Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 29/7    
  slutpriser 28/6    
Kommande auktioner 
DagAuktion och plats  VisningKatalog

Sön 29/7
kl 16:00
Semesterauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Välkomna till vår Semesterauktion! Nya föremål tillkommer var vardag. Detta är en preliminär lista, med reservation för ändringar. VÄNLIGEN NOTERA ATT DET TILLKOMMER EN KLUBBSLAGSAVGIFT OM 50 KR/OBJEKT (INKL MOMS) Welcome to our Holiday Sale, new items are added every Weekday. This is a preliminary list, with reservation for Changes. PLEASE NOTE THAT THERE IS AN ADDITIONAL FEE OF SEK 50 (VAT INCL) PER ITEM
Fre 27/7 kl 12-19
Lör 28/7 kl 10-17
Sön 29/7 kl 12-16

Tors 30/8
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Tis 28/8 kl 13-19
Ons 29/8 kl 13-19
Tors 30/8 kl 13-16
Kommer
sön 26/8

Tors 27/9
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Tis 25/9 kl 13-19
Ons 26/9 kl 13-19
Tors 27/9 kl 13-16
Kommer
sön 23/9

Tors 25/10
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Tis 23/10 kl 13-19
Ons 24/10 kl 13-19
Tors 25/10 kl 13-16
Kommer
sön 21/10

Tors 29/11
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Tis 27/11 kl 12-19
Ons 28/11 kl 12-19
Tors 29/11 kl 12-16
Kommer
sön 25/11

Tors 20/12
kl 16:00
Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Tis 18/12 kl 13-19
Ons 19/12 kl 13-19
Tors 20/12 kl 13-16
Kommer
sön 16/12