Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 31/5    
  slutpriser 26/4    
Kommande auktioner 
DagAuktion och plats  VisningKatalog

Sön 31/5
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Detta är en preliminär lista, med reservation för ändringar. This is a preliminary list, with reservation for changes.
Fredag 29/5 12-19
Lördag 30/5 10-17
Söndag 31/5 12-16

Sön 28/6
kl 16:00
Sommaraktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 26/6 12-19
Lördag 27/6 10-17
Söndag 28/6 12-16
Kommer
tors 25/6

Sön 26/7
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 24/7 12-19
Lördag 25/7 10-17
Söndag 26/7 12-16
Kommer
tors 23/7

Sön 30/8
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 28/8 12-19
Lördag 29/8 10-17
Söndag 30/8 12-16
Kommer
tors 27/8

Sön 27/9
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 25/9 12-19
Lördag 26/9 10-17
Söndag 27/9 12-16
Kommer
tors 24/9

Sön 25/10
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 23/10 12-19
Lördag 24/10 10-17
Söndag 25/10 12-16
Kommer
tors 22/10

Sön 29/11
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 27/11 12-19
Lördag 28/11 10-17
Söndag 29/11 12-16
Kommer
tors 26/11

Sön 20/12
kl 16:00
Julauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Fredag 18/12 12-19
Lördag 19/12 10-17
Söndag 20/12 12-16
Kommer
tors 17/12