar Haeggström Stockholm 1871-75, hfr bd

Slagpris: 700


34

Bok, handskrift, 16-1700-tal, Konung Güstaf Wasas Kiärleks Hendelser, klbd, skador

Slagpris: 1 300


35

Bok, Klinckowström, Rudolf Mauritz, Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter, tom I-VII, Stockholm 1867-71, hfr bd

Slagpris: 350


36

Bok, Brocman, Nils Reinhold, Sagan om Ingwar Widfarne och hans son Swen, Lars Salvius Stockholm 1762, hfr bd

Slagpris: 700


37

Bok, Cocceius, Johannes & Maius, Johann Heinrich, Lexicon et Commentarius Sermonis Hebraici et Chaldaici, tom I-II, Weygand Leipzig 1777, skinnbd

Slagpris: 350


38

Bok, Peringskiöld, En book af menniskiones slächt och Jesu Christi börd, Olof Enaeus Stockholm 1713, kopparstucken frontespis, skinnbd, skador

Slagpris: 350


39

Bok, Arnell, Israel, Swerikes Stadz-Lagh, Anders Böckmans Enkia Stockholm 1730, skinnbd

Slagpris: -


40

Bok, Sylvius, Johannes, övers, The Swenskes och Göthers Historia..., Niclas Wankijff Stockholm 1678, skinnbd

Slagpris: 500


41

Bok, Hübner, Johann, Curieuses und Reales Natur- Kunst- Berg- Gewerck- und Handlungs-Lexicon, Johann Friedrich Gleidichen 1746, skinnbd

Slagpris: 350


42

Bok; Nehrman, David, Inledning til Thn Swensska Processum Civile, Ludwig Decreaux Lund 1732, hfr bd

Slagpris: -


43

Bok, Ehrenstråhle (Nehrman), David, Inledning til Then Swenska Processum Criminalem, Carl Gustav Berling Lund 1759, hfr bd

Slagpris: -


44

Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Östgöta-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1830, skinnbd

Slagpris: 200


45

Bok; Schlyter, D C J, Uplands-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1834, skinnbd

Slagpris: 300


46

Bok, Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon Mtho-Historicum, Gabriel Björckegren Stockholm 1748, hfr bd

Slagpris: 400


47

Bok, Arvedsson, A A, Mythologiskt, Historiskt och Geographiskt Lexicon, Axel Petre Linköping 1834, hfr bd, detta m reva

Slagpris: 400


48

Bok, Olivecrona, Knut, Om Dödsstraffet, W Schultz Upsala 1866, hfr bd

Slagpris: 450


49

Bok, Botin, Lars, Beskrifning om Swenska Hemman och Jordag-Gods, tom I-II, Lars Salvius Stockholm 1755-56, hfr bd

Slagpris: 450


50

Bok, Nyström, Barthold, Beskrifninig om Swenska Hemman och Lägenheter, Per Hesselberg Stockholm 1784, hfr bd

Slagpris: 250


Utrop: Nästa sida... Visa bilder: Endast :